Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
16
:
51
:
35
Menu

Zobacz również
31 października 2018

Wyjście na Grób Nieznanego Żołnierza

Dnia 31.10.2018r. młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce pod opieką opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Dariusza Golca udała się na cmentarz parafialny. Uczniowie złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, zapalili znicze oraz oddali się chwili refleksji i zadumy nad losem polskiego żołnierza.
25 października 2018

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

W dniu 25 października 2018 roku odbyło się uroczyste wręczanie, przez Dyrektora szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, zaświadczeń i certyfikatów kwalifikacyjnych uczniom Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej".
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu specjalnościach "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" uzyskało 15 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności
20 października 2018

Wyjazd do Zakopanego

W dniach 19-21 października 9 uczniów z naszej szkoły: Kamil Ciosek, Kamil Gąbka, Michał Pawłasek, Krystian Szczęch, Damian Wrona, Mateusz Skrzypczak, Damian Tomasik, Patryk Szewczyk, Radosław Kapica pod opieką pani Katarzyny Podgórskiej-Szpyt uczestniczyli w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do Zakopanego. Uczniowie przystąpili do udziału w projekcie pt: „Młody Eurydyka – lider społeczności lokalnej” dofinansowanego przez środki z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

.Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży - uczniów szkół rolniczych na terenie województwa lubelskiego, poprzez przekazanie im niezbędnej wiedzy umożliwiającej wykorzystanie lokalnych zasobów, przekształcenia gospodarstwa rolnego czy poprzez dywersyfikację źródeł dochodu. Cel ten przyczyni się do poszerzenia wiedzy i umiejętności młodzieży z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Projekt miał za zadanie połączyć nieformalne formy kształcenia młodych liderów wiejskich łączących kilka znanych w Europie form kształcenia. Ponadto wykładowcy po zakończeniu projektu będą docelowo nadal utrzymywać kontakty z uczestnikami, co przyczyni się do ukierunkowania w dłuższej perspektywie danego uczestnika na konkretne działanie. Projekt zakładał wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności szczególnie wśród rolników czyli uczniów szkół rolników, upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego, gdyż ta grupa potrafi nie tylko przyjąć wiedzę z zakresu wykorzystania tradycji, zasobów naturalnych na danym obszarze (historię, tradycję, warunki pogodowe czy ukształtowanie terenu) ale i również przekazać ją dalej innym osobom.

15 października 2018

STYPENDIUM STAROSTY DLA ADRIANNY JAWOR

Stało się już tradycją, iż Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak wraz z Zarządem Powiatu corocznie przyznaje stypendia dla najlepszych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Tak doniosła uroczystość odbyła się w 15.10.2018 r. w refektarzu kolegium pojezuickiego.

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskał w ostatnim roku szkolnym średnią ocen nie niższą niż 4,8 oraz osiągali sukcesy w olimpiadach bądź konkursach przedmiotowych organizowanych przez powiat krasnostawski.

Jesteśmy dumni, że tegorocznym Stypendystą została między innymi Adrianna Jawor - uczennica kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

Na uroczystość przybyli: Starosta krasnostawski Pan Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Nowosadzki, Wicestarosta krasnostawski Pan Henryk Czerniej Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Korkosz, przewodnicząca Komisji Oświaty - Pani Beata Głębocka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Sławomir Kamiński wraz z pracownikami. Obecni byli także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami i ich rodzicami.

Wydarzenie miało uroczysty i podniosły charakter. Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk Pana Starosty Janusza Szpaka oraz zaproszonych gości akt stypendialny.

Gratulując wyróżnionym Starosta Janusz Szpak powiedział m.in.: Z dumą patrzę na Wasze osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowanie w pracę na rzecz Waszych środowisk. Dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc w realizacji marzeń tych młodych ludzi. Wasze wparcie jest ogromna podporą w realizacji ich planów i zamierzeń na przyszłość.

13 października 2018

34. PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.

13 października grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, dyrektorem szkoły, wychowawcą oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 34. Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.

Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie ewangelizacyjnym Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem biskupa Mieczysławy Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „W MOCY BOŻEGO DUCHA” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.