Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
00
:
46
Menu

Zobacz również
30 maja 2018

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

W br. szkolnym w ZSP w Żółkiewce został przeprowadzony szkolny konkurs czytelniczy pt. „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” . Celem konkursu była popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs składał się z dwóch części. Podczas I etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. Zadaniem uczestników II etapu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Wyniki konkursu: I miejsce Weronika Traczyńska kl. II T, II miejsce Jolanta Wilczopolska kl. III T, III miejsce Sabina Czajka kl. III T.

Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody ze środków Rady Rodziców.Organizatorami konkursu byli: biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego.

29 maja 2018

Pogłębiamy wiedzę ekonomiczną

W dniu 29.05.2018 odbył się wyjazd dydaktyczny mający na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności młodzieży z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Brało w nim udział 25 uczniów.

Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami: Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie, Urzędu Statystycznego w Lublinie i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zwiedzając wydział ekonomiczny UMCS nasi uczniowie mieli możliwość poczucia klimatu kontynuacji nauki na studiach. Zakończeniem wyjazdu były spacery po Lubelskiej Starówce.

Wyjazd dla uczniów był bezpłatny, gdyż został zorganizowany w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Anna Jawor i Maria Mirosław.

29 maja 2018

PUCHAR WIOSNY 2018

Już po raz piętnasty, dnia 29.05.2017 r. odbył się w naszej szkole turniej „ Puchar Wiosny”. Impreza sportowa miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, jak również propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, doskonalenie elementów technicznych i taktycznych, dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. O godzinie 9:00 dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski oficjalnie przywitał zebrane drużyny i ich opiekunów, a następnie życzył powodzenia i uzyskania jak najlepszych wyników sportowych. Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Uczniowie z gimnazjów i naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym mecze. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: zasady fair play i zdrowego ducha walki podczas gry. Na zakończenie turnieju wręczono zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Opiekę podczas turnieju sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska - Szpyt.
25 maja 2018

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 25 maja 2018 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach „Kierowca operator wózków jezdniowych”.
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne w zawodzie „Kierowca operator wózków jezdniowych” uzyskało 30 uczniów, natomiast zaświadczenia do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego uzyskało 17 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności
10 maja 2018

Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”

10.05.2018 r. w naszej szkole odbyły się Powiatowe Konkursy dla Gimnazjalistów: „Mechanizacja – moje hobby” oraz „Ekonomia - moje hobby”. Zostały one zorganizowane pod patronatem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Uczniowie gimnazjum mieli okazję wykazać się umiejętnościami w dziedzinie mechanizacji i ekonomii.
Przyszli mechanizatorzy próbowali własnych sił w precyzyjnej jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland oraz samochodem osobowym Renault Clio. Po podsumowaniu wyników z wykonania poszczególnych zadań:
I miejsce zajął Dawid Cichosz
II miejsce – Jakub Cieśliński
III miejsce – Damian Bobel
IV miejsce – Kamil Derewecki.

Potencjalni ekonomiści mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku oraz umiejętności praktycznych sporządzając typowe dokumenty księgowe i obsługując podręczny sprzęt biurowy. Po podsumowaniu wyników części teoretycznej i praktycznej najlepszymi okazali się:
I miejsce – Mateusz Piskorek;
II miejsce – Anastazja Kania;
III miejsce – Piotr Pyzik.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego. Przygotowaniem i oceną poszczególnych zadań zajęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych w ZSP w Żółkiewce.