Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
19
:
43
:
38
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE

Biblioteka

Szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną ZS w ŻółkiewceRegulamin szkolnego konkurs „Czytelnik Roku 2022-2023”

Cel konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
 • zainteresowanie czytelników dobrą lekturą,
 • zachęcanie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki,

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki w naszej szkole.
 2. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnika Roku jest największa liczba punktów uzyskanych za:
  • udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pobrany z biblioteki zestaw pytań (na początku każdego miesiąca) i przekazanie kart z odpowiedziami do bibliotekarza
  • największą liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek z literatury pięknej
  • przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.
  • udział w czytaniu „na głos” uczniom
  • zachęcanie do czytania społeczności szkolnej poprzez prezentację artykułów w kąciku „Warto przeczytać”.
 3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem czytelników wszystkich klas
 4. Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu.
 5. Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody książkowe.
 6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 7. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Żółkiewce

Czas trwania konkursu

Od 01 października 2022 r. do 20 kwietnia 2023 roku.
Dodatkowe informacje i szczegóły u nauczyciela - bibliotekarza.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
"Życie i twórczość Adama Mickiewicza”I Organizator konkursu - biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego
II Termin: od 1 października 2022 r. do 1 grudnia 2022 r.
III CELE KONKURSU
- popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza;
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży
- zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Adama Mickiewicza;
- kształtowanie umiejętności łączenia autora oraz bohaterów z tekstem z literackim
- rozbudzanie zainteresowań twórczością Adama Mickiewicza;
- rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych;
- popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury;
- rozbudzanie pasji czytania;
- wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży;
- pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata;
- poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej;
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
IV Założenia ogólne konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Technikum.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty dodatnie do oceny z zachowania oraz bardzo dobre oceny z j. polskiego.

V Organizacja konkursu:
1. Konkurs ma formę testu oraz pytań otwartych.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) I etap - wymaga znajomości ważniejszych wydarzeń z życia Adama Mickiewicza;
b) II etap - wymaga znajomości twórczości Adama Mickiewicza;
Biorą w nim udział reprezentanci poszczególnych klas
3. Zadaniem uczniów jest wykazanie się wiedzą nt. życia i twórczości Adama Mickiewicza poprzez prawidłowe udzielenie odpowiedzi na otrzymane zestaw pytań.
4. O zwycięstwie w konkursie decyduje liczba punktów.
VI Terminy poszczególnych etapów konkursu:
a) I etap – ostatni tydzień października 2022 r.
b) II etap – pierwszy tydzień grudnia 2022 r.
VII Rozstrzygnięcie konkursu: koniec grudnia 2022 r
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Dla laureatów przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:
bibliotekarz
nauczyciel języka polskiego

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2021/2022:

 1. W kategorii indywidualnej

  Paweł Kłoczek (kl. IIIT)
  Aleksandra Wolniszewska (kl. IVT)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2020/2021:

 1. W kategorii indywidualnej

  Karolina Książek (kl. IVT)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2019/2020:

 1. W kategorii indywidualnej

  Aleksandra Wolniszewska (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2018/2019:

 1. W kategorii indywidualnej

  Jolanta Wilczopolska (kl. IV T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2017/2018:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2016/2017:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. I T) i Adrianna Jawor (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2015/2016:

 1. W kategorii indywidualnej

  Adrianna Jawor (kl. I T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa I T

Wyniki konkursu za rok szkolny 2014/2015:

 1. W kategorii indywidualnej

  I miejsce – Adriana Dobosz klasa I T

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T