Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
26
:
32
Menu

Zobacz również
11 grudnia 2017

Wyróżnienie dla ucznia klasy III Technikum Kamila Gąbki

„Krasnostawskie, jakie cudne…”

Ośmiu uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce tj. Sabina Jaremek, Kamil Gąbka, Weronika Traczyńska, Wioletta Wilczopolska, Magda Brzyńska, Mikołaj Bis, Kamil Śmigoń, Rafał Szafraniec przystąpiło do konkursu plastycznego.

Celem konkursu było przedstawienie piękna Ziemi Krasnostawskiej, zainteresowanie stylami architektycznicznymi i pięknem przyrody oraz rozbudzenie w uczniach poczucia estetyki.

Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Katarzyny Podgórskiej – Szpyt.

Po rozstrzygnięciu konkursu wyróżnienie otrzymał Kamil Gąbka uczeń III klasy Technikum.

Gratulujemy!!!

7 grudnia 2017

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 07.12.2017r. odbyły się zawody szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.Jest ona formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości” , ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepsze wyniki uzyskały uczennice kl. III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista: Sabina Jaremek, Jolanta Wilczopolska i Adrianna Jawor. Życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego ww. olimpiady.

1 grudnia 2017

Olimpiada Statystyczna- zawody szkolne

W bieżącym roku po raz drugi została zorganizowana Olimpiada Statystyczna.Jest to olimpiada interdyscyplinarna. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Statystyczna obejmuje następujące obszary tematyczne: Przedmiot, metody i organizacja badań statystycznych; Analiza struktury, współzależności oraz dynamiki zjawisk masowych; Podstawy rachunku prawdopodobieństwa; Rynek. Gospodarka. Przedsiębiorstwo; Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie; Technologia, przyroda, nauki o zdrowiu. Zawody szkolne odbyły się w dn. 01.12.2017 r. w pracowni informatycznej. Wzięli w niej udział uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Ich zadaniem było rozwiązanie testu on-line.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepszy wynik uzyskały uczennice Wioletta Wilczopolska, Adrianna Jawor i Magda Brzyńska. Życzymy naszym koleżankom zakwalifikowania się do zawodów okręgowych.

29 listopada 2017

Spotkanie z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, Oddział w Żółkiewce

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych tradycyjnie włączył się w działania objęte Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. W tym roku była to już jego dziesiąta, jubileuszowa edycja. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie Otwarta firma. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek. W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I, II i III Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, Oddział w Żółkiewce - Panią Kazimierą Dąbską. Przedstawicielka banku zapoznała zebranych z ofertą produktów bankowych, w tym rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty, kredyty, karty bankowe. W czasie spotkania Pani Dąbska zwróciła szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpiecznym posługiwaniem się kontem w Internecie. Zachęcała młodzież do oszczędzania małymi krokami i korzystania z nowoczesnych form zarządzania swoimi pieniędzmi. Prelekcja była wzbogacona prezentacją multimedialną. Podsumowaniem spotkania był konkurs wiedzy. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni miłymi upominkami, a zwycięzcy konkursu dodatkowymi nagrodami.

Jesteśmy wdzięczni Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie, Oddział w Żółkiewce za ciekawą lekcję z zakresu bankowości.

28 listopada 2017

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W dniach 13-19 listopada 2017 roku po raz dziesiąty obchodzony był w  Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszała uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek. W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I Technikum uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów - Panią Krystyną Starczewską.

Pani Rzecznik przedstawiła młodzieży prawa przysługujące konsumentom. Uczniowie uzyskali m. in. informacje dotyczące dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania reklamacji. Pani Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom przysługujące im prawa podczas dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość. Ponadto Pani Rzecznik zachęcała młodzież do  kontrolowania swoich wydatków i  podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. Wskazała też zebranym instytucje publiczne zajmujące się ochroną konsumenta. Dzięki takim zajęciom uczniowie ZSP w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi młodymi konsumenta.