ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE„Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2021 - ZAPYTANIA OFERTOWE


10.05.2021

Zapytanie ofertowe ZS/6/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę, urządzeń i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji staży zawodowych, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS62021ZzZ

Pobierz umowa ZS62021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS62021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZS62021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy ZS62021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 4 protokol odbioru ZS62021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/6/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 2021-6838-47074 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


26.04.2021

Zapytanie ofertowe ZS/5/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę, ubrań roboczych dla 30 uczniów niezbędnych do realizacji staży zawodowych, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS52021ZzZ

Pobierz umowa ZS52021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy-ZS52021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS52021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 protokol odbioru ZS52021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/5/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 2021-6838-45107 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


19.04.2021

Zapytanie ofertowe ZS/4/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu na zakup i dostawę, urządzeń, narzędzi i materiałów warsztatowych oraz urządzeń i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji staży zawodowych, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS42021ZzZ

Pobierz umowa ZS42021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS42021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZS42021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy ZS42021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 4 protokol odbioru ZS42021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/3/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 2021-6838-43563 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


15.04.2021

Zapytanie ofertowe ZS/3/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Kierowca operator wózków jezdniowych", dającego dodatkowe uprawnienia dla 18 osób,, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS32021ZzZ

Pobierz umowa-ZS322021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS32021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS32021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/3/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 2021-6838-43012 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


22.03.2021

Zapytanie ofertowe ZS/2/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Kierowca operator wózków jezdniowych", dającego dodatkowe uprawnienia dla 18 osób,, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS22021ZzZ

Pobierz umowa-ZS222021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS22021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS22021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/2/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 2021-6838-38773 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


15.01.2021

Zapytanie ofertowe ZS/1/2021/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu/szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie kurs podstawowy dla 18 osób,, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS12021ZzZ

Pobierz umowa-ZS122021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS12021ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS12021ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/1/2021/ZzZ


Pobierz Pytanie 1 - pełna nazwa kursu

Pobierz Pytanie 2 - aktualne rozporządzenie

Pobierz Pytanie 3 - udostępnienie opryskiwacza

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 26966 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


2020 - ZAPYTANIA OFERTOWE


02.10.2020

Zapytanie ofertowe ZS/7/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Spawanie metodą Mag - Moduł 135" dla 15 osób,, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS72020ZzZ

Pobierz umowa-ZS722020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS72020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS72020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/7/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 9643 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


10.08.2020

Zapytanie ofertowe ZS/6/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 10 osób,, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS62020ZzZ

Pobierz umowa-ZS62020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-formularz ofertowy ZS62020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2-program szkolenia harmonogramZS62020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy ZS62020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/6/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1257901 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


07.05.2020

Zapytanie ofertowe ZS/5/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy ubrań roboczych dla 30 uczniów niezbędnych do realizacji staży zawodowych, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS52020ZzZ

Pobierz umowa ZS52020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 formularz ofertowy-ZS52020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS52020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 protokol odbioru ZS52020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/5/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1244724 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


06.04.2020

Zapytanie ofertowe ZS/4/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy, urządzeń, narzędzi i materiałów warsztatowych oraz urządzeń multimedianych i materiałów biurowych , w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS42020ZzZ

Pobierz umowa ZS42020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS42020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 formularz ofertowy-ZS42020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy ZS42019ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 3 oswiadczenie wykonawcy ZS42019ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/4/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie 1

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1241572 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


20.02.2020

Zapytanie ofertowe ZS/3/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Kierowca, operator wózków jezdniowych", dającego dodatkowe uprawnienia dla 18 osób, w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS32020ZzZ

Pobierz umowa-ZS322020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS32020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS32020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/3/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1234076 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


27.01.2020

Zapytanie ofertowe ZS/2/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia "Kursu chemizacyjnego" w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, dla 18 osób, dającego uprawnienia do nabywania i stosowania środków ochrony roślin oraz wykonywania usług chemizacyjnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS22020ZzZ

Pobierz umowa-ZS222020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 oswiadczenie wykonawcy ZS22020ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr1-Formularz ofertowy ZS22020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/2/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie dotyczczące aktualizacji Rozporządzenia Pobierz Pytanie dotyczące udostępnienia opryskiwacza

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1229211 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


10.01.2020

Zapytanie ofertowe ZS/1/2020/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wynajmu autokaru wraz z kierowcą i przewóz 39 uczestników wyjazdu dydaktycznego na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach na trasie Żółkiewka - Kielce - Żółkiewka w dniu 13 marca 2020 roku w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie-ofertowe-ZS12020ZzZ

Pobierz umowa-ZS12020ZzZ

Pobierz oswiadczenie-ZS12020ZzZ

Pobierz oferta-ZS12020ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/1/2020/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/1/2020/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1226368 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


2019 - ZAPYTANIA OFERTOWE


03.12.2019

Zapytanie ofertowe ZS/6/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Spawanie metodą Mag - Moduł 135", dla 15 osób w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/6/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/6/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/6/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/6/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/6/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/6/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1220769 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


29.11.2019

Zapytanie ofertowe ZS/5/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy, specjalistycznego systemu do telematyki maszyn rolniczych w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/5/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/5/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/5/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/5/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 4 protokol odbioru ZS52019ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 Szczegółowy opis zamówienia-ZS/5/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/5/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/5/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1220226 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


18.11.2019

Zapytanie ofertowe ZS/4/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy, fabrycznie nowych urządzeń do prezentacji oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/4/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/4/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/4/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/4/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 Szczegółowy opis zamówienia-ZS/4/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/4/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/4/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1217877 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


30.10.2019

Zapytanie ofertowe ZS/3/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia kursu "Asystent samodzielnego księgowego" dla 15 osób, dającego dodatkowe uprawnienia w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/3/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/3/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/3/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/3/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 2 Program szkolenia/Harmonogram-ZS/3/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/3/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/3/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1214970 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


28.10.2019

Zapytanie ofertowe ZS/2/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy,instalacji i uruchomienia fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania do agrotroniki

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/2/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/2/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/2/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/2/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS/2/2019/ZzZ

Pobierz protokol-odbiorczy-ZS/2/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/2/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/2/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1214446 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź


28.10.2019

Zapytanie ofertowe ZS/1/2019/ZzZ - Zespół Szkół w Żółkiewce/Technikum zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy,instalacji i uruchomienia ( fabrycznie nowych urządzeń i oprogramowania: komputerów stacjonarnych i urządzeń biurowych

Zapraszam do złożenia ofert na - ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz zapytanie ofertowe-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz umowa-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz oswiadczenie wykonawcy - ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz FORMULARZ OFERTOWY-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz Zalacznik Nr 1 szczegolowy opis zamowienia-ZS/1/2019/ZzZ

Pobierz protokol-odbiorczy-ZS/1/2019/ZzZ


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego-ZS/1/2019/ZzZ


Pobierz Pytanie 1-ZS/1/2019/ZzZ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU nr. 1214439 UMIESZCZONA W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI      Sprawdź

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA     Sprawdź