Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
02
:
49
:
48
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

Projekt: Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

Projekt będzie realizowany w terminie od: 2017-09-01 do: 2019-08-31.
W zaplanowanych działaniach będą uczestniczyć uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik ekonomista oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu.
szczegóły

Projekt: "Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim” w ramach działania 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE
Uczestniczy jako partner w projekcje „Modernizacja i dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie krasnostawskim”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna, Działanie 13,6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata2014-2020.
Ostatnie wiadomości
17 stycznia 2018

I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

W dniu 17.01.2018 r. odbył się I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” zorganizowany przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Podczas I etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. Do II etapu zakwalifikowali się: Weronika Traczyńska, Sabina Jaremek, Agata Zbiciak, Rafał Banaszkiewicz, Jolanta Wilczopolska, Adrianna Jawor, Oliwia Krzyżan, Marcin Grzeszczuk, Karina Malinoś i Karolina Książek.

Zadaniem uczestników kolejnego etapu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Praca powinna składać się z minimum 20 – maksimum 30 slajdów (pierwszy slajd powinien być opatrzony tematem konkursu, zaś ostatni musi zawierać bibliografię oraz informacje dotyczące autora, przygotowującego prezentację: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor wykonanej prezentacji).


Prezentacja szkoły

prezentacja 2017


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor