Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
W końcu, nareszcie weekend!
12
:
52
:
31
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Dzień Otwarty Szkoły 2024

Konsultacje z doradcą zawodowym

Rodzice i Uczniowie ósmoklasistów mają możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym p. Karoliną Koman-Wardą o zasadach dokonywania wyboru szkoły.

Adres e-mail: komankarolina@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
6 maja 2024

MATURA 2024

Dnia 07.05.2024 r. o godzinie 9:00 rozpocznie się matura z języka polskiego. W kolejnych dniach odbędą się egzaminy maturalne z matematyki, języków obcych i przedmiotów dodatkowych. W bieżącym roku do matury przystąpią absolwenci technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Maturzystom życzymy połamania piór!

3 maja 2024

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 2024 roku przypada 233. rocznica uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja, która została spisana i wprowadzona w życie jako Konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych

Młodzież Zespołu Szkół w Żółkiewce aktywnie uczestniczyła w gminnych obchodach 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie: Mateusz Kneć, Karol Łagód i Jakub Król prezentowali Sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wieńców przy tablicy, upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, umieszczonej przed Urzędem Gminy w Żółkiewce. W imieniu Zespołu Szkół w Żółkiewce wiązankę złożyli uczniowie: Patryk Olech i Przemysław Olech. Następnie uczestnicy udali się do kościoła pw. Św. Wawrzyńca na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, po której odbyła się część artystyczna w budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce.

26 kwietnia 2024

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2024

Czasu nie da się zatrzymać,
ale warto wracać do chwil,
które pozostają w naszej pamięci na zawsze.

Naszych tegorocznych absolwentów – bo o nich mowa – pożegnaliśmy uroczyście 26 kwietnia 2024 r. Na uroczystość przygotowaną z tej okazji przybyli: Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Olchowcu ksiądz dr Franciszek Kliza, Dyrektor Szkoły Pan Henryk Różyło, Przedstawiciel Rady Rodziców Pani Ewa Rondoś, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie.

Była to ostatnia okazja do podsumowania wspólnie spędzonych lat, do refleksji, zadumy i wspomnień. W swoim wystąpieniu Dyrektor Szkoły podziękował uczniom za miłą współpracę i życzył pomyślności na przyszłość. Następnie zostały odczytane: List Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Tomasza Szabłowskiego i List Starosty Krasnostawskiego Pana Andrzeja Leńczuka. Po przemówieniach Sztandar Zespołu Szkół w Żółkiewce został uroczyście przekazany przez uczniów kl. V T młodszym kolegom.

W dalszej części uroczystości na scenę zaproszono absolwentów, którzy poprzez swoją aktywność, dbanie o własny rozwój, uzyskiwanie dobrych wyników w nauce i zaangażowanie w działalność społeczną kształtowali pozytywny wizerunek szkoły w środowisku. Za najwyższe wyniki w naucze uczeń Paweł Kłoczek otrzymał nagrodę ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Uczniowie otrzymali nagrody za: wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (Rebeka Drozd), zaangażowanie w prace społeczne i godne reprezentowanie Zespołu Szkół w Żółkiewce w środowisku (Michał Plesz, Szymon Martyna i Norbert Pałys).

Naszym absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia w dorosłym życiu, spełnienia marzeń i miłych wspomnień związanych ze szkołą ponadpodstawową.

W dalszej części uroczystości przedstawiony został montaż słowno-muzyczny, pierwszy dedykowany tegorocznym absolwentom, a kolejny upamiętniający 233. rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Uroczystość przygotowali uczniowie: Karolina Wypych, Diana Dolecka, Mateusz Kneć, Rafał Bartnik, Paweł Edel, Krystian Mantaj pod kierunkiem nauczycieli: Pani Katarzyny Wal i Pani Mileny Niścior.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ