Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
20
:
37
:
37
Menu

Zobacz również

Nabór do Szkoły Policealnej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce prowadzi nabór do Szkoły Policealnej na rok szkolny 2014/2015 w zawodzie:

Technik turystyki wiejskiej.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

W dniu 27.06.2014 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.
W uroczystości wziął udział przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Pan Andrzej Grabek.
Dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski przedstawił osiągnięcia uczniów, wręczył nagrody i dyplomy uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w konkursach i olimpiadach.

Sukces naszego mechanizatora

Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok mechanizacji rolnictwa gromadzi corocznie najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwlubelskiego i podkarpackiego. W bieżącym roku etap centralny XXXVIII edycji OWiUR odbył się w Nawojowej. Udział Arkadiusza Bandosza - absolwenta naszego Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa dla środowiska szkolnego nie był zaskoczeniem, a raczej potwierdzeniem jakości kształcenia, gdyż od wielu lat uczniowie ZSP w Żółkiewce reprezentują Okręg Lubelski na etapie centralnym OWiUR - blok mechanizacji rolnictwa uzyskując tytuł laureata bądź finalisty. W bieżącym roku szkolnym nasz reprezentant uzyskał tytuł finalisty, który między innymi zwalnia absolwenta z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodutechnik mechanizacji rolnictwa. Gratulujemy wysokiego miejsca.
16 czerwca 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE (część pisemna)

W dniu 16 czerwca 2014 r. odbyła się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikację „M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie”. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512) oraz uczniowie klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103). Część pisemna kończy rozpoczęty 26 maja 2014 r. egzamin z kwalifikacji „M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie”. Naszym kolegom życzymy powodzenia w uzyskaniu zarówno bieżącej, jak i przyszłych kwalifikacji.
12 czerwca 2014

PUCHAR WIOSNY

Już po raz jedenasty, dnia 12.06.2014 r. odbył się turniej „ Puchar Wiosny”. Impreza sportowa miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.

O godzinie 10 :00 dyrektor szkoły pan Stanisław Rogalski oficjalnie przywitał zebrane drużyny i ich opiekunów, życzył im powodzenia i zdobycia jak najlepszych wyników sportowych.

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny: Gimnazjum z Żółkiewki, Gimnazjum z Rudnika, Gimnazjum z Gorzkowa i ZSP Żółkiewka.

Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Uczniowie z gimnazjów i młodzież naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym mecze.

Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: zasady fair play i zdrowego ducha walki podczas gry.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawiała się następująco:
I miejsce Gimnazjum w Żółkiewce
II miejsce ZSP Żółkiewka
III miejsce Gimnazjum w Rudniku
IV miejsce Gimnazjum w Gorzkowie

Na zakończenie turnieju dyrektor szkoły pan Stanisław Rogalski wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy oraz życzył im powodzenia w różnych zawodach sportowych.

Opiekę podczas turnieju sprawował nauczyciel wychowania fizycznego pani Katarzyna Podgórska–Szpyt.