Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
02
:
49
:
29
Menu

Zobacz również
17 stycznia 2018

I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”

W dniu 17.01.2018 r. odbył się I etap Szkolnego Konkurs Czytelniczego „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego” zorganizowany przez bibliotekarza i nauczyciela języka polskiego. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Podczas I etapu rywalizacji uczniowie mieli możliwość wykazania się posiadaną wiedzą odpowiadając na pytania konkursowe. Do II etapu zakwalifikowali się: Weronika Traczyńska, Sabina Jaremek, Agata Zbiciak, Rafał Banaszkiewicz, Jolanta Wilczopolska, Adrianna Jawor, Oliwia Krzyżan, Marcin Grzeszczuk, Karina Malinoś i Karolina Książek.

Zadaniem uczestników kolejnego etapu będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Praca powinna składać się z minimum 20 – maksimum 30 slajdów (pierwszy slajd powinien być opatrzony tematem konkursu, zaś ostatni musi zawierać bibliografię oraz informacje dotyczące autora, przygotowującego prezentację: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor wykonanej prezentacji).

10 stycznia 2018

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 10.01.2018 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbędzie się 11.01.2018 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa.

W dniu 11.01.2018 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpią uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.2018 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty.

Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.

2 stycznia 2018

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
• technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
• mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.
22 grudnia 2017

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki przed zimową przerwą świąteczną młodzież szkolna wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły spotkała się na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie bożonarodzeniowe zostało przygotowane przez młodzież pod kierunkiem księdza Andrzeja Szałęgi. Przedstawienie wprowadziło obecnych uczniów i pracowników szkoły w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

W spotkaniu opłatkowym brali udział również zaproszeni gości: pani Bożena Dąbrowska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie wraz z trójką podopiecznych. Po jasełkach „Mikołaj” wręczył dzieciom vouchery do kina, słodycze i zabawki. Wszystkie prezenty udało nam się przekazać dzięki hojności społeczności szkolnej.

Na zakończenie Pan Dyrektor złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem.

18 grudnia 2017

Profilaktyka oczami młodzieży

W dniu 18.12.2017r. zostały ogłoszone wyniki przedsięwzięcia profilaktycznego pt. „Profilaktyka oczami młodzieży”. Zadaniem młodzieży było ukazanie w formie graficznej stosunku młodzieży do substancji uzależniających, kształtowanie zdrowego stylu życia, utrwalenie wiedzy na temat używek i ich wpływu na organizm człowieka, a także uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.

Akcja została zorganizowana przez p. Alinę Chromczak, p. Karolinę Koman i p. Marię Mirosław. W przedsięwzięciu brała udział młodzież z I klasy.

I miejsce Adrian Kata

II miejsce Sebastian Włodarczyk

III miejsce ex aequo Patrycja Kotyło i Agata Zbiciak

Młodzież z rąk Pana Dyrektora dostała w nagrodę gadżety elektroniczne.

Nagrody zostały ufundowane ze środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowane prace graficzne są bardzo różne i przedstawiają szeroki zakres jakości, zarówno artystycznej jak i edukacyjnej. Jednak każda pokazywała niebezpieczne sytuacje, jak również wizje i propozycje możliwości unikania zagrożeń.

Prace młodzieży zaprezentowano poprzez zorganizowanie wystawy.