Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
54
:
23
Menu

Zobacz również

Projekt: "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w ramach działania 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W  ŻÓŁKIEWCE
Uczestniczy jako partner w projekcje „Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020.

Projekt: Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt będzie realizowany w terminie od: 2017-09-01 do: 2019-08-31.
W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
szczegóły
16 marca 2018

Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach

W dniu 16.03.2018r. grupa 56 uczniów wraz z pięcioma opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach.
35 uczestników wyjazdu skorzystało z pełnego dofinansowania w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych.
Najbardziej oblegane były stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Wielu zainteresowanych najnowszymi technologiami zwiedzała stoiska z ciągnikami rolniczymi Case IH i Steyr, New Holland, Claas, Valtra, Deutz - Fahr, Massey Ferguson, Fendt, John Deere, Zetora, Ursusa, Kuboty, oraz firm produkujących maszyny rolnicze, jak Kuhn, Krukowiak, Horsch, Dziekan, Korbanek, Bury, Bomet, MacHale.
Mnóstwo rolników korzystało z obecności specjalistów do spraw nawożenia i ochrony roślin, nasiennictwa i sadzenia takich firm jak Yara, BASF, Sumi Agro, Solana.
Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem jest to najlepsza lekcja praktyczna pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i usług na rzecz rolnictwa w jednym miejscu.
9 marca 2018

"Być kobietą, być kobietą..."

W dniu 09.03.2018 r. młodzież przedstawiła montaż słowno–muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie biorący udział w akademii zaprezentowali kobiety w różnych odsłonach. Nasi szkolni aktorzy zafundowali publiczności ogromną dawkę humoru i wykazali się dużym dystansem do siebie.

Na zakończenie chłopcy biorący udział w akademii wręczyli Paniom pracującym w naszej szkole kwiaty. Do życzeń dołączył się także Dyrektor Szkoły p. Stanisław Rogalski.

Przygotowaniem inscenizacji zajęli się nauczyciele p. Dariusz Golec i p.Jerzy Stępień oraz uczniowie: Celestyna Michnik, Katarzyna Kondratowicz, Piotr Gorczyca, Karol Flor, Dawid Skorek, Mikołaj Bis, Kamil Gąbka, Rafał Szafraniec, Adrian Korkosz, Szymon Rutkowski. Dziękujemy.

8 marca 2018

Pożegnaliśmy byłego dyrektora naszej szkoły

5 marca w wieku 74 lat zmarł Bohdan Kiełbasa, pełniący w latach 1981 -1991 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce (obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce).

Bohdan Kiełbasa urodził się 6 czerwca 1943 r. w Wygnanowicach w gminie Rybczewice. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Piaskach, następnie wydział prawa UMCS w Lublinie. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Piaskach, potem uczył w Wierzchowinie. Od 1972 r. do 1974 r. pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Żółkiewce. W latach 1974-1981 był Naczelnikiem Gminy Żółkiewka. Następnie w latach osiemdziesiątych został Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej. Jednocześnie od 1981 r. do 1991 r. pełnił funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce. Kierując szkołą przyczynił się do jej rozwoju, polepszenia warunków lokalowych i poszerzenia bazy dydaktycznej. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Bohdan Kiełbasa był głównym inicjatorem założenia, w 2003 r., Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Do 2014 r. był jego prezesem.

Pan Bohdan Kiełbasa jest autorem pierwszej monografii o Żółkiewce pt. „Dzieje Żółkiewki i okolic”. Wydał też album historyczno-fotograficzny „Mała i duża Żółkiew”, opowiadający o historii i współczesności Żółkiewki oraz Żółkwi na Ukrainie. Zorganizował też w Żółkiewce wiele wykładów historycznych skierowanych do młodzieży i  wszystkich, których interesowały losy rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Aktywność, pasja regionalisty i prezesa Towarzystwa doprowadziły do wydania pracy zbiorowej „Żółkiewscy w ziemi chełmskiej” a po dwóch latach do rozszerzenia tej publikacji i uzupełnienia. Doprowadził do wydania przez RTPŻ książki pt. „Historia Żółkwi – współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim”, która ma naukowy charakter. Pan Bohdan był człowiekiem bardzo aktywnym w lokalnym środowisku, zaangażowanym i niezwykle pracowitym. Wyróżniał się kreatywnością i twórczą inicjatywą. Był motorem działania i siłą napędową Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki.

Pan Bohdan Kiełbasa spoczął na cmentarzu w Żółkiewce. Jego pogrzeb odbył się 8 marca. W ostatniej drodze towarzyszyli mu m. in.: poczet sztandarowy, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zapamiętamy Go jako dyrektora naszej szkoły, wybitnego regionalistę, niezwykle energicznego człowieka o ogromnej wiedzy i wielkim sercu, poświęconego w pełni sprawom Małej Ojczyzny - Żółkiewki.