Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
17
:
20
:
32
Menu

Zobacz również
7 lutego 2019

Wizyta studyjna w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie

W dniu 7 lutego 2019 r. uczniowie ZSP uczestniczyli w wizycie studyjnej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łukowie. Organizatorem wizyty było Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

Celem wizyty było zapoznanie młodych ludzi z formami działalności Inkubatora jako miejsca „Start–upów” i tworzenia warunków do powstania i rozwoju innowacyjnych firm w Polsce Wschodniej w bliskiej współpracy z innymi instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Uczennice: Adrianna Jawor, Jolanta Wilczopolska, Wioletta Wilczopolska wzięły udział w spotkaniu z panią Urszulą Bancerz – Dyrektor Centrum Doradztwa Finansowego, a następnie z panem Patrykiem Łopotą – młodym przedsiębiorcą rozpoczynającym swoją działalność gospodarczą w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Młodzież podczas zwiedzania Strefy Ekonomicznej działającej w Łukowie zapoznała się z modelami biznesowymi start-upów, ich formami organizacyjno-prawnymi, działającymi podmiotami w inkubatorze jak również możliwościami sfinansowania innowacyjnych pomysłów w inkubatorze.

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska - Szpyt

16 stycznia 2019

Film o szkole

29 listopada 2018

Młodzież oddaje KREW

Dnia 29.11.2018 r. o godzinie 9:00 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce udali się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, aby oddać krew.

Chęć oddania krwi i niesienia pomocy innym wyraziło 12 uczniów Technikum: Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Katarzyna Kondratowicz, Rafał Rogalski, Patryk Szweczyk, Rafał Antończak, Rafał Szafraniec, Mikołaj Bis, Maciej Stepaniuk, Artur Krzeczkowski Magda Brzyńska, Weronika Traczyńska. Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Opiekę podczas wyjazdu sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska - Szpyt.

2 lutego 2019

Studniówka 2019

"Zawżdy tak to bywało,

Gdy 100 dni nauk zostało,

Wielce godni Żakowie,

Biesiadowali na zdrowie!"

Tymi o to słowami 02 lutego 2019 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce rozpoczęli swój Bal Studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele.

Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski, w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc pełna niezapomnianych wrażeń. Maturzystom Pan dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Powiatu Krasnostawskiego Pani Ewy Nieścior oraz Wójta Gminy Żółkiewka Pana Jacka Lisa i przedstawiciela rodziców Pani Jolanty Gorczycy.

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz pozostałym nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie rodzinnej atmosfery, za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki.

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz za wspieranie jej działalności.

Po części oficjalnej nie mogło zabraknąć poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął Studniówkę Anno Domini 2019. Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana.

10 stycznia 2019

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 09.01.2019 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbyła się 10.01.2019 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa. W dniu 101.01.2019 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpili uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.20198 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty. Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.