Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
W końcu, nareszcie weekend!
07
:
24
:
38
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie "Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego"

Wszystkich uczniów Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie "Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego". Zmodyfikowany regulamin konkursu, w związku ze zdalnym nauczaniem, został przesłany do każdego ucznia poprzez dziennik elektroniczny.

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

Technikum:

 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • Technik ekonomista

 • Szkoła Branżowa I Stopnia:

 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • TECHNIK EKONOMISTA

  Technik ekonomista potrafi:

  • obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo – księgowe oraz sprzedażowo – magazynowe,
  • sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
  • projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
  • sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuacje majątkową i finansową firmy, obsługiwać sprzęt i urządzenia biurowe
  • Ekonomista może:

   • kontynuować naukę na wyższych uczelniach,
   • podjąć własną działalność gospodarczą,
   • pracować w instytucjach finansowych: banki, urzędy, firmy ubezpieczeniowe, biura rachunkowe

  TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

  Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

  • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
  • Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

  MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

  Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
  • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
  • operacji ślusarskich i spawalniczych,
  • obsługi obrabiarek mechanicznych
  Ostatnie wiadomości
  2 grudnia 2020

  Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

  Kolejna grupa uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobyła dodatkowe kwalifikacje zawodowe, do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
  Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
  30 listopada 2020

  Stypendium Prezesa RM dla Aleksandry Wolniszewskiej

  Jest nam miło poinformować, że uczennica kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół w Żółkiewce jest tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

  Gratulujemy Aleksandrze i  życzymy dalszych sukcesów.

  30 listopada 2020

  Stypendium Starosty Krasnostawskiego dla Krystiana Zawiślaka

  Stało się już tradycją, iż Starosta Krasnostawski wraz z Zarządem Powiatu corocznie przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu powiatu krasnostawskiego. Stypendia otrzymują uczniowie, którzy uzyskali w ostatnim roku szkolnym znaczące osiągnięcia i rzetelnie wypełniali obowiązki szkolne.

  Jesteśmy dumni, że tegorocznym Stypendystą został między innymi Krystian Zawiślak - uczeń kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z Zespołu Szkół w Żółkiewce.

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


  Prezentacja szkoły

  prezentacja 2020


  Kontakt

  Zaburze 46
  22-335 Żółkiewka
  woj. lubelskie

  tel/fax (084) 683-16-81

  E-mail: zspzolkiewka@op.pl

  Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor
  Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
  Polityka Prywatności
  Jak wyłączyć cookies?
  AKCEPTUJĘ