Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
24
:
20
Menu

Zobacz również
10 lutego 2016

Szkolne zawody sportowe w piłkę siatkową

W dn. 08-10.02.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce odbyły się zawody sportowe w piłkę siatkową, których celem było wyłonienie najlepszej drużyny spośród wszystkich klas.

Siatkówka jest bardzo lubianą zespołową grą przez młodzież naszej szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w rywalizacji sportowej, doskonaląc swoje umiejętności techniczne i taktyczne.

Podczas zawodów sportowych panowała miła atmosfera, kibice wspierali swoich kolegów grających na boisku. W trakcie gry panowały zasady fair play.

Skład zwycięskiej drużyny: Damian Prus, Kamil Chwałek, Marcin Sitański, Jarosław Rzeżutka, Kamil Nawrocki, Andrzej Sobiesiak.

4 lutego 2016

Choinka szkolna

Dnia 04.02.2016 r. w ZSP w Żółkiewce odbyła się choinka szkolna zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Ulubiona muzyka młodzieży sprawiła, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę i cudownie się bawili w ostatnich dniach karnawału.

Nasz DJ uczeń klasy II TM Dawid Skorek i uczeń klasy III TM Piotr Krawiec zadbali o to, aby na dyskotece nie zabrakło największych tanecznych przebojów ostatnich miesięcy.

Opiekę podczas choinki sprawowali: Pani Renata Sadurska, Pani Justyna Roczeń, Pani Danuta Okapa, Pani Iwona Rudzka, Pani Karolina Koman, Pan Jerzy Stępień, Pan Dariusz Golec, Pan Krzysztof Chudziak, Pan Andrzej Mirosław, Pan Dyrektor Stanisław Rogalski, opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Podgórska – Szpyt oraz rodzice klasy pierwszej.

2 lutego 2016

Podsumowanie efektów pracy za I semestr roku szkolnego 2015/2016

Dnia 02.02.2016 r. w sali gimnastycznej odbył się apel dla uczniów podsumowujący efekty pracy za I semestr nauki w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Żółkiewce.

Pan Dyrektor przedstawił wyniki nauczania i  frekwencji najlepszych uczniów naszej szkoły. Podziękował młodzieży za czynny udział w akademiach i uroczystościach szkolnych, gminnych oraz reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych.

W tym samym dniu odbyło się zebranie rodziców. Poczas części ogolnej zebrania nauczyciele i rodzice uczniów uczestniczyli w  szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Katarzynę Saran - przedstawiciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie - na temat „Jak budować prawidłową relację z nastolatkiem". Następnie Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski zapoznał rodzićów z efektami pracy uczniów za I sem., w tym m. in. wyróżnił uczniów z najwyższymi wynikami w nauce i najwyższą ferwencją, przedstawił osiągnięcia szkoły w konkursach i olimpiadach. W dalszej części rodzice uczestniczyli w zebraniach klasowych z wychowawcami klas.

2 lutego 2016

Konkurs o Unii Europejskiej

Dnia 02.02.2016 r. odbył się w PWSZ w Chełmie I etap konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, w którym udział wzięły cztery uczennice z klasy pierwszej technikum kształcącego w zawodzie techniik ekonomista: Karina Malinoś, Sabina Jaremek, Joanna Maj, Katarzyna Kondratowicz.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 08.02.2016 r.

25 stycznia 2016

Zawody sportowe w piłkę nożną halową

Dnia 25.01.2015 r. obyły się zawody sportowe w piłkę nożną halową. Organizatorem była szkoła ZSCKR w Siennicy Różanej. Młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Żółkiewce wzięła czynny udział w tym turnieju.

Podczas zawodów panowała miła i sympatyczna atmosfera, chłopcy mogli wykazać swoje umiejętności techniczne i taktyczne. Podczas gry panował duch fair play.

W zawodach sportowych naszą szkołę reprezentowali: Damian Prus, Marcin Sitański, Tomasz Panas, Paweł Puchala, Piotr Krawiec, Łukasz Podgórski, Łukasz Dolecki, Dawid Skorek, Mateusz Jaworski, Kamil Gąbka, Dariusz Zielonka, Arkadiusz Kowalczyk, Krzysztof Małek.

Opiekę podczas zawodów sportowych sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska – Szpyt.