Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
06
:
19
:
00
Menu

Zobacz również
20 października 2018

Wyjazd do Zakopanego

W dniach 19-21 października młodzież naszej szkoły to jest 9 uczniów Kamil Ciosek, Kamil Gąbka, Michał Pawłasek, Krystian Szczęch , Damian Wrona, Mateusz Skrzypczak, Damian Tomasik, Patryk Szewczyk, Radosław Kapica i jeden opiekun Katarzyna Podgórska – Szpyt uczestniczyła w wyjeździe studyjno szkoleniowym do Zakopanego. Uczniowie przystąpili do udziału w projekcie pt: „Młody Eurydyka – lider społeczności lokalnej” dofinansowanego przez środki z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży - uczniów szkół rolniczych na terenie województwa lubelskiego, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego czy poprzez dywersyfikację źródeł dochodu. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt miał za zadanie połączyć nieformalne formy kształcenia młodych liderów wiejskich łączących kilka znanych w Europie form kształcenia. Ponadto wykładowcy po zakończeniu projektu będą docelowo nadal utrzymywać kontakty z uczestnikami, co przyczyni się do ukierunkowania w dłuższej perspektywie danego uczestnika na konkretne działanie. Projekt zakładał wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności szczególnie wśród rolników czyli uczniów szkół rolników, upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, gdyż ta grupa potrafi nie tylko przyjąć wiedzę z zakresu wykorzystania tradycji, zasobów naturalnych na danym obszarze (historię, tradycję, warunki pogodowe czy ukształtowanie terenu) ale i również przekazać ją dalej innym osobom.

15 października 2018

STYPENDIUM STAROSTY DLA ADRIANNY JAWOR

Stało się już tradycją, iż Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak wraz z Zarządem Powiatu corocznie przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Tak doniosła uroczystość odbyła się w 15.10.2018 r. w refektarzu kolegium pojezuickiego.

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskał w ostatnim roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz osiągali sukcesy w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych organizowanych przez powiat krasnostawski.

Jesteśmy dumni, że tegorocznym Stypendystą została między innymi Adrianna Jawor - uczennica kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

Na uroczystość przybyli: Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta krasnostawski Pan Henryk Czerniej Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Korkosz, przewodnicząca Komisji Oświaty - Pani Beata Głębocka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Sławomir Kamiński wraz z pracownikami. Obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami i ich rodzicami.

Wydarzenie miało uroczysty i podniosły charakter. Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk Pana Starosty Janusza Szpaka oraz zaproszonych gości akt stypendialny.

Gratulując wyróżnionym Starosta Janusz Szpak powiedział m.in.: Z dumą patrzę na Wasze osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowanie w pracę na rzecz Waszych środowisk. Dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc w realizacji marzeń tych młodych ludzi. Wasze wparcie jest ogromna podporą w realizacji ich planów i zamierzeń na przyszłość.

13 października 2018

34. PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.

13 października grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, dyrektorem szkoły, wychowawcą oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 34. Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.

Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie ewangelizacyjnym Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem biskupa Mieczysławy Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „W MOCY BOŻEGO DUCHA” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.

11 października 2018

POWIATOWE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W czwartek 11 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To ważne wydarzenie, ponieważ podkreśla wielką wartość nauki i wykształcenia. Ponadto jest okazją do podziękowania nauczycielom za trud włożony w rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów oraz do wręczenia nagród i wyróżnień nauczycielom z powiatu krasnostawskiego.
Zaproszonych gości, poczty sztandarowe i wszystkich zebranych przywitali Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski oraz nauczyciele prowadzący uroczystość Pani Justyna Roczeń i Pan Dariusz Golec.
Tegoroczne obchody DEN zaszczycili swą obecnością: Senator RP prof. dr hab. Pan Józef Zając, prorektor PWSZ w Chełmie, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, prof. dr hab. Pan Andrzej Wac – Włodarczyk pracownik Politechniki Lubelskiej, pracownik PWSZ w Chełmie prof. Pani Beata Fałda, Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pan Arkadiusz Kwieciński, starszy wizytator Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pani Ewa Lik–Matuła, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta Pan Henryk Czerniej, Członek Zarządu Powiatu Pan Marcin Zając, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Sławomir Kamiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP Pani Bożena Gawron oraz księża, przedstawiciele powiatowych służb mundurowych, przedstawiciele samorządu zaprzyjaźnionych gmin i gminy Żółkiewka, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół oraz dyrektorzy instytucji powiatowych i gminy Żółkiewka, nauczyciele pracownicy szkół, rodzice i uczniowie.
Zabierając głos jako pierwszy Pan Starosta Janusz Szpak podziękował nauczycielom za pasję i codzienny trud przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu, za wysiłek uczenia i wychowania. Zwrócił uwagę również na realizowane przez powiat projekty, dzięki którym szkoły otrzymały różnorodny nowoczesny sprzęt oraz samochody do nauki jazdy (w tym także nasza szkoła). Wspomniał też o podwyżkach dla nauczycieli i pracowników szkół oraz życzył wytrwałości w przekazywaniu wiedzy, spełnienia marzeń, szacunku wychowanków i satysfakcji z pracy.
W dalszej kolejności głos zabrał Senator RP Pan Józef Zając i zwrócił uwagę na fakt, że to nauczyciele kształtują młodego człowieka przez wiele lat nauki w szkole. Życzył nauczycielom powodzenia i sukcesów w pracy. Wraz z Panią B. Fałdą przekazali Dyrektorowi S. Rogalskiemu prezent w postaci Encyklopedii Chełma.
Jako następny wystąpił Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, mówiąc o trudnościach odnalezienia się we współczesnym świecie oraz o wielkiej wartości jaką jest nauka i wykształcenie, które to pomagają człowiekowi w codziennym życiu i pracy. Życzył nauczycielom optymizmu, nadziei i znalezienia z uczniami wspólnego języka.
Głos zabrał również Dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium w Lublinie Pan Arkadiusz Kwieciński. Podziękował za zaproszenie i zwrócił się do nauczycieli z wyrazami szacunku za to, że pochylają się nad każdym uczniem oraz życzył satysfakcji z wykonywanego zawodu.
Ze słowem skierowanym do nauczycieli wystąpiła również Pani Bożena Gawron Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP. Podziękowała za zaproszenie, a następnie życzyła nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi zadowolenia, szacunku uczniów i wiele satysfakcji z pracy.
Przemawiał także prof. dr hab. Pan A. Wac – Włodarczyk, wspominając o współpracy Politechniki Lubelskiej z ZSP w Żółkiewce życzył zebranym wszystkiego najlepszego.
Wójt Gminy Żółkiewka Pan Jacek Lis, zabierając głos przyłączył się do życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły, jakie padły wcześniej i przypomniał, że sam również był nauczycielem.
W dalszej części spotkania Starosta Pan Janusz Szpak wraz z Wicestarostą i  Przewodniczącym Rady Powiatu, Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki wręczyli nauczycielom i dyrektorom jednostek oświatowych nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Nagrody Zarządu Powiatu Krasnostawskiego otrzymali:
1.Pani Anna Antyga dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie
2. Pani Joanna Brześcińska nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
3. Pani Alina Chromczak nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
4. Pani Katarzyna Ciechan nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie
5. Pan Wojciech Czwórnóg nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
6. Pani Renata Dziurian nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie
7. Pani Edyta Kisiel dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krasnymstawie
8. Pani Anna Klus nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie
9. Pani Beata Korszla dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
10. Pan Mirosław Kowalski nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.B. Głowackiego w Krasnymstawie
11.Pani Ewa Magdziarz nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida w Krasnymstawie
12.Pan Wojciech Maślona dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie
13. Pani Dorota Mąka nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida w Krasnymstawie
14. Pani Maria Mirosław nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
15. Pani Katarzyna Nowacka nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
16. Pan Marek Nowosadzki nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K Norwida w Krasnymstawie
17. Pani Jolanta Ostrowska nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.B. Głowackiego w Krasnymstawie
18. Pani Iwona Poniewozik nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie
19. Pani Marzena Remiś nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie
20. Pan Stanisław Rogalski dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
21. Pani Katarzyna Saran nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie
22. Pani Sylwia Suszek nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
23. Pan Marcin Wilkołazki nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
24. Pani Elżbieta Zadrąg dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Pani Maria Mirosław, która serdecznie podziękowała Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz Panu Wicestaroście i Panu Naczelnikowi za nagrody i wyróżnienia oraz za życzliwość, wyrozumiałość i wsparcie.
W następnej kolejności zostały wręczone nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników naszej szkoły.
Pani Grażyna Bobel
Pan Krzysztof Chudziak
Pan Anna Jawor
Pani Henryka Kwiecińska
Pan Andrzej Mirosław
Pani Halina Myszak
Pani Justyna Roczen
Pani Danuta Okapa
Pani Katarzyna Podgórska-Szpyt
Pan Dariusz Golec
Pan Henryk Rożyło
Pani Renata Sadurska
Pan Jerzy Stępień
Ponadto wręczono listy gratulacyjne nauczycielom, którzy 16 X w Chełmie odznaczeni zostaną medalami lub otrzymają nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Pani Anna Patejuk nauczyciel I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie otrzyma Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej
Pani Teresa Atras nauczyciel I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie otrzyma Medal Komisji Edukacji Narodowej
Pani Małgorzata Prus była dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie otrzyma Złoty Medal za Długoletnią Służbę
Pani Beata Korszla dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krasnymstawie otrzyma Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Pani Aneta Pitucha nauczyciel II LO im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie otrzyma Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
Pani Marzena Darmochwał nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie otrzyma Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pani Anna Kosmowska nauczyciel I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie otrzyma Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty

Na zakończenie młodzież z ZSP w Żółkiewce przedstawiła część artystyczną, myślą przewodnią której było ukazanie istoty człowieczeństwa, subtelności i trudu jakiego wymaga kształtowanie młodego człowieka oraz podziękowanie nie tylko za przekazywanie wiedzy, ale i za naukę życia. Część artystyczna przygotowana została pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Aliny Chromczak.
7 października 2018

Gminne Biegi Przełajowe

W dniu 07.10.2018 r. odbyły się Gminne Biegi Przełajowe . Była to impreza w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. ZSP w Żółkiewce reprezentowali uczniowie w składzie: Agata Chylińska, Radosław Kapica i Artur Krzeczkowski.

Opiekę podczas zawodów sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska – Szpyt.