Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
32
:
20
Menu

Zobacz również
16 kwietnia 2016

Etap Okręgowy Olimipady Wiedzy Ekologicznej

W dniu 16.04.2016 r. uczniowie naszej szkoły Tomasz Basiak, Mateusz Sadło z kl. IV TM i Przemysław Pudło z kl. II TM wraz z opiekunem Pnią Renatą Sadurską reprezentowali naszą szkołę w Etapie okręgowym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, którą zorganizował Zarząd Parków Krajobrazowych w Brzeźnie.

Celem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest wykazanie zależności między człowiekiem a przyrodą, popularyzacja piękna i walorów polskiej przyrody, kształtowanie wzorców i zachowań proekologicznych, aby przyszłe pokolenia nie miały do nas pretensji o zniszczenie naszej planety Ziemi.

Nasi koledzy uzyskali wynik powyżej 50 % punktacji.

15 kwietnia 2016

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

W dniu 15.04.2016 r. uczniowie kl. I, III i IV Technikum w ZSP w Żółkiewce uczestniczyli w pogadankach z zakresu profilaktyki uzależnień przeprowadzonych przez Panią Bogumiłę Prymaczuk i Panią Agatę Wójtowicz - przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Młodzież miała możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnych na temat: „Zapobieganie chorobom związanym z uzależnieniem od tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych” oraz „Cukrzyca typu 2 w Polsce i na świecie”. Oprócz szeregu pożytecznych informacji uczniowie uzyskali ulotki i materiały tematyczne.
14 kwietnia 2016

Wykład o "Żołnierzach Wyklętych"

W dniu 14 kwietnia 2016 r. uczniowie kl. I Technikum pod opieką Pani Katarzyny Podgórskiej-Szpyt uczestniczyli w wykładzie poświęconym „Żołnierzom Wyklętym” zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce. Spotkanie prowadził przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Żołnierzami Wyklętymi zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, oni - wyklęci przez komunistyczny system - nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Podziemie niepodległościowe na skutek braku reakcji aliantów na komunistyczne fałszerstwo zamiast demokratycznych wyborów oraz na fakt, iż państwa zachodniej Europy uznały Polskę pod rządami sowietów, świadomi braku perspektyw żołnierze niepodległościowych organizacji zmuszeni byli przyjąć symboliczny kielich goryczy od komunistycznych władz w postaci tzw. amnestii, które okazały się podstępnymi pułapkami. Nadal tropiono i mordowano nie tylko tych, którzy nie chcieli się ujawnić, ale także tych, którzy to uczynili. Władza ludowa jeszcze raz zademonstrowała wtedy, co są warte jej zobowiązania i przyrzeczenia. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. Lalek w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.

14 kwietnia 2016

1050 rocznica Chrztu Państwa Polskiego

W dniu 14.04.2016 r. przedstawiciele młodzieży, poczet sztandarowy szkoły, Dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski i przedstawiciel nauczycieli - Pani Alina Chromczak wzięli udział w Powiatowych Obchodach 1050 rocznicy Chrztu Państwa Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną mszą świętą koncelebrowaną przez trzech księży: ks. dziekana Henryka Kapicę, ks. rezydenta Piotra Kimaka i ks. Pawła Klępka w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego. Następnie ustawiono orszak składający się z 26 pocztów sztandarowych reprezentujący samorządy, instytucje i szkoły działające na terenie naszego powiatu. Przy dźwiękach orkiestry dętej, ulicami miasta przemaszerowano do Krasnostawskiego Domu Kultury.

W sali widowiskowej KDK trudno było zmieścić wszystkich chętnych do obejrzenia drugiej części uroczystości. Młodzież zajęła miejsca na schodach. Po powitaniu wszystkich gości głos zabrał Starosta Krasnostawski Janusz Szpak. W swoim wystąpieniu zaznaczył ujecie historyczne i okoliczności do jakich doszło w 966 roku. Zwrócił także uwagę na skutki tego dziejowego aktu dla dalszego funkcjonowania państwa polskiego, mówiąc m.in.: „Dla pogańskich władców plemiennych chrześcijaństwo wydawało się bardzo atrakcyjne. Niosło ze sobą ogromny, trudny do wyobrażenia skok w każdej praktycznie dziedzinie. Sprowadzając na swoje ziemie przedstawicieli Kościoła władcy automatycznie zapewniali sobie ludzi posiadających rzadkie w tym czasie umiejętności – czytania i pisania w uniwersalnym języku czyli po łacinie. Na ziemie słowiańskie docierać zaczęły z czasem nowe technologie w takich dziedzinach jak rolnictwo, hodowla i przetwórstwo. Kolejną ważną kwestią, było przyjęcie chrztu z  Rzymu, za pośrednictwem czeskich pobratymców.

Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, która również podkreśliła znaczenie chrztu Mieszka dla historii i kultury Polaków. Obecni na Sali mieli jeszcze okazje wysłuchać wystąpienia Pana Mirosława Księżuka, który odczytał list od Pani poseł na Sejm RP Teresy Hałas. Po przemówieniach wysłuchano wiersza napisanego przez państwo Irenę i Mirosława Iwańczyków napisanego specjalnie na tę okoliczność. Kolejną częścią obchodów było widowisko słowno muzyczne przygotowane przez krasnostawską młodzież.

Cały koncert, który poprowadził Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Pan Marek Majewski, został nagrodzony rzęsistymi oklaskami, co wynagrodziło trud przygotowania wszystkim organizatorom tego zacnego wydarzenia.

13 kwietnia 2016

"Młodość bez nałogów"

W dniu 13.04.2016 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyla w XVI Powiatowym Konkursie Profilaktycznym pod hasłem: „Młodość bez nałogów”. W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Adrian Korkosz i Jan Stefański z klasy II TE wraz z nauczycielem biologii Panią Renatą Sadurską. Wykonali oni ulotki o treści antyalkoholowej kształtujące świadomość i uwrażliwiające młodzież na zagrożenia związane z tym nałogiem. Za wykonane prace uczniowie otrzymali nagrodę i wyróżnienie.

Mamy nadzieję, że sukces naszych kolegów będzie motywacją i zachętą dla wszystkich, którzy w następnych konkursach będą próbowali swoich sił i będą godnie reprezentowali naszą szkołę. Jesteśmy też przekonani, że efektem konkursu będzie wzmocnienie działań profilaktycznych dotychczas podejmowanych przez szkołę.