Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
54
:
27
Menu

Zobacz również
31 marca 2017

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV „Wybierz życie – pierwszy krok”

W marcu nauczyciel biologii pani Renata Sadurska przeprowadziła pogadankę profilaktyczną, której celem było zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zagrożenia rakiem szyjki macicy i innymi chorobami wywoływanymi zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) u młodych ludzi.

Podczas spotkania nauczyciel przedstawił czynniki zwiększające ryzyko raka szyjki macicy (profilaktyka pierwotna i wtórna) oraz zwrócił uwagę na konieczność motywowania kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

Zadaniem pogadanki było również przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym, w tym do przekazywania zdobytej wiedzy innym osobom.

30 marca 2017

Młodzież na Drzwiach Otwartych w PWSZ w Chełmie

Dnia 30 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w Drzwiach Otwartych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Podczas wyjazdu opiekę sprawowali: p. Katarzyna Podgórska – Szpyt i p. Krzysztof Chudziak. Studenci oraz pracownicy uczelni opowiedzieli o studiach, perspektywach i praktykach zawodowych oraz wyjazdach zagranicznych. Uczniowie mieli również możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze studentami różnych kierunków oraz obejrzenia bazy naukowo-dydaktycznej.

Poszczególne Instytuty PWSZ w Chełmie prezentowały swoją ofertę na specjalnie przygotowanych stoiskach. Ponadto młodzież miała okazję zwiedzić Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa oraz zapoznać się z baza dydaktyczną i zobaczyć specjalne pokazy, prezentacje w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich. Na własne oczy widzieli laboratoria obrabiarek sterowanych numerycznie, obróbki ubytkowej, komputerowego wspomagania projektowania oraz obróbki plastycznej i wytrzymałości materiałów. Młodzież chętnie brała udział w konkursach proponowanych przez studentów.

24 marca 2017

Maturzyści na DNIACH OTWARTYCH UMCS

24 marca 2017 r. uczniowie klasy czwartej Technikum w ZSP w Żółkiewce wraz z wychowawcą - Panią Justyną Roczeń zwiedzali Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W „Chatce Żaka” studenci 12 wydziałów prezentowali kierunki kształcenia uczelni z możliwymi do wyboru specjalnościami. Ponadto informowali przyszłych kolegów o życiu artystycznym i wydarzeniach kulturalnych oraz o działalności studenckiej. Zachęcali do wyboru UMCS - jako uczelni, która daje możliwości rozwoju i osiągnięcia kariery zawodowej. Wskazywali instytucje i firmy współpracujące z uczelnią, zainteresowane wykorzystaniem potencjału studentów. Poszczególne wydziały przygotowały własne programy zachęcające przyszłych absolwentów do wyboru proponowanych kierunków kształcenia.

Uczniowie wrócili zadowoleni, świadomi oferty kształcenia proponowanej przez UMCS w Lublinie.

Życzymy udanych wyborów!

24 marca 2017

XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - etap powiatowy

Miło nam poinformować, że w eliminacjach powiatowych XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" przeprowadzonych 24 marca 2017 r. w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie uczeń klasy II Technikum w ZSP w Żółkiewce Grzegorz Cimek zajął III miejsce w kategorii - szkoły ponadgimnazjalne. Eliminacje powiatowe poprzedzone były rozgrywkami środowiskowymi i gminnymi.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami i upominkami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe, jak i innych sponsorów Turnieju. Wręczenie nagród miało uroczysty charakter, a poszczególne nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, kapelan służb mundurowych ks. Henryk Kozyra, prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Lech Berezowski, dyr. Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Radosław Chmielewski, komendant PSP Dariusz Pylak, wiceprezes ZP OSP Zbigniew Ostrowski, a nad organizacją i przebiegiem czuwał zastępca komendanta PSP Zbigniew Bojarczuk.

22 marca 2017

„Mechanizacja, ekonomia – moje hobby” - konkursy dla gimnazjalistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

22.03.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyły się konkursy dla gimnazjalistów: Powiatowy Konkurs pod hasłem: „Mechanizacja – moje hobby” oraz szkolny konkurs „Ekonomia - moje hobby”.

Uczniowie gimnazjum mieli okazję zapoznać się, od strony teoretycznej jak i praktycznej z mechanizacją i ekonomią. Przyszli mechanizatorzy próbowali własnych sił w precyzyjnej jeździe ciągnikiem rolniczym New Holland, samochodem osobowym Renault Clio. Potencjalni ekonomiści mieli możliwość wykazać się umiejętnościami w zakresie sporządzania typowych dokumentów księgowych i obsługi podręcznego sprzętu biurowego. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Krasnostawskiego i Dyrektora ZSP w Żółkiewce.