Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
02
:
41
Menu

Zobacz również
17 marca 2017

Targi maszyn rolniczych AGROTECH 2017 w Kielcach.

W dniu 17.03.2017r. grupa 36 uczniów wraz z trzema opiekunami uczestniczyła w międzynarodowych targach maszyn rolniczych AGROTECH 2017 w Kielcach.
Zakres branżowy targów techniki rolniczej obejmował: nowoczesne ciągniki, maszyny, narzędzia i urządzenia do produkcji zwierzęcej i roślinnej, jak również nasiona, środki ochrony roślin, nawozy, pasze i dodatki paszowe oraz budownictwo inwentarskie.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak nowoczesna staje się polska wieś, a także branża rolnicza i jej otoczenie.
16 marca 2017

Z wizytą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żółkiewce

Kto czyta książki – żyje podwójnie
(Umberto Eco)

W dniu 16.03.2017 r. uczniowie kl. I T uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce Panią Anną Podgórską i bibliotekarzem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żółkiewce Panią Krystyną Adamczuk. Głównym celem wycieczki było upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży poprzez zapoznanie jej z księgozbiorem i działalnością biblioteki gminnej funkcjonującej w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Uczniowie zapoznali się z możliwościami skorzystania z oferty biblioteki - przydatnymi podczas codziennej pracy i przygotowań do matury. Pani Anna Podgórska wskazała, że do podstawowych funkcji bibliotecznych poza gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych należą również działania leżące w sferze animacji kulturalno-oświatowej. Biblioteka to nie tylko książki, ale także spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, prelekcje i zajęcia warsztatowe.

Ponadto prowadząca spotkanie starała się przybliżyć uczniom prowadzone przez OKS w Żółkiewce formy działalności. Zaprezentowała młodzieży główne imprezy kulturalne organizowane na terenie Żółkiewki, których celem jest integracja mieszkańców gminy i okolic. Wskazała na współpracę z Regionalnym Towarzystwem Przyjaciół Żółkiewki krzewiącym lokalny patriotyzm. Podkreślała wagę promocji gminy na terenie powiatu, województwa, a nawet poza granicami kraju. Uświadamiała młodym ludziom konieczność kultywowania tradycji, prezentowania dorobku i promowania lokalnych artystów. Wycieczka okazała się ciekawą lekcją i wszyscy uczestnicy byli zadowoleni. Organizatorem spotkania był bibliotekarz we współpracy z wychowawcą kl. I T.

Jesteśmy pewni, że ta wizyta zainspiruje młodzież do szerszego sięgnięcia po książki.
15 marca 2017

Wychowanie do wartości

W dniu 14.03.2017 r. uczniowie klas I- III Techniku w ZSP w Żółkiewce uczestniczyli w warsztatach na temat: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Zostały one przeprowadzone przez p. Mariusza Dobijańskiego – przedstawiciela Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „SOF-OKLES” z Kraśnika.
Pogadanka dotyczyła znaczenia wartości duchowych w życiu współczesnego młodego człowieka. Warto podkreślić ścisły związek między normami moralnymi i wartościami duchowymi. Ważna jest znajomość i świadomość jednych i drugich. Wartości takie jak: prawda, miłość, uczciwość, odpowiedzialność, honor, przyjaźń, odwaga, prawość itd. - bronią człowieka przed błędnym postępowaniem i wyrządzaniem krzywdy innym i sobie. Wartości duchowe ukazują ostateczny sens zasad moralnych i sens życia człowieka. Do zadań szkoły również należy rozbudzanie i budowanie wrażliwości moralnej, która służy odróżnianiu dobra od zła.
Wniosek z tego, że młody człowiek i każdy człowiek powinien być świadomym własnych zachowań, musi rozumieć to, co czyni i decydować, jaką postawę zająć wobec ludzi i Boga, wobec siebie i życia. Prelegent odwołał się do słów Jana Pawła II, który twierdził, że: ” …błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być…”.Podkreślił, że nie jest wartościowym ten, kto skupia się na  posiadaniu i gromadzeniu dóbr materialnych, ale naprawdę cenną rzeczą jest bycie uczciwym, rozsądnym, miłosiernym, zdolnym do szczerych uczuć.
Współcześnie funkcjonują zgubne iluzje o istnieniu łatwego szczęścia, o tym, że można żyć na luzie i być szczęśliwym, o tym, że możemy poradzić sobie w życiu bez Boga, bez autorytetów, bez zasad moralnych, bez stawiania sobie wymagań. W uleganiu tego typu toksycznym złudzeniom "pomagają" młodym cyniczni dorośli, zachęcając ich do kierowania się doraźną przyjemnością i do tolerowania wszystkiego. Zwłaszcza do tolerowania zła.
Młody człowiek powinien być świadomy, że istnieją jednak wartości, które górują nad pieniędzmi, pozycją czy dobrobytem. Podstawowe normy moralne i wartości duchowe są tak bardzo oczywiste, że aby je negować, trzeba być nie tylko w głębokim kryzysie egzystencjalnym, ale trzeba być jednocześnie naiwnym lub cynicznym.
10 marca 2017

Kurs na wózki widłowe

Uczniowie IV klasy technikum mechanizacji rolnictwa zdobywali uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych.
Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Praktyka odbywa się na placu manewrowym szkoły na  wózkach (elektrycznym , spalinowym). Uczniowie otrzymali uprawnienia, które są ważne bezterminowo na terenie całej Unii Europejskiej w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.
8 marca 2017

Dzień Kobiet

W dniu 08.03.2017 r. młodzież przedstawiła montaż słowno–muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie biorący udział w akademii zaprezentowali scenki z życia damsko-męskiego z nutką humoru i refleksji. W scenerii kawiarni faceci snuli rozmyślania dotyczące wspólnej egzystencji obu płci oraz wzajemnej przydatności kobiet i mężczyzn w życiu codziennym. Doszli do wspólnego wniosku, że świat bez kobiet byłby szary i nudny.

W programie przedstawienia młodzież pięknie zaśpiewała, przy akompaniamencie gitary, piosenki z repertuaru wykonawców: Jerzego Połomskiego, Leonarda Cohena oraz Ich Troje.

Na zakończenie chłopcy biorący udział w akademii wręczyli Paniom pracującym w naszej szkole kwiaty. Do życzeń dołączył się także Dyrektor Szkoły p. Stanisław Rogalski.

Przygotowaniem inscenizacji zajęli się nauczyciele p. Jerzy Stępień i p. Dariusz Golec oraz uczniowie: Kamil Gabka, Rafał Flor, Dawid Skorek, Adrian Korkosz, Damian Tomasik , Katarzyna Kondratowicz, Joanna Maj. Natomiast sala została pięknie udekorowana pod kierunkiem p. Katarzyny Podgórskiej- Szpyt.