Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
10
:
59
:
48
Menu

Zobacz również
4 marca 2019

„Mechanizacja - moje hobby” , „Ekonomia - moje hobby”. 2019

Zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej do udziału w konkursach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce pod nazwą:
„Mechanizacja - moje hobby” , „Ekonomia - moje hobby”.
Konkursy odbędą się 18.03.2019 r. od godziny 11 00 w ZSP w Żółkiewce. Regulaminy ww. konkursów poniżej:
29 listopada 2018

Młodzież oddaje KREW

Dnia 29.11.2018 r. o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, aby oddać krew.

Chęć oddania krwi i niesienia pomocy innym wyraziło 12 uczniów Technikum: Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Katarzyna Kondratowicz, Rafał Rogalski, Patryk Szweczyk, Rafał Antończak, Rafał Szafraniec, Mikołaj Bis, Maciej Stepaniuk, Artur Krzeczkowski Magda Brzyńska, Weronika Traczyńska. Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska - Szpyt.

2 lutego 2019

Studniówka 2019

"Zawżdy tak to bywało,

Gdy 100 dni nauk zostało,

Wielce godni Żakowie,

Biesiadowali na zdrowie!"

Tymi o to słowami 02 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele.

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych wrażeń. Maturzystom Pan dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Krasnostawskiego Pani Ewy Nieścior oraz Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa i przedstawiciela rodziców Pani Jolanty Gorczycy.

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki.

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności.

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2019. Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana.

10 stycznia 2019

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 09.01.2019 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbyła się 10.01.2019 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa. W dniu 101.01.2019 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.20198 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty. Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.
14 stycznia 2019

Mądrze zaplanuj swoją przyszłość

W naszej szkole odbywa się cykl spotkań z doradcami zawodowymi z MCK w Krasnymstawie i OHP w Chełmie pod hasłem „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”.

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

Doradca zawodowy z MCK w Krasnymstawie w klasie IV przeprowadził Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Jest to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych. Powstał w oparciu o najbardziej użyteczne teorie doradztwa zawodowego oraz współczesną wiedzę na temat zainteresowań zawodowych. Kwestionariusz może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze zawodu, a także w wyborze uczelni lub szkoły policealnej oraz określeniu kierunku szkolenia zawodowego.

Szkoła Biznesu

We wszystkich klasach odbyły się warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego, podczas których młodzież grała w ekonomiczną grę planszową pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Małopolski Instytut Kultury wydał grę edukacyjną osadzoną tematycznie w XVIII w.

Ówczesna społeczność andrychowskich rzemieślników tak sprawnie prowadziła swoje interesy, że handlując z całą niemal Europą - dorobiła się na tyle, by podnieść swoją wioskę do statusu miasta. Rywalizację wygrywała ta drużyna, która w ciągu 45 minut zgromadziła największy kapitał składający się z gotówki i towarów.

Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.

Mowa ciała

We wszystkich klasach technikum odbyły się warsztaty z zakresu „Mowy ciała”. Podczas zajęć młodzież zdobyła wiedzę na temat tego czym jest komunikacja niewerbalna, jaką rolę odgrywa nasza postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, ton głosu i inne sygnały, które często nieświadomie wysyłamy. Uczniowie dowiedzieli się także, co można odczytać z twarzy naszego rozmówcy oraz jak zrobić dobre wrażenie i jak nie doświadczyć wizerunkowej wpadki.

Organizatorem warsztatów jest psycholog p. Karolina Koman-Warda.