Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
03
:
08
:
12
Menu

Zobacz również
14 grudnia 2017

Stypendium Starosty Krasnostawskiego dla Jakuba Prażmowskiego

W dniu 14.12.2017 r. w refektarzu kolegium pojezuickiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy zdobyli najwyższe średnie ze wszystkich przedmiotów w danej szkole, a ponadto wyróżniali się swoim nienagannym zachowaniem. Na uroczystość przybyli: pan Arkadiusz Kwieciński – Kierownik Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starosta krasnostawski pan Janusz Szpak, pani Beata Głębocka – przewodnicząca Komisji Oświaty oraz radni. Obecni byli także Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami i ich rodzicami.

Wydarzenie miało uroczysty i podniosły charakter. Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk pana Starosty Janusza Szpaka oraz zaproszonych gości akt stypendialny.

Gratulując wyróżnionym Starosta Janusz Szpak powiedział m.in.: Nie jest to łatwy czas dla Polski i przez to niełatwy dla edukacji. Problemów i barier jest dużo. Ale wszystkie musimy rozwiązywać my, dorośli, nie obciążając tym naszej młodzieży. Wasze zadania są inne: poznawać świat, rozwijać inteligencję, wrażliwość i wyobraźnię, kształtować charakter i postawę. Uczyć się samodzielnego myślenia, otwierać się na drugiego człowieka i potrzebę troski o naszą Ojczyznę. Z dumą patrzę na Wasze osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowanie w pracę na rzecz Waszych środowisk. Rozwijajcie swoje zainteresowania i zmieniajcie na lepsze nasz powiat i cały kraj. Bo mogą to robić tylko ludzie mądrzy, doświadczeni i potrafiący przewidywać skutki dziś podejmowanych decyzji. Jestem pewien, że Wy będziecie to umieli. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji płynącej z ich osiągania. Proszę jednak, aby one Was nie przerosły i nie spowodowały, że zapomnicie o Waszych nauczycielach i swojej małej Ojczyźnie.

Wśród tegorocznych stypendystów był uczeń kl. II Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Jakub Prażmowski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

12 grudnia 2017

„Moje miejsce na rynku pracy” - spotkanie z doradcą zawodowym

W dniu 12 grudnia 2017 r. doradca zawodowy Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu przeprowadził zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami kl. IV T Technikum (zawód: technik ekonomista i zawód: technik mechanizacji rolnictwa).

Celem spotkania było kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego, elastycznego planowania własnej ścieżki zawodowej oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym. Uczniowie uzyskali szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej, wymagań współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości.

11 grudnia 2017

Wyróżnienie dla ucznia klasy III Technikum Kamila Gąbki

„Krasnostawskie, jakie cudne…”

Ośmiu uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce tj. Sabina Jaremek, Kamil Gąbka, Weronika Traczyńska, Wioletta Wilczopolska, Magda Brzyńska, Mikołaj Bis, Kamil Śmigoń, Rafał Szafraniec przystąpiło do konkursu plastycznego.

Celem konkursu było przedstawienie piękna Ziemi Krasnostawskiej, zainteresowanie stylami architektycznicznymi i pięknem przyrody oraz rozbudzenie w uczniach poczucia estetyki.

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Katarzyny Podgórskiej – Szpyt.

Po rozstrzygnięciu konkursu wyróżnienie otrzymał Kamil Gąbka uczeń III klasy Technikum.

Gratulujemy!!!

7 grudnia 2017

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 07.12.2017r. odbyły się zawody szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.Jest ona formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości” , ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepsze wyniki uzyskały uczennice kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista: Sabina Jaremek, Jolanta Wilczopolska i Adrianna Jawor. Życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego ww. olimpiady.

1 grudnia 2017

Olimpiada Statystyczna- zawody szkolne

W bieżącym roku po raz drugi została zorganizowana Olimpiada Statystyczna.Jest to olimpiada interdyscyplinarna. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Statystyczna obejmuje następujące obszary tematyczne: Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych; Analiza struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk masowych; Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rynek. Gospodarka. Przedsiębiorstwo; Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie; Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu. Zawody szkolne odbyły się w dn. 01.12.2017 r. w pracowni informatycznej. Wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Ich zadaniem było rozwiązanie testu on-line.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepszy wynik uzyskały uczennice Wioletta Wilczopolska, Adrianna Jawor i Magda Brzyńska. Życzymy naszym koleżankom zakwalifikowania się do zawodów okręgowych.