Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
21
:
48
:
23
Menu

Zobacz również
28 listopada 2017

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniach 13-19 listopada 2017 roku po raz dziesiąty obchodzony był w  Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszała uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek. W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I Technikum uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów - Panią Krystyną Starczewską.

Pani Rzecznik przedstawiła młodzieży prawa przysługujące konsumentom. Uczniowie uzyskali m. in. informacje dotyczące dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania reklamacji. Pani Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom przysługujące im prawa podczas dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość. Ponadto Pani Rzecznik zachęcała młodzież do  kontrolowania swoich wydatków i  podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. Wskazała też zebranym instytucje publiczne zajmujące się ochroną konsumenta. Dzięki takim zajęciom uczniowie ZSP w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi młodymi konsumenta.

27 listopada 2017

I edycja KONKURSU Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTW - etap szkolny

W dniu 09 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny I edycji Konkursu z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych zagadnieniami rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, podnoszenie poziomu nauczania z zakresu rachunkowości i finansów, rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości i finansów, wyróżnienie najbardziej utalentowanej młodzieży, zachęcanie młodzieży do podejmowania dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych. Organizatorem konkursu jest m. in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.

Etap szkolny składał się z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Wzięli w nim udział uczniowie klasy III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Do etapu finałowego zakwalifikowało się dwóch uczniów klasy IV Technikum: Kinga Rzeżutka, Arkadiusz Sitański. Życzymy powodzenia w etapie finałowym.

27 listopada 2017

OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” – etap szkolny

W poniedziałek, 27 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 odbył się etap szkolny Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. Etap szkolny miały charakter pisemny i składały z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, współorganizatorami Olimpiady są szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie edukacyjnym pn. „Lekcje z ZUS”. W ZSP w Żółkiewce wzięli w niej udział uczniowie klasy I i II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

.

Najwyższe wyniki uzyskali: Rafał Plich, Agata Zbiciak, Oliwia Krzyżan.Trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się uczestników do etapu wojewódzkiego.

24 listopada 2017

Próbna matura z OPERONEM

Próbna Matura z OPERONEM to coroczny projekt, w ramach którego organizowany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Egzamin maturalny to ważne, ale i stresujące wydarzenie w życiu każdego ucznia. Aby zniwelować poziom stresu, ważne jest nie tylko dobre przygotowanie, lecz także umiejętność odnalezienia się w stresującej sytuacji. Dlatego staraliśmy się, aby przebieg próbnego egzaminu był podobny jak egzaminu państwowego. Przez cztery dni uczniowie sprawdzają stan swojej wiedzy i przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu. W bieżącym roku harmonogram przedstawiał się następująco: 21 listopada – język polski, 22 listopada – matematyka, 23 listopada – języki obce, 24 listopada – przedmioty dodatkowe zdawane na poziomie rozszerzonym (biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka). Do próbnej matury przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i technik ekonomista.
21 listopada 2017

Podsumowanie realizacji projektu „Lekcje z ZUS”

W dniu 21 listopada 2017 r. uczniowie klasy I i II T uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Kucharczykiem - kierownikiem Biura Terenowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krasnymstawie. Wizyta Pana Piotra Kucharczyka była związana z podsumowaniem realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość naszej młodzieży, a ponadto dają im  praktyczną wiedzę jako przyszłym przedsiębiorcom na tematy: Świadomy zawsze ubezpieczony; Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki; Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach; e-ZUS, czyli firma pod ręką. Uczniowie wezmą też udział w Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.