Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
25
:
44
Menu

Zobacz również
27 lipca 2017

Warsztaty Taboru Lubelskiego w ZSP w Żółkiewce

W dn. 24 – 30 lipca 2017 r. na terenie ZSP w Żółkiewce odbywały się warsztaty Taboru Lubelskiego. Miłośnicy tradycyjnej muzyki, śpiewu i tańca mogli spotkać autentycznych muzykantów i wziąć udział w warsztatach oraz potańcówkach.

Tematyka warsztatów i spotkań z lokalnymi muzykami obejmowała:

 • zapomniane melodie z odnalezionych zeszytów Kazimierza Mrozka w opracowaniu na instrumenty dęte, skrzypce i akordeon (Przemysław Łozowski)
 • skrzypce (Tadeusz Malec, rocznik 1917!)
 • bębenek obręczowy (Stanisław Makuch)
 • trąbka (Leszek Żelazko)
 • saksofon (Łukasz Majkut)
 • taniec tradycyjny (Piotr i Bogumiła Zgorzelscy)
 • śpiew i harmonijka (Zbigniew Kołodziejczyk)
 • śpiew biały dla początkujących (Katarzyna Chodoń)
 • harmonijka (Stanisław Wypych)
 • tańce lubelskie - wstęp (Katarzyna Chodoń)

  Dodatkowo zostały przeprowadzone:

  • zajęcia teatralne dla dzieci (Tomasz Załucki, Andrzej Samborski)
  • warsztaty artystyczne dla dzieci od poniedziałku do środy w OKS w Żółkiewce (Katarzyna Chodoń)
  • enobotanika czyli domowy wyrób win z roślin dziko rosnących (Arkadiusz Szałata)

23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca o godzinie 8.15 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce odbyła się msza święta kończąca rok szkolny 2016/2017, a następnie w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 uświetnili: Członek Zarządu Rady Powiatu Pan Marcin Zając oraz członek Rady Powiatu Pan Andrzej Grabek.

Na wstępie na salę wprowadzono uroczyście sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn narodowy. Następnie dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski powitał zebranych: przedstawicieli powiatu krasnostawskiego, grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły.

W dalszej części uroczystości dyrektor przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów, wręczył nagrody, listy pochwalne i dyplomy uczniom za najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Na zakończenie dyrektor Pan Stanisław Rogalski życzył uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły udanego wypoczynku podczas wakacji, dużo słońca i uśmiechu.

20 czerwca 2017

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE M.01; M.02; A.35; T.07; T.08 w sesji letniej 2017 r.

W dniu 20.06.2017 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje, do których zadeklarowali przystąpienie uczniowie Technikum i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. W dniu 26.06.2017 r. rozpocznie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512). W tym dniu zostanie również przeprowadzony egzamin obejmujący część praktyczną z kwalifikacji: T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.08 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Przystąpią do niej słuchacze semestru II i IV Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203). Następnie w dniu 28.06.2017 r. do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie przystąpią uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji odbędzie się 30.06.2017 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista (331403).

Naszym koleżankom i kolegom życzymy powodzenia podczas egzaminów.

9 czerwca 2017

Zdrowie masz tylko jedno!

„Zdrowie masz tylko jedno!"

Pod takim hasłem w dniu 09.06.2017r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie.

Pani Bogumiła Prymaczuk przeprowadziła zajęcia z młodzieżą:

 • w klasie I: „Życie wolne od używek – profilaktyka uzależnień”,
 • w klasie II i III: „Depresja jako choroba cywilizacyjna – profilaktyka zdrowia psychicznego”.
 • Natomiast pani Agata Wójcik w budynku szkoły prowadziła punkt informacyjny. Uczniowie naszej szkoły w ramach profilaktyki mogli obliczyć swoje BMI, zmierzyć ciśnienie krwi, jak również zrobić pomiar dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Młodzież miała możliwość założenia "na własne nosy" narkogogli oraz alkogogli, czyli okularów symulujących stan po spożyciu alkoholu i narkotyków. W ten sposób uczniowie mogli się przekonać, jak widzi osoba nietrzeźwa oraz będąca pod wpływem środków odurzających.

  Spotkanie ze specjalistami wzbudziło ciekawość i zainteresowanie uczniów.

5 czerwca 2017

Czwarty w Polsce na olimpiadzie - mechanizator z ZSP w Żółkiewce

Uczeń klasy IV Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Piotr Duma zajął IV miejsce w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku – mechanizacja rolnictwa i uzyskał tytuł laureata.

Finał olimpiady odbył się w dniach 02-03. 06.2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Zajmując tak wysokie miejsce uczeń otrzymał indeks na wyższe uczelnie oraz roczne stypendium.

Gratulujemy!