Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
11
:
07
:
49
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Konsultacje z doradcą zawodowym

Rodzice i Uczniowie ósmoklasistów mają możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym p. Karoliną Koman-Wardą o zasadach dokonywania wyboru szkoły.

Adres e-mail: komankarolina@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - prezentacja

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości

X WOJEWÓDZKI KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

Diana Dolecka i Igor Jasieczek reprezentowali Zespół Szkół w Żółkiewce w X Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej – „Mówię i piszę po polsku”, który odbył się 18 kwietnia 2024 roku w Krasnymstawie.

W etapie wojewódzkim brało udział 22 uczestników z 12 placówek oświatowych z województwa lubelskiego. Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy uczniów oraz wzbudzenie świadomości, jak wielką wartość ma prawidłowe i bezbłędne posługiwanie się językiem polskim.

19 kwietnia 2023

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

19 kwietnia 2024 r. odbył się etap powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Konkurs należy do jednych z  najważniejszych działań w zakresie bezpieczeństwa skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego inicjatorem jest Polski Związek Motorowy wspierany przez Komendę Gówną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. Założenia turniejowych rozgrywek koncentrują się na popularyzowaniu wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, propagowaniu kulturalnego i bezpiecznego zachowania się uczestników ruchu drogowego oraz rozpowszechnianiu wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W powiecie krasnostawskim inicjatorami rozgrywek motoryzacyjnych byli: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie, SP ZOZ w Krasnymstawie. Uczestnicy turnieju zmierzyli się z trzema konkurencjami; teoretycznej czyli testem wiedzy oraz testem skrzyżowań, oraz znajomość pierwszej pomocy przedmedycznej i konkurencją praktyczną tj. jazdą sprawnościową samochodem.

W turnieju wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Żółkiewce: Mateusz Kneć kl. IV T, Rafał Bartnik kl. I T, Bartłomiej Maj kl. II T. Drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy! Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel przepisów ruchu drogowego Pan Andrzej Mirosław.

18 kwietnia 2024

ROLNICTWO EKOLOGICZNE - szkolenie uczniów Technikum

W dniach 15.04.2024 r - 18.04.2024 r. 63 uczniów kształcących sie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, odbyło szkolenie zorganizowane przez Europejską Grupę Doradczą Sp. z o.o.
Szkolenie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna", poddziałanie 1.1. " Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności". Instytucją Zarządzającą Programem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektu "Rolnictwo ekologiczne" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw.
Każda z dwóch grup szkoleniowych odbyła szkolenie teoretyczne prowadzone przez wykładowców akademickich oraz pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz szkolenie praktyczne prowadzone przez okolicznych rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne w asyście inspektorów rolnictwa ekologicznego.
Podczas szkolenia uczestnicy bezpłatnie korzystali z materiałów edukacyjnych, obiadów, przerwy kawowej oraz przejazdu do gospodarstw ekologicznych. Mieli okazję posmakować produktów ekologicznych oraz dowiedzieć się o technologii ich produkcji oraz jej opłacalności.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które jest uznawane przez ARiMR podczas ubiegania się o fundusze europejskie.

Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ