Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
02
:
52
:
49
Menu

Zobacz również
13 października 2018

34. PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.

13 października grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, dyrektorem szkoły, wychowawcą oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 34. Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.

Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie ewangelizacyjnym Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem biskupa Mieczysławy Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „W MOCY BOŻEGO DUCHA” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.

7 października 2018

Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej

W dniu 07.10.2018 r. odbył się Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Była to impreza w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. ZSP w Żółkiewce reprezentowała uczennica kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista - Anna Pawłasek. Nasza reprezentantka zaśpiewała dwie piosenki: "Taki kraj" oraz "Miejcie nadzieję".

Przedstawione utwory bardzo się podobały zgromadzonej publiczności i zostały nagrodzone obfitymi brawami. Dziękujemy Ani za piękną interpretację piosenek oraz opiekunowi Pani Alinie Chromczak za przygotowanie uczennicy do występu.

21 września 2018

Udział w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 2018

W dniach 20.09 - 21.09.2018 r. grupa 35 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 2018 w Bednarach k. Poznania. Wyjazd został sfinansowany z budżetu projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie. Najważniejszym celem wyjazdu było zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.
14 września 2018

Chełm u Progu Niepodległości Polski w 1918 Roku - sesja historyczna

Dnia 14 września br. w Muzeum Ziemi Chełmskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się sesja historyczna dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli historii i języka polskiego.Organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, LSCDN w Chełmie. W tym wydarzniu wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor ZSP w Żółkiewce Stanisław Rogalski oraz nauczyciele: Alina Chromczak i Jerzy Stępień. Celem sesji historycznej było zwrócenie uwagi na wybrane fakty oraz szersze konteksty wydarzeń historycznych, jakie w czasie odradzania się Rzeczypospolitej miały miejsce w Chełmie.

Spotkanie rozpoczęła uroczysta msza świętą za Ojczyznę. sprawowana w sąsiadującym z muzeum kościołem parafialnym pw. Rozesłania Apostołów. Przed sesją – pod tablicą upamiętniającą gen. Gustawa Orlicz-Dreszera – złożone zostały wiązanki kwiatów. Sesję rozpoczął program słowno-muzyczny „Dla Niepodległej” w wykonaniu młodzieży.Prowadzący sesję - Krystyna Mart, dyrektor muzeum i Henryk Radej, wizytator kuratorium - serdecznie powitali gości oficjalnych, wśród których znaleźli się: ks. Józef Piłat - proboszcz Parafii pw. Rozesłania Apostołów, Eugeniusz Pelak - Wicekurator Oświaty w Lublinie, Monika Szumiło - zastępca dyrektora Biura Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturze w Chełmie, Arkadiusz Kwieciński - dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Joanna Grochola - kierownik Oddziału Chełmskiego Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk - dyrektor Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chełm.Wszystkich zebranych w ciepłych słowach powitali: Eugeniusz Pelak i Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk.

W części merytorycznej prelegenci wygłosili następujące referaty:

    „Ojcowie niepodległości” - profesor Tomasz Panfil, wykładowca KUL,naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie,
    „Achilles Ratti, wizytator apostolski w Polsce i na Litwie w okresie przełomu. Wizyta w Chełmie 15.09.1918 roku” - profesor Włodzimierz Osadczy, dyrektor Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Ucrainicum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładowca KUL i PWSZ w Chełmie,
    „Związki Józefa Piłsudskiego z Chełmem i ziemią chełmską” - mgr Zbigniew Lubaszewski, nauczyciel-historyk w Szkole Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie, a także pracownik Muzeum Ziemi Chełmskiej,
    „Generał Gustaw Orlicz–Dreszer a Chełm wczoraj i dziś” – mgr Sławomir Rogucki, nauczyciel-historyk w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz–Dreszera w Chełmie,
    „Orlęta Lwowskie – nieprzemijająca legenda. Działania wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie – mgr Tomasz Marczewski, nauczyciel-historyk w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.

Podsumowania sesji dokonał Wicekurator Oświaty, Eugeniusz Pelak, który podziękował organizatorom realizacji cennego dla odbiorców przedsięwzięcia, a jednocześnie podkreślił wagę historycznych wydarzeń we współczesnym wychowaniu patriotycznym młodzieży.

Sesji towarzyszyła okolicznościowa wystawa historyczna pt. „Marszałek Józef Piłsudski, Honorowy Obywatel miasta Chełm."

7 września 2018

Narodowe Czytanie 2018

W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wziął udział w Narodowym Czytaniu powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki wspomogła społeczność szkolną w przybliżeniu się do doświadczeń sprzed wieku. Tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi.

Fragmenty powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego zostały dotychczas wspólnie czytane na lekcji języka polskiego, podczas przerw w bibliotece szkolnej i  na zajęciach praktycznych w pracowniach mechanizacyjnych. Szkoła otrzymała pieczęć Narodowego Czytania. Dzięki temu uczestnicy, którzy przynieśli na finał akcji swój egzemplarz powieści, mogli otrzymać w nim pamiątkowy stempel. Na korytarzu szkolnym wykonana została gazetka zachęcająca do udziału w tym przedsięwzięciu i  ukazująca zalety czytania. Organizatorami akcji w szkole byli: nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz.

Chętni uczniowie naszej szkoły wraz z bibliotekarzem wzięli też udział w w Narodowym Czytaniu powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego zorganizowanym w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce.