Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
17
:
20
:
38
Menu

Zobacz również

ZEBRANIE RODZICÓW

W czwartek 05 sierpnia 2021 r. o godzinie 14.00 odbedzie sie zebranie rodziców uczniów klasy pierwszej Technikum w Zespole Szkół w Żółkiewce. Spotkanie dotyczyć bedzie organizacji nuaki w roku szkolnym 2021/2022. Serdecznie zapraszamy.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

Kurs kwalifikacyjny ROL 04 w zakresie: prowadzenie produkcji rolniczej:

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy nabór na:
Kurs Kwalifikacyjny ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej
Kurs jest kierowany do:
 • osób, które chcą zdobyć zawód rolnika
 • osób, które po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • osób, które uzyskały lub chcą uzyskać dotację na „Młodego rolnika” i korzystać z dotacji na rozwój gospodarstwa rolnego

Absolwent kursu ROL.04 będzie posiadał następujące umiejętności:
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.
 • ponadto uzyska prawo jazdy kat T

Po zdaniu egzaminu absolwent uzyskuje tytuł rolnik pod warunkiem posiadania wykształcenia zawodowego, średniego lub wyższego.
Nabór na KKZ trwa do 06.08.2021r.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zewnętrznego, słuchacz otrzymuje kwalifikacje zawodowe z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej ROL.04. Ukończenie kursu oraz uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwia m.in.: nabywanie ziemi, prowadzenie gospodarstwa rolnego, uzyskiwanie dopłat oraz dotacji ze środków UE, uzupełnianie wykształcenia wymaganego w programie "Młody Rolnik".

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. dla zawodu - rolnik.
Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym, trwa 4 semestry – zjazdy organizowane są 2 razy w miesiącu (sobota, niedziela).

ZAPRASZAMY

Podanie o przyjęcie na kurs kwalifikacyjny (do pobrania w formacie WORD, lub dostępne w sekretariacie szkoły)
tel. 846831681

WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY

Szanowni Uczniowie, Drodzy Rodzice

Dyrekcja Zespołu Szkół w Żółkiewce serdecznie dziękje za udział w
WIRTUALNYM DNIU OTWARTYM, który odbył się
27 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00

Wirtualny Dzień Otwarty był doskonałą okazją na bliższe poznanie naszej szkoły. Przedstawiliśmy specyfikę zawodów oferowanych przez szkołę, a dyrektor oraz nauczyciele chętnie odpowiadali na pytania wszystkich zainteresowanych nauką w ZS w Żółkiewce.
Zapraszamy Państwa do odwiedzania strony internetowej Zespołu Szkół w Żółkiewce http://www.zspzolkiewka.pl/ , na której znajdują się informacje o zawodach, a także wirtualny spacer po naszej szkole. Zachęcamy również do obejrzenia filmu promującego naszą szkołę film.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dziękujemy za udział w spotkaniu online.
Poniżej umieszczamy linki do filmów.
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

Technikum:
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik agrobiznesu
Szkoła Branżowa I Stopnia:
 • Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
  Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

W ramach rozwijania kompetencji zawodowych będą prowadzone zajęcia z diagnostyki pojazdów samochodowych

TECHNIK AGROBIZNESU

Technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
 • prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kurs na prawo jazdy kat. T.

Technik agrobiznesu może:
 • kontynuować naukę na wyższych uczelniach,
 • podjąć własną działalność rolniczą i gospodarczą,
 • korzystać ze środków Unii Europejskiej na rozwój gospodarstwa rolnego

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
 • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
 • operacji ślusarskich i spawalniczych,
 • obsługi obrabiarek mechanicznych
Ostatnie wiadomości
10 lipca 2021

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe 2021

Kolejna grupa 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zdobyła dodatkowe kwalifikacje zawodowe, do prowadzenia urządzeń transportu bliskiego wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.

APEL STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO!!!

Szanowni Państwo,

Szczepienia chronią nas przed śmiercią i ciężkim przebiegiem COVID-19.
Pamiętajmy, że COVID-19 jest w dalszym ciągu zagrożeniem dla nas wszystkich.
Każda następna fala to wiele zakażeń, zachorowań i osobistych tragedii bliskich nam osób.
W chwili obecnej jest możliwość zaszczepienia się bez ograniczeń w każdym miejscu.
Skorzystajmy z tej możliwości myśląc nie tylko o nas samych, ale także o naszych bliskich.
Dbajmy wspólnie o zdrowie, które jest jedną z najcenniejszych wartości społecznych.

STAROSTA KRASNOSTAWSKI

Andrzej Leńczuk

25 czerwca 2021

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok i prosić o szczęśliwe wakacje. Msza Św. w intencji dzieci i młodzieży, celebrowana była przez księży: proboszcza parafii w Żółkiewce Mariana Wiecha i proboszcza parafii w Olchowcu Franciszka Klizę.

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej w obecności gości: Starosty Powiatu Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka, Członka Zarządu Powiatu Pana Jana Mroza, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Janusza Pawłaska oraz Dyrektora Szkoły Pana Stanisława Rogalskiego, wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców nastąpiło podsumowanie efektów całorocznej pracy, wręczenie nagród za wysokie wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły.

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie pełnienia obowiązku Dyrektora Szkoły Panu Henrykowi Różyło. Dotychczasowy Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Rogalski postanowił zakończyć 16-letnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły i kontynuować pracę w zawodzie nauczyciela. Oficjalnego przekazania funkcji dokonali: Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk i Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz. Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Andrzej Leńczuk podkreślił zasługi Pana Stanisława Rogalskiego na rzecz szkoły, podziękował za współpracę i życzył sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Słowa wdzięczności popłynęły też od nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i młodzieży szkolnej. Wyrazem wdzięczności były bukiety kwiatów.

Podziękowanie

W imieniu nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi Stanisławowi Rogalskiemu za 16 lat zaangażowania w kierowanie naszą szkołą, za działalność dla jej dobra, za przyjazne relacje z nauczycielami i pracownikami, za dbałość o wysoki poziom nauczania, wysokie wyniki egzaminów i wkład w rozwój bazy naszej szkoły oraz za troskę o jej wizerunek w środowisku. Wdzięczni za dotychczasową współpracę, życzymy wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz życiu osobistym.

Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Żółkiewce


Prezentacja szkoły

prezentacja 2021


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ