Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
14
:
57
:
32
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Szkoła Policealna w zaodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w srodowisku pracy:

  Absolwent Szkoły Policealnej będzie przygotowany do:

  • monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
  • opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.