Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
21
:
41
:
48
Menu

Zobacz również
10 listopada 2017

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 10 XI odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie kl. III Technikum: S. Jaremek, K. Kondratowicz, J. Maj, K. Gąbka, K. Malinoś, C. Michnik, J. Wilczopolska, A. Zielonka; uczniowie kl. II  Technikum: W. Wilczopolska, W Traczyńska, M. Brzyńska i M. Bis oraz uczeń kl. IV Technikum A. Korkosz. Przez sentymentalno-refleksyjną wędrówkę od „stacji rozbiory” do „stacji wolność” przeprowadzili nas uczniowie pod kierunkiem p. A. Chromczak i p. J. Stępnia.
10 listopada 2017

"Upoluj swoją książkę"

W dniach 2–30 listopada bieżącego roku odbywa się pierwsza edycja projektu „Upoluj swoją książkę”, dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie całego kraju mogą zupełnie za darmo przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Honorowy Patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja jest zorganizowana z inicjatywy Instytutu Książki wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz platformą e-bookową Woblink.com, które z ogromnym sukcesem od czterech lat realizują ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Czytaj PL”, obejmującą dotychczas swoim zasięgiem kilkanaście największych polskich miast.

W pilotażowej akcji „Upoluj swoją książkę” bierze udział Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. Uczestnictwo w niej nie wiąże się z żadnymi kosztami, a o przystąpieniu do akcji decydowała kolejność zgłoszeń.Celem projektu jest popularyzacja różnych form książki elektronicznej (e-booki, audiobooki), kreowanie mody na czytanie wśród młodzieży przez wykorzystanie narzędzi, kanałów komunikacji i języka bliskich nastolatkom oraz ukazanie czytelnictwa, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Książkę można wypożyczyć na 5 minutowej przerwie wprost z korytarza. Wystarczy smartfon i aplikacja. Na plakacie udostępnione są kody QR do 12 bestsellerów, w tym 5 absolutnych nowości z 2017 roku.

Lista dostępnych książek:

 1. Wojciech Drewniak „Historia bez cenzury 2”
 2. Krzysztof Piskorski „Czterdzieści i cztery”
 3. Gregory David Roberts „Shantaram”
 4. Filip Springer „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”
 5. Anna Kamińska „Wanda”
 6. Jakub Małecki „Ślady”
 7. Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości”
 8. Elżbieta Cherezińska „Korona śniegu i krwi”
 9. Camilla Lackberg „Księżniczka z lodu”
 10. Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”
 11. Jon Ronson „WstydźSię!”
 12. Marek Kamiński „Marek i czaszka jaguara”

W dniach od 2 do 30 listopada 2017 r. szukajcie plakatów akcji i upolujcie swoją książkę!!


szczegółowe informacje
9 listopada 2017

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej - etap szkolny

W środę, 8 listopada 2017 r. o godzinie 9:00 odbyły się zawody I stopnia XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody szkolne miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: trzydziestu pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadania z podstaw ekonomii i pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do myśli przewodniej XXXI OWE. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ZSP w Żółkiewce wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Najwyższe wyniki uzyskały uczennice z kl. III T - Sabina Jaremek, Karina Malinoś, Adrianna Jawor i Jolanta Wilczopolska.

Trzymamy kciuki za zakwalifikowanie się uczestników do etapu okręgowego.

8 listopada 2017

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Adrianny Jawor

W dniu 7 listopada 2017 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Jesteśmy dumni, że w gronie stypendystów była Adrianna Jawor - uczennica klasy III Technikum (kształcącego w zawodzie technik ekonomista) z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. W roku szkolnym 2017/2018 dyplomy z rąk prof. Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego oraz pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 237 uczniów. „To jest święto nas wszystkich, nie tylko wasze. Mamy pełną świadomość tego, że bez waszego rozwoju osobowego, bez dalszej ścieżki waszej kariery życiowej, nie będzie dobrej przyszłości Lubelszczyzny i tego kraju. To, że doszliście do tego etapu waszego rozwoju i macie tak wielkie perspektywy na przyszłość jest również dobrą perspektywą dla nas wszystkich” podkreślił w swoim przemówieniu Wojewoda Lubelski. Lubelski Kurator Oświaty do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączył podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców, za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz pokierowanie rozwojem tych młodych ludzi. W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele lubelskiego środowiska akademickiego, Rady Miasta Lublin, Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także dyrektorzy, nauczyciele i rodzice nagrodzonych uczniów. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowe.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkół średnich (kończących się egzaminem dojrzałości), którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, a także mogą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

27 października 2017

Konferencja "Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu"

27 października chętni uczniowie z klasy III technikum pod opieką p. Karoliny Koman uczestniczyli w konferencji pt. „Przedsiębiorczość i kreatywność drogą do sukcesu”. Celem konferencji było zapoznanie młodzieży z możliwościami rozwoju na rynku pracy oraz kierunku dalszego kształcenia.

Na program wydarzenia składały się prelekcje, wykład, debata oraz minitargi edukacji. Uczniowie mieli również możliwość spotkania się z przedstawicielami uczelni wyższych m. in. UMCS, KUL i WSEI i porozmawiać o ofercie uczelni oraz o kryteriach przyjęć.

Podczas wystąpień przedstawiono działalność Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz młodzieży. Możliwości wsparcia młodzieży na rynku pracy. Znaczenie wolontariatu w rozwoju edukacyjno – zawodowym. Ponadto p. Monika Semczuk – Sołek – psychoterapeuta podczas swojego wystąpienia podkreślała znaczenie pozytywnego nastawienia w odnoszeniu sukcesów w życiu.

Konferencja była częścią projektu „Kultura z Wami!" realizowanego przez KDK, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”. Inicjatorką przedsięwzięcia była Pani Weronika Kasprzak – doradca zawodowy MCK w Krasnymstawie.