Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
46
:
49
Menu

Zobacz również
21 kwietnia 2017

XLI edycja okręgowych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 21.04.2017 roku w ZSR w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Naszą szkołę reprezentował Piotr Duma z klasy IV technikum mechanizacji rolnictwa w bloku tematycznym: mechanizacja rolnictwa. W końcowej punktacji zajął II miejsce i będzie reprezentował okręg lubelski na eliminacjach centralnych w dniach 2-3.06.2017 roku. Należy zaznaczyć, że Piotr uzyskał najlepszy wynik z części testowej, poprawnie odpowiadając na 56 z 60 pytań.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!
12 kwietnia 2017

Misterium Paschalne

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to czas szczególnej refleksji. W takim duchu dnia 12 kwietnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie Sabina Jaremek, Karina Malinoś, Katarzyna Kondratowicz, Joanna Maj,Adrianna Jawor, Jolanta Wilczopolska, Damian Tomasik, Kamil Gąbka, Jakub Pijas, Karol Flor, Adrian Korkosz przygotowali na tę okazję Misterium Paschalne połączone z pieśniami pasyjnymi.

Zgodnie z tradycją uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podzielili się święconym jajkiem. Pan Dyrektor podziękował Księdzu i  młodzieży za przygotowanie uroczystości oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne. Piękne dekoracje zostały wykonane pod kierunkiem pani Katarzyny Podgórskiej - Szpyt.

6 kwietnia 2017

Szkolenie nt. Dotacji Unijnych dla rolników

W dniu 06.04.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyło się szkolenie dla uczniów i rolników z zakresu rodzajów i dostępności środków unijnych dla gospodarstw rolnych. Uczestnicy uzyskali informacje na temat dostępnych form wsparcia dla młodych rolników i gospodarstw rozwijających się oraz kryteriów wymagań niezbędnych do spełnienia przed otrzymaniem dotacji i refundacji poniesionych kosztów.
Szkolenie prowadziła przedstawicielka Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie Pani Urszula Wojewoda.
5 kwietnia 2017

„Moje miejsce na rynku pracy” - spotkanie z doradcami zawodowymi

W dniu 05 kwietnia 2017 r. doradcy zawodowi (p. Wiesława Łuczak i p. Kinga Radlińska) z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu spotkali się z uczniami kl. III T (zawód: technik ekonomista) i kl. IV Technikum (zawód: technik ekonomista i zawód: technik mechanizacji rolnictwa).

Celem spotkania było kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcami. Uczniowie uzyskali szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej oraz na temat krajowego i zagranicznego rynku pracy.

3 kwietnia 2017

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY „ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ ADAMA MICKIEWICZA”

W ZSP w Żółkiewce został przeprowadzony szkolny konkurs czytelniczy pt. „Życie i twórczość Adama Mickiewicza”. Konkurs miał na celu: popularyzację twórczości Adama Mickiewicza”; zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Adama Mickiewicza; kształtowanie umiejętności łączenia autora oraz bohaterów z tekstem z literackim; rozbudzanie zainteresowań twórczością Adama Mickiewicza; rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych, popularyzację wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży; pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata; poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej; rozwijanie zdolności recytatorskich; zachęcanie do występów na scenie; uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

    Konkurs obejmował następujące kategorie:
  • konkurs wiedzy sprawdzający znajomość życia i twórczości A. Mickiewicza,
  • konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości A. Mickiewicza,
  • konkurs recytatorski dowolnego dzieła Adama Mickiewicza.

W kategorii wiedza zwyciężyli: I m. Piotr Duma kl. IV T; II m. Adrianna Jawor i Karina Malinoś kl. II T; III m. Sabina Jaremek kl. II T. Najlepsze prezentacje przygotowały uczennice: Sabina Jaremek i Adrianna Jawor kl. II T. W kategorii recytacja wyróżniły się: Jolanta Wilczopolska i Adrianna Jawor.

Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody ze środków Rady Rodziców.

Organizatorami konkursu byli: biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego.