Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
W końcu, nareszcie weekend!
11
:
17
:
51
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
6 maja 2024

MATURA 2024

Dnia 07.05.2024 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z języka polskiego. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych i przedmiotów dodatkowych. W bieżącym roku do matury przystąpią absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Maturzystom życzymy połamania piór!

3 maja 2024

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 2024 roku przypada 233. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych

Młodzież Zespołu Szkół w Żółkiewce aktywnie uczestniczyła w gminnych obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie: Mateusz Kneć, Karol Łagód i Jakub Król prezentowali Sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców przy tablicy, upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, umieszczonej przed Urzędem Gminy w Żółkiewce. W imieniu Zespołu Szkół w Żółkiewce wiązankę złożyli uczniowie: Patryk Olech i Przemysław Olech. Następnie uczestnicy udali się do kościoła pw. Św. Wawrzyńca na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, po której odbyła się część artystyczna w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

26 kwietnia 2024

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2024

Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.

Naszych tegorocznych absolwentów – bo o nich mowa – pożegnaliśmy uroczyście 26 kwietnia 2024 r. Na uroczystość przygotowaną z tej okazji przybyli: Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Olchowcu ksiądz dr Franciszek Kliza, Dyrektor Szkoły Pan Henryk Różyło, Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Ewa Rondoś, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie.

Była to ostatnia okazja do podsumowania wspólnie spędzonych lat, do refleksji, zadumy i wspomnień. W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły podziękował uczniom za miłą współpracę i życzył pomyślności na przyszłość. Następnie zostały odczytane: List Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Tomasza Szabłowskiego i List Starosty Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka. Po przemówieniach Sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce został uroczyście przekazany przez uczniów kl. V T młodszym kolegom.

W dalszej części uroczystości na scenę zaproszono absolwentów, którzy poprzez swoją aktywność, dbanie o własny rozwój, uzyskiwanie dobrych wyników w nauce i zaangażowanie w działalność społeczną kształtowali pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Za najwyższe wyniki w naucze uczeń Paweł Kłoczek otrzymał nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Uczniowie otrzymali nagrody za: wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (Rebeka Drozd), zaangażowanie w prace społeczne i godne reprezentowanie Zespołu Szkół w Żółkiewce w środowisku (Michał Plesz, Szymon Martyna i Norbert Pałys).

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym życiu, spełnienia marzeń i miłych wspomnień związanych ze szkołą ponadpodstawową.

W dalszej części uroczystości przedstawiony został montaż słowno-muzyczny, pierwszy dedykowany tegorocznym absolwentom, a kolejny upamiętniający 233. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie: Karolina Wypych, Diana Dolecka, Mateusz Kneć, Rafał Bartnik, Paweł Edel, Krystian Mantaj pod kierunkiem nauczycieli: Pani Katarzyny Wal i Pani Mileny Niścior.

25 kwietnia 2024

Poszerzamy wiedzę ekonomiczną

W dniu 25 kwietnia 2024 r. uczniowie kl. II Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce uczestniczyli w ogólnopolskiej lekcji online „Opowieść o Banku Centralnym. 100-lecie bankowości centralnej w Polsce”. Lekcję prowadził Pan Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024. Lekcja zorganizowana została z okazji 100-lecia bankowości centralnej w Polsce - 28 kwietnia 1924 r. swoje działanie rozpoczął Bank Polski, prekursor Narodowego Banku Polskiego. Rocznica ta nabiera szczególnego znaczenia w 2024 roku, który jest uchwalony Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Główne zagadnienia poruszane na lekcji:

  • Bankowość Centralna w Polsce – wczoraj i dzisiaj,
  • Bank Centralny – funkcje, rola, zadania,
  • Narodowy Bank Polski – Bank Centralny w Polsce,
  • Europejski Bank Centralny.
22 kwietnia 2024

Dzień Ziemi

22 kwietnia, w 192 państwach, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Akcja prowadzona jest corocznie wiosną i ma na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Idea obchodzenia Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Obchody Dnia ziemi skłaniają do refleksji i zastanowienia się, jak chronić nasz wspólny dom - naszą planetę.
Uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce wraz z nauczycielami czynnie włączyli się w działanie promujące ekologię. Została zorganizowana akcja zbierania śmieci wokół naszej szkoły w formie rywalizacji między-klasowej. Po zakończeniu pracy odpady zostały zważone i rozstrzygnięto, której klasie udało się zebrać najwięcej śmieci.
Pozycje klas ze względu na ciężar zgromadzonych śmieci:
I miejsce - klasa III Technikum,
II miejsce - klasa IV Technikum,
III miejsce - klasa II Technikum.
Nagrodą dla uczniów zwycięskiej klasy były uściski dłoni Karola Łagód – radnego Młodzieżowej Rady Powiatu w Krasnymstawie, która była inicjatorem akcji w powiecie. Karol jest uczniem Zespołu Szkół w Żółkiewce.
Dziękujemy za ciekawy i jakże potrzebny pomysł.