Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
04
:
43
:
22
Menu

Zobacz również
15 listopada 2018

Popołudnie z poezją współczesnych poetów

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego nasza szkoła podjęła się realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, któremu patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem programu było podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów poprzez ciekawą ofertę książkową i popularyzację czytelnictwa. W ten sposób w naszej bibliotece szkolnej znalazło się ponad 200 nowych pozycji książkowych. Wśród nich są głównie książki, które młodzież sama zaproponowała. Realizacja owego programu wymaga jednak spełnienia wymogów uczestnictwa. Jednym z nich było przygotowanie i zaprezentowanie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych. Każda klasa w okresie od września 2018 r. na lekcjach wychowawczych pracuje nad wybranym przez siebie tematem projektu.

Miło poinformować, że kl. III T wspólnie z wychowawcą i we współpracy z bibliotekarzem zorganizowała „Popołudnie z poezją współczesnych poetów”. Młodzież wybrała i zaprezentowała wybrane wiersze z zakupionych tomików poezji Wisławy Szymborskiej Ta chwila, Czesława Miłosza Wiersze wszystkie, ks. Jana Twadowskiego Tylko miłość się liczy i Zbigniewa Herberta Wiersze wybrane.

Zachęcamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej i czytania książek, czasopism!

11 listopada 2018

Żółkiewka dla Niepodległej

9 listopada 2018 r. w ZSP w Żółkiewce odbyła sie uroczysta akademia poświęcona 100-ej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 11.11 wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły wspólnie zaśpiewali hymn narodowy w pełnej 4-zwrotkowej wersji i tym samym włączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej”. Akcja ta została ogłoszona przez Minister Edukacji Narodowej – Annę Zalewską.W dalszej kolejności odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2018/2019 w Technikum kształcącym w zawodach: technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Uczniowie w obecności rodziców, wychowawców i młodzieży złożyli na sztandar szkoły uroczystą przysięgę i zostali włączeni do społeczności szkolnej. Następnie zebrani wysłuchali i obejrzeli program słowno-muzyczny przygotowany przez młodzież nszej szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie: Adrianna Jawor kl. IV T, Mikołaj Bis kl. III T, Anna Pawłasek kl. I T, Wioletta Wilczopolska kl. III T, Jolanta Wilczopolska kl. IV T, Magda Brzyńska kl. III T, Weronika Traczyńska kl. III T, Karina Malinoś kl. IV T, Sabina Czajka kl. IV T, Piotr Gorczyca kl. IV T, Agata Chylińska kl. II T, Rafał Plich kl. II T, Karolina Książek kl. II T, Patrycja Kotyło kl. II T, Kamila Kotyło kl. I T, Aleksandra Wolniszewska kl. I T.

11 listopada 2018 r. odbyły się gminne obchody 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczęły się one złożeniem kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali uroczyście pod Urząd Gminy w Żółkiewce, przed którym została odsłonięta tablica upamiętniająca 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny dalsza część uroczystości odbyła się w hali sportowej. Uczestniczyli w niej: Członek Zarządu Powiatu Pan Marcin Zając, Wójt gminy Pan Jacek Lis, Przewodniczący Rady gminy Pan Henryk Jaremek, ksiądz Proboszcz Marian Wiech, ksiądz Andrzej Szałęga, ksiądz Kamil Wołyński, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Po odśpiewaniu hymnu miały miejsce przemówienia: Wójta Pana Jacka Lisa i Członka Zarządu Powiatu Pana Marcina Zająca.

Po wystąpieniach okolicznościowych zebranych zaproszono na  widowisko słowno-muzyczne pt. "Żółkiewka dla Niepodległej", które przygotowane zostało z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W widowisku uczestniczyli dorośli, dzieci i młodzież z wszystkich szkół naszej gminy, w tym 10 uczniów z naszej szkoły. Inscenizacja zawierała poezję i piosenki patriotyczne, dzięki czemu przedstawiała swoisty rys historycznej refleksji nad losem ojczyzny.

Treść widowiska oparta została na słowach papieża Jana Pawła II: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.” Całość rozpoczął utwór „Opowiedz nam moja ojczyzno”, a zakończył wiersz w formie życzeń dla wsi, miast i całej Polski. W programie widowiska było również wspólne śpiewanie hymnu, Roty i piosenek legionowych.

Nad całością widowiska w roli narratorów czuwali nasi uczniowie: Ada Jawor kl. IV Technikum i Mikołaj Bis kl. III Technikum. Ponadto wśród wykonawców piosenek znaleźli się również uczniowie naszej szkoły: Anna Pawłasek kl. I Technikum i Mikołaj Bis. Ania zaśpiewała piosenkę „Miejcie nadzieję” i wspólnie z Mikołajem wykonali piosenkę „Taki kraj”. W roli recytatorów wystąpili: Wioletta Wilczopolska kl. III T, Jolanta Wilczopolska kl. IV T, Magda Brzyńska kl. III T, Weronika Traczyńska kl. III T, Karina Malinoś kl. IV T, Sabina Czajka kl. IV T, Piotr Gorczyca kl. IV T. Na koniec widzowie podziękowali uczestnikom widowiska dużymi oklaskami.

Dziękujemy nauczycielowi języka polskiego Pani Alinie Chromczak za reżyserię i wspaniałe przygotowanie uczniów do akademii szkolnej i środowiskowej!

7 listopada 2018

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny

W środę, 7 listopada 2018 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody I stopnia XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadania z podstaw ekonomii i pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do myśli przewodniej XXXII OWE "Gospodarka światowa. Wolny handel czy protekcjonizm?" Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W ZSP w Żółkiewce wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie: Adrianna Jawor kl. IV T, Karina Malinoś kl. IV T, Maciej Stepaniuk kl. III T. Trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się uczestników do etapu okręgowego.

7 listopada 2018

Etap szkolny II edycji Konkursu z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw

W dniu 07 listopada 2018 r. odbył się etap szkolny II edycji Konkursu z Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw. Organizatorem konkursu jest m. in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów szkół ponadgimnazjalnych zagadnieniami rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych, podnoszenie poziomu nauczania z zakresu rachunkowości i finansów, rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu rachunkowości i finansów, wyróżnienie najbardziej utalentowanej młodzieży, zachęcanie młodzieży do podejmowania dalszego kształcenia na studiach ekonomicznych.

Etap szkolny konkursu składał się z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Wzięli w nim udział uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista.Najwyśze wyniki osiągnęły uczennice: Jolanta Wilczopolska i Karina Malinoś.

7 listopada 2018

Laboratorium życia

Dopalacze, kiedyś znane jako środki kolekcjonerskie, dziś nazywane są odczynnikami chemicznymi do stosowania w laboratoriach. Młodzież sięga po te pozornie legalne substancje szukając silnych wrażeń. Dopalacze bywają jednak dużo mocniejsze i o wiele bardziej toksyczne od narkotyków, a co za tym idzie, szybciej uzależniają i powodują poważne komplikacje.

Uczniowie ZSP w Żółkiewce uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym pt. „Laboratorium życia”, w wykonaniu Teatru Maska z Krakowa.

Spektakl poruszał problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu, przedstawiał historię Laury, która miała problem z dopalaczami. Pewnego dnia, po zażyciu sporej dawki, przeniosła się do miejsca dotąd jej nieznanego. Poznaje tam chłopaka, który niewiele o sobie mówi. Nikt nie zna nawet jego imienia, istotny jest tylko fakt, że spowodował wypadek prowadząc po alkoholu, a teraz reprezentuje wszystkie osoby, które popełniły ten sam błąd.