Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
54
:
43
Menu

Zobacz również
8 marca 2018

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu pod nazwą „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac„ z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z zawodem, który zdobywają podczas nauki w technikum.
Zajęcia odbywają się poza godzinami lekcyjnymi w ustalonych z uczniami terminach i mają za zadnie rozwijanie umiejętności praktycznych w dwóch zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista.
Uczestnicy zajęć korzystają z bardzo nowoczesnego sprzętu i oprogramowania biurowego niezbędnego w pracy ekonomisty oraz maszyn, narzędzi, urządzeń i specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego stosowanego w naprawie i diagnostyce nowoczesnych pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych, zakupionego w ramach projektu.
2 marca 2018

XLI Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

W dniu 2 marca 2018 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i VII klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kotyło, Grzegorz Cimek, Mateusz Warda, Sławomir Pawłat, Mikołaj Bis. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Będzie ona reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 23 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci statuetki ze św. Florianem – patronem strażaków.

1 marca 2018

W hołdzie żołnierzom wyklętym

W dniu 05.03.2018 r. w ramach Koła Historycznego odbyła się w naszej szkole projekcja filmu „Mój przyjaciel Laluś” opowiadająca losy ostatniego z Żołnierzy Wyklętych Józefa Franczaka. Emisja filmu była związana z obchodami Dnia Żołnierzy Wyklętych. W wydarzeniu tym wzięli udział chętni uczniowie i nauczyciele.
28 lutego 2018

„Lubelszczyzna dla Syrii”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce włączył się w akcję „Lubelszczyzna dla Syrii”. Jej organizatorem na terenie szkoły był Samorząd Uczniowski wraz opiekunem SU  Panią Katarzyną Podgórską-Szpyt. Młodzież została uwrażliwiona na ogrom tragedii, która spotkała mieszkańców Syrii. Na gazetce szkolnej zostały rozwieszone plakaty „Lubelszczyzna dla Syrii…..”. Wszyscy mogli się włączyć w akcję pomocy poprzez zbiórkę pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone podczas wojny. Potrzeba pomocy została zrozumiana przez uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, czego wyrazem były zebrane środki do puszki „Lubelszczyzna dla Syrii”. Po zakończonej akcji puszka została przekazana przez Dyrektora ZSP w Żółkiewce do Kuratorium Oświaty w Lublinie.
20 lutego 2018

Podsumowanie efektów pracy za I semestr roku szkolnego 2017/2018

Dnia 20.02.2018 r. w sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów podsumowujący efekty pracy za I semestr nauki w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Żółkiewce.

Pan Dyrektor przedstawił wyniki nauczania i  frekwencji poszczególnych klas oraz wyróżnił najlepszych uczniów naszej szkoły. Podziękował młodzieży za czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, gminnych oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych.