Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
24
:
07
Menu

Zobacz również
17 marca 2015

„Moje miejsce na rynku pracy” - spotkanie z doradcami zawodowymi

W dniu 17 marca 2015 r. doradcy zawodowi (p. Wiesława Łuczak i p. Kinga Radlińska) z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu spotkali się z uczniami kl. III ZSZ (zawód: mechanik pojazdów samochodowych i mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych) i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Celem spotkania było kształtowanie u młodzieży umiejętności aktywnego, elastycznego planowania rozwoju zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z doradcami. Uczniowie uzyskali szereg niezbędnych informacji z zakresu preorientacji zawodowej oraz na temat krajowego i zagranicznego rynku pracy.

12 marca 2015

XXXVIII Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

12 marca 2015 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje gminne XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Odbywał się on w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce na forum gminnym reprezentowali uczniowie: Sławomir Wójcik, Arkadiusz Mantaj, Rafał Marucha, Piotr Krawiec, Sebastian Cimek.

Do kolejnego etapu zakwalifikował się Sławomir Wójcik i będzie reprezentować naszą szkołę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 27 marca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety strażackie, a laureaci statuetki ze św. Florianem – patronem strażaków.

Na zakończenie konkursu uczestnicy obejrzeli pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego zaprezentowany przez strażaków z OSP Żółkiewka.

10 marca 2015

Spotkanie z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu

W dniu 10 marca 2015 r. doradca zawodowy pani Wiesława Łuczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej działającego przy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu spotkał się z uczniami kl. III LO.

Tematem spotkania był „Wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej. Zawody przyszłości”.

Doradca uświadamiał młodzież, że wybór zawodu powinien zależeć przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji człowieka. To one wpływają nie tylko na to, jaki zawód wybieramy, ale również jak czujemy się wykonując określoną pracę zawodową. Uczniowie rozwiązywali testy wspomagające w poznaniu samego siebie. Jest to pierwszy warunek dobrego zaplanowania dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, a ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchała informacji na temat preferowanych zawodów w przyszłości.

6 marca 2015

Akademia z okazji Dnia Kobiet

W dniu 06.03.2015r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.

W organizacji przedstawienia zaangażowanych było wielu uczniów z klasy pierwszej i drugiej technikum mechanizacji rolnictwa oraz z klasy pierwszej technikum ekonomicznego.

Scenariusz o nieco żartobliwym charakterze wzbogaciła oprawa muzyczna prezentowana przez uzdolnioną wokalnie młodzież. W programie znalazły się także cytaty i powiedzenia sławnych ludzi o  cechach kobiet.

W przedstawieniu wykorzystano skecze kabaretów „Słuchajcie” i „Hrabi”. Zarówno w czasie organizacji prób i samego przedstawienia atmosfera była bardzo wesoła i przyjazna, a uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich talentów.

Na zakończenie Panie pracujące w naszej placówce otrzymały kwiaty.

Życzenia dla Pań nauczycielek , Pań z obsługi oraz uczennic złożył dyrektor szkoły.<

5 marca 2015

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

Dnia 5 marca 2014 r. w ZSP w Żółkiewce odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Jak co roku organizowany jest on we współpracy: SGGW w Warszawie, KRUS oraz czasopisma Agromechanika.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrej praktyki rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych; kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrej praktyki rolniczej, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie; szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników; promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie oraz rozwijanie zainteresowań uczniów i promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej, a w szczególności o BHP w rolnictwie.

Komisji szkolnej przewodniczył pan Marcin Zając – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie, a organizacją etapu szkolnego konkursu zajął się pan Zbigniew Mjkut – nauczyciel praktycznej nauki zawodu. W konkursie wzięli udział uczniowie Technikum.

I miejsce zdobył Piotr Duma - uczeń klasy II T,
II miejsce zdobył Tomasz Panas - uczeń klasy II T.

Zwycięzca konkursu zakwalifikował się do  Ogólnopolskich Eliminacji Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, które odbędą się w SGGW w Warszawie. Laureaci szczebla najwyższego mają szanse na zdobycie indeksów SGGW.