ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻÓŁKIEWCE„Zawodowcy z Żółkiewki” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe.


2020 - STAŻE


17.05.2020

STAŻE ZAWODOWE - DOKUMENTY DLA UCZNIA I PRACODAWCY

Zapraszam do zapoznania się z dokumentacją na staże zawodowe
które odbędą sie w 2020 roku w ramach projektu
„Zawodowcy z Żółkiewki ” w Zespole Szkół w Żółkiewce
RPLU.12.04.00-06-0040/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020;
Oś Priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Pobierz umowa staze 2020 ZS Zolkiewka

Pobierz Zal. 1 do umowy regulamin staze ZS Zolkiewka

Pobierz Zal.2a do Umowy program stazu-t.mechaniacji rol

Pobierz Zal.2b do Umowy program stazu-ekonomista

Pobierz Zal.3 do Umowy oswiadczenie konto bankowe

Pobierz ZAl. 4 do Umowy RODO

Pobierz Zal. 1 do Regulaminu-Lista obecnosci

Pobierz Zal. 2 do Regulaminu-Dziennik stazu

Pobierz Zal. 3 do Regulaminu-Wniosek o refundacje

Pobierz Zal. 4 do Regulaminu-Noty księgowe

Pobierz Zasady zwrotu kosztow dojazdu na staze2020


Uwagi i wyjaśnienia


Pobierz Pytanie 1