ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE„Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2019 - ZAPYTANIA OFERTOWE


11.010.2019

Zapytanie ofertowe ZS/1/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy,

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz protokol-odbiorczy-ZS/1/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/1/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/1/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1186032# UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź