Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
10
:
04
:
28
Menu

Zobacz również
17 kwietnia 2019

Misterium Paschalne

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to czas szczególnej refleksji. W takim nastroju 17 kwietnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie przedwielkanocne. Uczniowie: Agata Chylińska,Anna Pawłasek, Jolanta Wilczopolska, Mateusz Skrzypczak, Mikołaj Bis przygotowali na tę okazję Misterium Paschalne połączone z pieśniami pasyjnymi. Zgodnie z tradycją uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podzielili się święconym jajkiem. Pan Dyrektor podziękował młodzieży i Księdzu Andrzejowi Szałęga za przygotowanie uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne. Piękne dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem Pani Katarzyny Podgórskiej - Szpyt.
12 kwietnia 2019

XLIII edycja okręgowych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 12.04.2019 roku w ZSR w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Naszą szkołę w bloku tematycznym: mechanizacja rolnictwa reprezentował Jakub Prażmowski - uczeń klasy III technikum.
Miło nam poinformować że w końcowej punktacji Jakub Prażmowski zajął II miejsce i będzie reprezentował szkołę oraz województwa: lubelskie i podkarpackie w eliminacjach centralnych, które odbędą się 7 i 8 czerwca 2019 r. w Hańczowej (woj. małopolskie).
Gratulujemy!
12 kwietnia 2019

Wyjazd edukacyjny do przedsiębiorstwa Pronar Sp. z o.o w Narwi – producenta pojazdów, maszyn i urządzeń dla rolnictwa w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”.

W dniach 11.04 – 12.04.2019 r. grupa 35 uczniów i trzech opiekunów uczestniczyła w wyjeździe dydaktycznym zrealizowanym w ramach działań projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”.
Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, z technologiami produkcji maszyn i pojazdów rolniczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzali, oraz zostali zapoznani z technologią produkcji maszyn do upraw sadowniczych i warzywnych w firmie WEREMCZUK AGROMACHINES z Niedrzwicy Dużej. Przedstawiciele firmy zapoznali uczniów z zasadami konstruowania, produkcji oraz montażu specjalistycznych maszyn, których nabywcami są rolnicy na całym świecie. Głównym celem firmy jest tworzenie innowacyjnych technologii, zrównoważony rozwój, automatyzacja pracy oraz minimalizacja czynności obsługowych przy produkcji najwyższej jakości maszyn.
W firmie PRONAR Sp. z o.o. z Narwi uczniowie zwiedzili cztery zakłady produkcyjne w Siemiatyczach, Hajnówce, Narewce i Narwi.
Firma ta  jest niekwestionowanym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych, branży transportowej oraz liczącym się w świecie producentem kół do maszyn rolniczych i komunalnych, elementów pneumatyki i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, a także profili stalowych i elementów z tworzyw sztucznych, zatrudniająca ponad 2 tysiące pracowników.
Uczniowie zwiedzili Centrum Badawczo-Rozwojowe, w którym trwają prace nad nowymi konstrukcjami, tu bada się wytrzymałość i precyzję nowych rozwiązań, a także prowadzi drobiazgową kontrolę jakości produktów.
W bardzo miłej i otwartej atmosferze przedstawiciele firmy w bardzo szczegółowy sposób przestawili uczniom procesy produkcyjne wytwarzanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy, jakości wytwarzanych elementów oraz warunków pracy pracowników. Szczególną uwagę uczniowie zwracali na zastosowanie najnowszych technologicznie maszyn do obróbki materiałów stalowych, robotów spawalniczych, całkowicie zautomatyzowanej lakierni oraz na bardzo rygorystyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap powiatowy

Miło nam poinformować, że w eliminacjach powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom", przeprowadzonych 28 marca 2019 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie uczennica klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista w ZSP w Żółkiewce Patrycja Kotyło zajęła II miejsce w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, jak i innych sponsorów Turnieju (rowery, tablety, namioty, rolki, głośniki JBL). Żaden z uczestników nie opuścił KP PSP w Krasnymstawie bez nagrody. Miejsca od czwartego wzwyż zostały nagrodzone czujkami tlenku węgla.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja pod przewodnictwem bryg. Adama Niemczyka - Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie, ze strony ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie działania koordynował dh Janusz Szpak - Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie oraz dh Zbigniew Ostrowski, dh Henryk Knap i dh Leszek Waręcki.
20 marca 2019

Dzień Przedsiębiorczości

W tym roku nasza szkoła uczestniczyła w  szesnastej edycji ogólnopolskiego programu dla młodzieży „Dzień Przedsiębiorczości”. Ww. przedsięwzięcie sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

20 marca 2019 r. chętni uczniowie z kl. I i II Technikum w ZSP w Żółkiewce udali się do różnych firm i instytucji w celu poznania specyfiki pracy, niezbędnych kwalifikacji i predyspozycji na wybranych stanowiskach pracy.

Dziękujemy lokalnym instytucjom i pracodawcom (Urząd Gminy w Żółkiewce, SKLEP ART. PRZEMYSŁOWE „DORIS” w Żółkiewce, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Rybczewice), dzięki którym szkoła mogła wziąć udział w Dniu Przedsiębiorczości.