Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
16
:
51
:
57
Menu

Zobacz również
18 marca 2019

Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”

18.03.2019 r. w naszej szkole odbyły się Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów i Ósmoklasistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Do konkursów przystąpiło 18 ósmoklasistów i 15 gimnazjalistów ze szkół w Rudniku, Gorzkowie i w Żółkiewce. Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej mieli okazję wykazać się umiejętnościami w dziedzinie mechanizacji i ekonomii.

Potencjalni ekonomiści mogli zaprezentować swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku oraz umiejętności praktyczne przy sporządzaniu typowych dokumentów księgowych i obsłudze podręcznego sprzętu biurowego. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się uczniowie:

• w kategorii szkoła podstawowa:

 • I miejsce – Magdalena Krzyżan
 • II miejsce – Karolina Domoń
 • III miejsce – Julia Krzeszowiec

• w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce – Natalia Krasucka
 • II miejsce – Iga Puchala
 • III miejsce – Katarzyna Atras

Przyszli mechanizatorzy sprawdzili swoją wiedzę podczas rozwiązywania testu z zakresu nowych technologii stosowanych w rolnictwie oraz próbowali własnych sił wykonując następujące zadania praktyczne: wymiana koła w samochodzie Renault Clio, precyzyjna jazda ciągnikiem rolniczym New Holland i samochodem osobowym Opel Corsa. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się uczniowie:

• w kategorii szkoła podstawowa:

 • I miejsce – Kamil Danielak
 • II miejsce – Patryk Świstowski
 • III miejsce – Mateusz Czwórnóg

• w kategorii gimnazjum:

 • I miejsce – Łukasz Chudziak
 • II miejsce – Radosław Ścibak
 • III miejsce – Przemysław Tomiło

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP w Żółkiewce.

8 marca 2019

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 08 marca 2019 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalności „Spawacz metodą MAG”.
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 12 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
15 marca 2019

Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych AGROTECH 2019 w Kielcach

W dniu 15.03.2019r. grupa 52 uczniów wraz z trzema opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGROTECH 2019 w Kielcach.
Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych.
Oprócz prezentacji nowoczesnej techniki rolniczej, międzynarodowe targi AGROTECH to od lat konkretna dawka świeżej wiedzy – od przepisów i ubezpieczeń, po konferencje i konsultacje z ekspertami oraz warsztaty i spotkania organizowane przez wystawców na stoiskach. Konsultacje, porady, spotkania z ekspertami odbywły się na wielu stanowiskach rolniczych instytucji.
Najbardziej oblegane były stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Wielu zainteresowanych najnowszymi technologiami zwiedzała stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi.
Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem jest to najlepsza lekcja praktyczna pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i usług na rzecz rolnictwa w jednym miejscu.

Oferta edukacyjna 2019/2020

Technikum:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technik ekonomista

Szkoła Branżowa I Stopnia

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych


Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Technik ekonomista potrafi:

 • obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo – księgowe oraz sprzedażowo – magazynowe,
 • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
 • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
 • sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuacje majątkową i finansową firmy,
 • obsługiwać sprzęt i urządzenia biurowe
Ekonomista może:
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach,
 • podjąć własną działalność gospodarczą,
 • pracować w instytucjach finansowych: banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, biura rachunkowe.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:

 • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych
 • operacji ślusarskich i spawalniczych,
 • obsługi obrabiarek mechanicznych
16 stycznia 2019

Film o szkole