Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
18
:
47
:
44
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Technikum:

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • Technik ekonomista

 • Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • TECHNIK EKONOMISTA

  Technik ekonomista potrafi:

  • obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo – księgowe oraz sprzedażowo – magazynowe,
  • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
  • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
  • sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuacje majątkową i finansową firmy, obsługiwać sprzęt i urządzenia biurowe
  • Ekonomista może:

   • kontynuować naukę na wyższych uczelniach,
   • podjąć własną działalność gospodarczą,
   • pracować w instytucjach finansowych: banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, biura rachunkowe

  TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
  • Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

  MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
  • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • operacji ślusarskich i spawalniczych,
  • obsługi obrabiarek mechanicznych

  Harmonogram konsultacji

  Harmonogram konsultacji w szkole poszczególnych nauczycieli znajduje się w MENU/DLA UCZNIOW/ KONSULTACJE COVIT 19

  OGŁOSZENIE

  Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Żółkiewce nr I/2020 z dnia 23.03.2020r. informuję, że od dnia 25.03.2020r. szkoła podejmuje realizację podstawy programowej w ramach nauczania zdalnego. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane poprzez: -dziennik elektroniczny, -pocztę elektroniczną, -strony internetowe - platformy edukacyjne itp. Informuję również o obowiązkowej aktywności ucznia na e-dzienniku, będącym potwierdzeniem zapoznania się przez ucznia ze wskazanym materiałem, dającym podstawę do oceny pracy ucznia oraz obecności ucznia (uczeń będzie miał wpisana obecność, jeżeli w ciągu 48 godzin odczyta informacje na e-dzienniku).

  W razie jakichkolwiek pytań i trudności proszę o kontakt z wychowawcą lub nauczycielem danego przedmiotu przez e-dziennik, telefonicznie.

  Komunikat

  UWAGA!  Rodzice, Uczniowie

  Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów w uzgodnieniu z Powiatem Krasnostawskim (Organem Prowadzącym szkołę) informuję, że


  Zajęcia szkolne są zawieszone od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. włącznie.

  Szanowni Rodzice

  Informuję, że szkoła prowadzi zdalne nauczanie. Każdego dnia za pośrednictwem e-dziennika nauczyciele wysyłają materiały edukacyjne dla ucznia. Poza tym na stronie internetowej szkoły funkcjonuje zakładka „Uczymy się w domu”, w której zamieszczone są dodatkowe materiały, z których uczniowie mogą korzystać. Nauczyciele są dostępni przez e-dziennik. Praca jest zadawana, a jej wykonanie będzie sprawdzane. Należy zapewnić dziecku codzienny dostęp do komputera i Internetu oraz w miarę możliwości dostęp do drukarki. Niektórym uczniom lepiej pracuje się przed tekstem, niż przed ekranem komputera.

  Zwracamy się z prośbą do rodziców o szczególny nadzór nad młodzieżą w tym okresie tzn. o ograniczenie ich kontaktów z innymi osobami, unikanie miejsc gdzie są duże skupiska ludzi i dbanie o zasady higieny. Prosimy również o codzienne logowania się do dziennika elektronicznego oraz zachęcenie swoich dzieci do samodzielnej nauki, czytania lektur, rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz uzupełnienia wiadomości i rozwijania kompetencji.

  Postępujmy w tym okresie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i śledźmy na bieżąco komunikaty.
  DYREKTOR SZKOŁY

  Stanisław Rogalski
  KOMUNIKT DLA INTERESANTÓW
    W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie.
    Ograniczenie nie dotyczy spraw wymagających osobistego stawiennictwa.
    Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami w indywidualnych sprawach udzielane są telefonicznie przez poszczególne Wydziały.
    Informujemy również, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty.
    Zachęcamy do korzystania z kontaktu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.
  Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie to:
  /starostwo-krasnystaw/skrytka

  e-mail: starostwo@krasnvstaw-powiat.pl
  tel.: 82 576 52 11 ... 13 82 576 72 86 ... 88
  fax: 82 576 45 88, 82 576 72 89

  Konkurs dla ósmoklasistów „Mechanizacja - moje hobby, Ekonomia - moje hobby” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w Zespole Szkół w Żółkiewce

  Termin konkursu:
  Konkurs został przełożony, poinformujemy o nowym terminie.
  Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Żółkiewce
  Przebieg konkursu:
  Mechanizacja - moje hobby
  I Etap konkursu odbywa się w szkolnej pracowni podstaw techniki, w której każdy uczestnik na stanowisku komputerowym rozwiązuje zestaw pytań dotyczących budowy i zastosowania pojazdów, maszyn i narzędzi rolniczych.
  II Etap konkursu przeprowadzany jest na szkolnym placu manewrowym oraz w pracowni pojazdów. Każdy uczestnik wykonuje trzy zadania praktyczne z wykorzystaniem:
  • ciągnika New Holland,
  • samochodu osobowego Opel Corsa,
  • podzespołu ciągnika, samochodu lub maszyny rolniczej.

  Ekonomia - moje hobby
  I Etap pisemny składa się z 30-tu pytań testowych wielokrotnego wyboru obejmujących podstawowe pojęcia ekonomiczne (np. popyt, podaż, inflacja itp.)
  II Etap praktyczny obejmuje trzy zadania z zakresu:
  • wypełniania dokumentów,
  • funkcjonowania giełdy,
  • obsługi podręcznego sprzętu biurowego
  Dla uczestników konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
  Potwierdzenie udziału w konkursie podając Imię i Nazwisko oraz nazwę szkoły należy przesłać do dnia 13.03.2020 r. na adres:
  Mechanizacja - moje hobby - henroz@op.pl ,
  Ekonomia - moje hobby - annaja1@op.pl.
  Ostatnie wiadomości
  13 maja 2020

  Tydzień Bibliotek 2020 „Zasmakuj w bibliotece”

  Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on m. in. na celu podkreślanie roli czytania w poprawie jakości edukacji oraz zwiększanie zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

  Tydzień Bibliotek 2020 jest okazją do przypomnienia korzyści i wartości płynących z czytania książek. Przeniesienie się do fikcyjnego świata książki pozwala nam oderwać się od rzeczywistości i choć na chwilę zapomnieć o problemach. Czytanie książek stymuluje umysł, pogłębia wiedzę i poprawia koncentrację oraz pamięć. Zwiększa się też nasz poziom elokwencji i  zasób słów. Pamiętajmy, że podczas czytania książek należy przyjąć pozycję siedzącą lub półsiedzącą, tak aby nasz kręgosłup nie był skrzywiony. Watro również zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia. Nie należy czytać w półmroku lub przy bardzo jaskrawym świetle, a wieczorami lepiej korzystać z książek w wersji papierowej niż elektronicznej.

  Przypominamy o możliwości korzystania z zasobów BIBLIOTEK CYFROWYCH:

  WolneLektury.pl

  Lektury.gov.pl

  ChmuraCzytania.pl

  Polona.pl

  Polska-Poezja.pl

  Cytując słowa Wisławy Szymborskiej Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła czytajmy i bawmy się.

  24 kwietnia 2020

  Pożegnanie maturzystów 2020

  W dniu 24 kwietnia uczniowie klas maturalnych mogli odebrać upragnione świadectwa. W nietypowych okoliczności młodzież zakończyła swoją edukację. Gratulujemy szczególnie uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen: Jakub Prażmowski - 4,9; Wioletta Wilczopolska - 4,64; Mikołaj Bis - 4,36 i  Weronika Traczyńska - 4,09. Dziękujemy rodzicom uczniów klas czwartych za współpracę ze społecznością szkoły.

  Absolwentom życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym, dostania się na wymarzone studia i podjęcia satysfakcjonującej pracy.

  2 marca 2020

  XLIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne

  W dniu 27 lutego 2020 r. w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne XLIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 grupach wiekowych: uczniów szkół podstawowych kl. I-VI, uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
  Zespół Szkół w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Patrycja Kotyło, Kamila Kotyło, Jacek Pop, Michał Janicki, Michał Podgórski. Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Patrycja Kotyło. Będzie ona reprezentowała naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 27 marca 2020r w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety, a laureaci maskotki „strażak”.

  Prezentacja szkoły

  prezentacja 2020


  Kontakt

  Zaburze 46
  22-335 Żółkiewka
  woj. lubelskie

  tel/fax (084) 683-16-81

  E-mail: zspzolkiewka@op.pl

  Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor
  Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
  Polityka Prywatności
  Jak wyłączyć cookies?
  AKCEPTUJĘ