Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
24
:
00
Menu

Zobacz również
27 kwietnia 2016

3 Maja w ZSP w Żółkiewce

W dniu 27.04.2016 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja ta to ewenement w historii Polski i Europy. W 1791 roku chyląca się ku upadkowi Nasza Ojczyzna dała Europie wskazówkę i drogę ku nowoczesnemu modelowi państwa "obywatelskiego", które kilka miesięcy później zaczęła realizować rewolucyjna Francja, a wcześniej tworzące się i mające już konstytucję USA. Uchwalając ten najważniejszy akt prawny każdego współczesnego państwa można podkreślić motto tego faktu "zgoda buduje ..."/

Montaż słowno - muzyczny "Witaj majowa jutrzenko..." przygotowali uczniowie kl. I T: S. Jaremek, A Jawor, K. Kondratowicz, J. Maj, K. Malinoś, C. Michnik, K. Gąbka, J. Pijas; kl. II T: A. Korkosz oraz kl. III T: A. Wilczopolska i P. Krawiec pod kierunkiem nauczyciela historii Pana Jerzego Stępnia.

28 kwietnia 2016

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

W ZSP w Żółkiewce został przeprowadzony szkolny konkurs pt. „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza oraz postacie historyczne na kartach jego powieści ”.

Konkurs miał na celu: popularyzację twórczości Henryka Sienkiewicza;zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Sienkiewicza;kształtowanie umiejętności łączenia bohaterów filmów z tekstem literackim i autorem powieści;rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych; pokazywanie wzorów postaw etycznych, społecznych, obywatelskich i patriotycznych; sprawdzenie stopnia znajomości twórczości i biografii pisarza; motywowanie do wnikliwego czytania; popularyzację wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania; wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży; pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata; poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej; doskonalenie umiejętności przekazywania przez uczniów nabytych wiadomości; kształcenie umiejętności racjonalnego spędzania wolnego czasu; pogłębianie uczuć patriotycznych.

Konkurs obejmował 3 kategorie:

- konkurs wiedzy sprawdzający znajomość życia i twórczości H. Sienkiewicza oraz znajomość głównych postaci i wydarzeń historycznych opisanych w Trylogii oraz powieści ,,Krzyżacy”;

- konkurs plastyczny na wykonanie pracy przedstawiającej jedną scenę obrazującą wydarzenie lub bohatera/bohaterkę z dowolnie wybranej powieści lub noweli Henryka Sienkiewicza.

- konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

W konkursie brali udział uczniowie Technikum.

Wyniki konkursu:

- w kategorii wiedza:

I miejsce - Piotr Duma klasa III Technikum,

II miejsce - Anna Wilczopolska klasa III Technikum,

III miejsce - Angelika Sulima klasa I Technikum.

- w kategorii praca plastyczna:

I m. Karol Staszewski

II m. Adrianna Jawor i Sabina Jaremek kl. I T

- w kategorii przezentacja multimedialna:

I m. Jan Stefański kl. II T

II m. Karina Malinoś kl. II T

III m. Adrianna Jawor kl. I T

Wyróżnienia: Sabina Jaremek i Wojciech Olcha

Dla zwycięzców zostały ufundowane nagrody ze środków Rady Rodziców.

Organizatorami konkursu byli: biblioteka szkolna i nauczyciel języka polskiego.

25 kwietnia 2016

III miejsce dla ZSP w Żółkiewce

W dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyło się podsumowanie powiatowych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie . W roku szkolnym 2015/2016 „Powiatowy konkurs przedmiotowy” obejmował łącznie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język angielski. Wzięły w nim udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego powiatu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Aneta Zielonka kl. I T, Anna Wilczopolska kl. III T, Mateusz Sadło kl. IV T, Piotr Duma kl. III T, Tomasz Basiak kl. IV T.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce zajął III miejsce wyprzedzając ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Krasnymstawie.

25 kwietnia 2016

DNI OTWARTE DLA GIMNAZJALISTÓW

Dnia 25 kwietnia 2016 r. w ZSP w Żółkiewce obyły się DNI OTWARTE SZKOŁY dla GIMNAZJALISTÓW. Tego dnia gościliśmy młodzież z gimnazjów w Żółkiewce, Rudniku, Wysokiem, Gorzkowie, Turobinie, Krzczonowie i Rybczewicach.

Wizyta uczniów szkół gimnazjalnych rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami i przedstawicielami SU, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną szkoły. Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce przedstawili prezentację multimedialną o szkole oraz część artystyczną.

Następnie gimnazjaliści zwiedzali budynek szkoły i  pracownie mechanizacyjne. Oglądali stoiska prezentujące poszczególne zawody i typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Technikum kształcące w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista, a także Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik samochodowy. Na przygotowanych stanowiskach pracy mogli na żywo wykonywać czynności zawodowe. Starsi uczniowie przekazywali młodszym koleżankom i kolegom informacje dotyczące specyfiki nauki w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Gimnazjalistom przedstawiono osiągnięcia młodzieży ZSP w Żółkiewce w konkursach i olimpiadach. Goście uczestniczyli również w prezentacji sprzętu mechanizacyjnego i obejrzeli wyposażenie pracowni do nauki zawodu.

Ponadto młodzież gimnazjalna wzięła udział w  konkursach: Śladami Robin Hooda, Dziki Zachód, Bob Budowniczy, Mini Dakar. Zwycięzcy otrzymywali nagrody główne, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Na koniec spotkania wszyscy uczniowie spotkali się przy kulinarnym stole: gorące kiełbaski i słodycze. Organizacją i prowadzeniem Dni Otwartych Szkoły zajęła się młodzież we współpracy z nauczycielami.

22 kwietnia 2016

Eliminacje okręgowe XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 22 kwietnia 2016 r. nasi uczniowie rywalizowali z najlepszymi mechanizatorami z okręgu lubelskiego obejmującego województwa: lubelskie i podkarpackie.
XL edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych została przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach. Naszą szkołę w bloku mechanizacji rolnictwa reprezentowali uczniowie: Piotr Duma z klasy III T i Andrzej Parka z klasy IV T.
Po dwóch etapach rywalizacji: części teoretycznej i praktycznej bardzo blisko zakwalifikowania się do eliminacji centralnych był Piotr Duma zajmując VI miejsce.