Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
59
:
54
Menu

Zobacz również
23 marca 2018

I miejsce Patrycji w etapie powiatowym OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

23 marca 2018 r. po raz 41 zostały przeprowadzone w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Były one poprzedzone rozgrywkami szkolnymi i gminnymi.

Do eliminacji powiatowych przystąpiło 25 uczniów w tym 9 ze szkół podstawowych klasy 1-6 i 10 przedstawicieli gimnazjów z klasą 7 SP oraz 6 reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Miło nam poinformować, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła uczennica kl I Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista ZSP w Żółkiewce - Patrycja Kotyło. Nasza reprezentantka w nagrodę otrzymała rower.

Wręczenie nagród miało uroczysty charakter, a poszczególne nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: kapelan służb mundurowych ks. Henryk Kozyra, starosta Janusz Szpak, komendant PSP Dariusz Pylak, wicestarosta Henryk Czerniej, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Lech Berezowski, prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy Marcin Wojewoda, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Sławomir Kozioł, kierownik Placówki Terenowej KRUS Justyna Przysiężniak, przedsiębiorcy krasnostawscy: Piotr Żołnacz, Wiesław Siwiec, wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski, a nad organizacją i przebiegiem czuwał zastępca komendanta Adam Niemczyk. Wsparcia udzielili także: OSM Krasnystaw, Centrum Stomatologii Rodzinnej, Centrum Medyczne Zdrowie, a także Nadleśnictwo Krasnystaw.

Zwyciężczyni turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Patrycji Kotyło serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kwietniowych eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Lublinie.

23 marca 2018

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie – etap szkolny

W dniu 23 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny X  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu: popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie; rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Konkurs tradycyjnie przeprowadzony był we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie, której przedstawiciel Pan Piotr Padziński dostarczył pytania konkursowe i brał udział w pracy komisji konkursowej.

W etapie szkolnym konkursu brali udział uczniowie z klas I, II, III i IV TM. Uczniowie zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań. Wyniki są następujące:

  1. Kamil Gąbka – klasa III TM
  2. Przemysław Pudło – klasa IV TM
  3. Michał Pawłasek – klasa I TM
    1. Gratulacje!

      W etapie centralnym, który odbędzie się 18 kwietnia w SGGW w Warszawie naszą szkołę będzie reprezentował Kamil Gąbka, natomiast uczniem rezerwowym jest Przemysław Pudło. Trzymamy kciuki za wspaniałe efekty!

22 marca 2018

„Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”

W dniu 22 marca 2018 r. uczniowie kl. I Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki) i kl. II Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista) uczestniczyli w zajęciach objętych projektem „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość II”. Młodzież mogła zapoznać się z  tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, na przykładzie Programu Polska Wschodnia, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów.

Uczniom zostały też przybliżone cele i zasady aplikowania o środki na wsparcie start-upów w ramach Platform startowych współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia. Uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z dobrymi praktykami/ przykładami przedsiębiorczości młodych ludzi(poprzez przykład osób prowadzących start-up w ramach Platform startowych).

Szkoła otrzymała pakiet materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, w tym: komiksy i długopisy dla uczniów; zadania konkursowe; zadania dodatkowe i nagrody dla 3 uczniów, którzy najszybciej rozwiązali zadanie konkursowe. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli 2 materiały filmowe: film informacyjny oraz film z dobrymi praktykami. Nagrody w formie kart upominkowych do sieci Empik otrzymali uczniowie: Jolatnta Wilczopolska, Wioletta Wilczopolska i Mateusz Skrzypczak.

Po realizacji zajęć uczniowie wiedzą: czym są Fundusze Europejskie, a w szczególności Program Operacyjny Polska Wschodnia; jakie możliwości młodym ludziom oferują Fundusze Europejskie w realizacji pomysłów na biznes; czym jest start-up; czym są Platformy startowe dla nowych pomysłów i kto może z nich skorzystać; jak wygląda proces rekrutacji do Platform startowych i jakiego rodzaju wsparcie oferują one młodym przedsiębiorcom; gdzie można znaleźć informacje nt. Funduszy Europejskich, w tym Platform startowych dla nowych pomysłów. Dzięki udziałowi w lekcji młodzież potrafi: wyszukać informacje nt. Funduszy Europejskich; wyszukać informacje nt. Platform startowych; określić realne szanse realizacji pomysłu, opisać zasady funkcjonowania Platform startowych; wskazać rodzaje wsparcia jakie młodym ludziom w rozwoju biznesu oferują Platformy startowe; wskazać dobre praktyki/ przykłady dotyczące przedsiębiorczości młodych osób. Uczniowie po realizacji lekcji mają świadomość, że: Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości w makroregionie; młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej; platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.

22 marca 2018

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i dokumentów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach „Pilarz-drwal” oraz „Spawacz metodą MAG”..
Kursy zostały przeprowadzone w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne w zawodzie „Pilarz-drwal” uzyskało 8 uczniów, natomiast zaświadczenia i książeczki spawacza wydane praz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do spawania metodą MAG uzyskało 12 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowezdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
22 marca 2018

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.