Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
21
:
42
:
31
Menu

Zobacz również
30 września 2017

33 PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.
30 września grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, wychowawczynią oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 33 Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.
Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp Stanisława Budzika. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.
Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.
22 września 2017

AGRO SHOW 2017 w Bednarach

W dniu 22 września 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i dwóch opiekunów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW 2017 w Bednarach organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Jest to doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, na której swoją aktualną ofertę pokazują również producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa.
Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. AGRO SHOW stało się platformą do poszerzania wiedzy, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.
15 września 2017

„Nie ma śmieci - są surowce"

24. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA PRZEBIEGA POD HASŁEM:

„Nie ma śmieci - są surowce"

Dnia 15.09.2017r. w ramach akcji uczniowie klasy pierwszej pod opieką pani Karoliny Koman przystąpili do zbiórki odpadów na terenie przylegającym do szkoły.

Międzynarodowa kampania odbywa się na całym świecie, polega na zbiorowym sprzątaniu odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie segregacji odpadów.

Efekt naszej zbiórki to zebrane odpady i czyste środowisko.

4 września 2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 04 września 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Delegacja młodzieży wraz z pocztem sztandarowym złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Następnie w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wawrzyńca odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i  uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Po mszy świętej wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej naszej szkoły, gdzie odbyła się dalsza część inauguracji nowego roku szkolnego.

Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, przekazał najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym i życzył wszystkim owocnej pracy. Ponadto nagrodził najlepszych uczniów klasy III Technikum, którzy ze względu na praktyki zawodowe byli promowani do klasy czwartej dopiero w sierpniu. Po zakończonej uroczystości uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

3 września 2017

Święta Plonów w środowisku

Koniec wakacji uwieńczyły Święta Plonów. Nasza szkoła tradycyjnie włączyła się w ich uroczyste obchody pragnąc podkreślić, że stanowimy cząstkę lokalnego środowiska. Uczestniczyliśmy w obchodach Powiatowych Dożynek w Rudniku oraz w Gminnych Dożynkach w  Żółkiewce, Krzczonowie i Gorzkowie.

Obok prezentacji osiągnięć szkoły i wystawy miniaturowego sprzętu rolniczego wykonanego przez uczniów naszej szkoły tradycyjnie urządziliśmy stoisko ze słodkim poczęstunkiem. Obecność potraw podkreślała wspaniały efekt całorocznego trudu rolnika.

"Ileż to pracy i modlitwy w uprawę roli włożyć trzeba, żeby mieć na stole świeży bochen chleba".