Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
23
:
44
Menu

Zobacz również
10 stycznia 2018

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE: M.43 i A.36

W dniu 10.01.2018 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.43. odbędzie się 11.01.2018 r. Jest to ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa.

W dniu 11.01.2018 r. do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.36 Prowadzenie rachunkowości przystąpią uczniowie kl. IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Część praktyczna egzaminu odbędzie się 18.01.2018 r. Jest to również ostatni egzamin z kwalifikacji, które zdają uczniowie kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika ekonomisty.

Naszym starszym kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części pisemnej, jak i podczas części praktycznej egzaminu.

22 grudnia 2017

Magia Świąt Bożego Narodzenia

Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki przed zimową przerwą świąteczną młodzież szkolna wraz z nauczycielami i pracownikami szkoły spotkała się na spotkaniu opłatkowym. Spotkanie bożonarodzeniowe zostało przygotowane przez młodzież pod kierunkiem księdza Andrzeja Szałęgi. Przedstawienie wprowadziło obecnych uczniów i pracowników szkoły w klimat Świąt Bożego Narodzenia.

W spotkaniu opłatkowym brali udział również zaproszeni gości: pani Bożena Dąbrowska Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie wraz z trójką podopiecznych. Po jasełkach „Mikołaj” wręczył dzieciom vouchery do kina, słodycze i zabawki. Wszystkie prezenty udało nam się przekazać dzięki hojności społeczności szkolnej.

Na zakończenie Pan Dyrektor złożył życzenia świąteczne oraz noworoczne, a następnie wszyscy podzielili się opłatkiem.

18 grudnia 2017

Profilaktyka oczami młodzieży

W dniu 18.12.2017r. zostały ogłoszone wyniki przedsięwzięcia profilaktycznego pt. „Profilaktyka oczami młodzieży”. Zadaniem młodzieży było ukazanie w formie graficznej stosunku młodzieży do substancji uzależniających, kształtowanie zdrowego stylu życia, utrwalenie wiedzy na temat używek i ich wpływu na organizm człowieka, a także uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia.

Akcja została zorganizowana przez p. Alinę Chromczak, p. Karolinę Koman i p. Marię Mirosław. W przedsięwzięciu brała udział młodzież z I klasy.

I miejsce Adrian Kata

II miejsce Sebastian Włodarczyk

III miejsce ex aequo Patrycja Kotyło i Agata Zbiciak

Młodzież z rąk Pana Dyrektora dostała w nagrodę gadżety elektroniczne.

Nagrody zostały ufundowane ze środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowane prace graficzne są bardzo różne i przedstawiają szeroki zakres jakości, zarówno artystycznej jak i edukacyjnej. Jednak każda pokazywała niebezpieczne sytuacje, jak również wizje i propozycje możliwości unikania zagrożeń.

Prace młodzieży zaprezentowano poprzez zorganizowanie wystawy.

14 grudnia 2017

Stypendium Starosty Krasnostawskiego dla Jakuba Prażmowskiego

W dniu 14.12.2017 r. w refektarzu kolegium pojezuickiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krasnostawskiego. Stypendia otrzymali uczniowie, którzy zdobyli najwyższe średnie ze wszystkich przedmiotów w danej szkole, a ponadto wyróżniali się swoim nienagannym zachowaniem. Na uroczystość przybyli: pan Arkadiusz Kwieciński – Kierownik Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie, Starosta krasnostawski pan Janusz Szpak, pani Beata Głębocka – przewodnicząca Komisji Oświaty oraz radni. Obecni byli także Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z uczniami i ich rodzicami.

Wydarzenie miało uroczysty i podniosły charakter. Wszyscy nagrodzeni otrzymali z rąk pana Starosty Janusza Szpaka oraz zaproszonych gości akt stypendialny.

Gratulując wyróżnionym Starosta Janusz Szpak powiedział m.in.: Nie jest to łatwy czas dla Polski i przez to niełatwy dla edukacji. Problemów i barier jest dużo. Ale wszystkie musimy rozwiązywać my, dorośli, nie obciążając tym naszej młodzieży. Wasze zadania są inne: poznawać świat, rozwijać inteligencję, wrażliwość i wyobraźnię, kształtować charakter i postawę. Uczyć się samodzielnego myślenia, otwierać się na drugiego człowieka i potrzebę troski o naszą Ojczyznę. Z dumą patrzę na Wasze osiągnięcia w nauce, sporcie i zaangażowanie w pracę na rzecz Waszych środowisk. Rozwijajcie swoje zainteresowania i zmieniajcie na lepsze nasz powiat i cały kraj. Bo mogą to robić tylko ludzie mądrzy, doświadczeni i potrafiący przewidywać skutki dziś podejmowanych decyzji. Jestem pewien, że Wy będziecie to umieli. Życzę Wam sukcesów i satysfakcji płynącej z ich osiągania. Proszę jednak, aby one Was nie przerosły i nie spowodowały, że zapomnicie o Waszych nauczycielach i swojej małej Ojczyźnie.

Wśród tegorocznych stypendystów był uczeń kl. II Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce Jakub Prażmowski.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

12 grudnia 2017

„Moje miejsce na rynku pracy” - spotkanie z doradcą zawodowym

W dniu 12 grudnia 2017 r. doradca zawodowy Pani Kinga Radlińska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu przeprowadził zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego z uczniami kl. IV T Technikum (zawód: technik ekonomista i zawód: technik mechanizacji rolnictwa).

Celem spotkania było kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego, elastycznego planowania własnej ścieżki zawodowej oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcą zawodowym. Uczniowie uzyskali szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej, wymagań współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości.