ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2018 - STAŻE


22.04.2018

STAŻE ZAWODOWE - DOKUMENTY DLA UCZNIA I PRACODAWCY

Zapraszam do zapoznania się z dokumentacją na staże zawodowe
które odbędą sie w 2018 roku w ramach projektu
„Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
RPLU:12.04.00-06-0002/17-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz Umowa trójstronna o staż - wzór

Pobierz Zał. 3 do Umowy - Oświadczenie o rachunku bankowym

Pobierz Regulamin staży zawodowych

Pobierz Zal. 1 do Regulaminu-Lista obecności

Pobierz Zal. 2 do Regulaminu-Dziennik stazu

Pobierz Zal. 3 do Regulaminu-Wniosek o refundacje

Pobierz Zal. 4 do Regulaminu-Informacje dla pracodawcy

Pobierz Zal. 5 do Regulaminu-Oswiadczenie stazysty

Pobierz Zasady zwrotu kosztow dojazdu na staze

Pobierz Zal.1a do Umowy program stazu-t.mechaniacji rol

Pobierz Zal.1b do Umowy program stazu-ekonomista

Pobierz Zalacznik nr 11 - Standardy realizacji wsparcia


Uwagi i wyjaśnienia


Pobierz Pytanie 1