Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
19
:
51
:
47
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów kl. I, II, III i IV technikum (po szkole podstawowej) na zebranie, które odbędzie się w środę, 8 lutego 2023 r. o godzinie 15.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
 • Ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić rekrutację i selekcjonować kandydatów do pracy;
 • sporządzać dokumentację kadrową;
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzić analizy zatrudnienia, wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki;
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów;
 • ustalać wynik finansowy;
 • sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe;
 • prowadzić analizy finansowej.
może pracować w:
 • w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach;
 • jednostkach i zakładach budżetowych;
 • w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych;
 • w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
 • w firmach usługowych;
 • we własnej firmie.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2023/2024 - MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Szkoła Branżowa I stopnia: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
 • obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych;
 • operacji ślusarskich i spawalniczych;
 • obsługi obrabiarek mechanicznych;
 • ponadto w ramach zajęć uczeń uzyskuje uprawnienia do użytkowania kombajnów zbożowych, stosowania środków ochrony roślin oraz odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .
Ostatnie wiadomości
2 lutego 2023

LUBELSKA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ - ,,Lekcja:Enter"

Grupa 3 nauczycieli z Zespołu Szkół w Żółkiewce przystąpiła do  Ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej ,,Lekcja: Enter"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).
Cele projektu
- Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
- Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
- Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
- Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
- Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.
21 stycznia 2023

Studniówka 2023

21 stycznia 2023 roku uczniowie klasy IV Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce rozpoczęli swój bal studniówkowy. W uroczystości uczestniczyli również: zaproszeni goście, rodzice, dyrektor szkoły, wychowawca oraz nauczyciele.

Studniówkę uświetnili swoją obecnością przybyli goście: Pan Andrzej Leńczuk - Starosta Krasnostawski, Pan Jan Mróz - Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, Pani Ewa Nieścior – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu, Pan Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka.

Uczniowie uroczyście przywitali gości, a Dyrektor szkoły Pan Henryk Różyło w swoim wystąpieniu zwrócił się do młodzieży, życząc im, by tego uroczystego wieczoru odłożyli na bok wszelkie troski i zmartwienia, by ich udziałem stała się dobra zabawa i noc była pełna niezapomnianych wrażeń. Maturzystom dyrektor życzył zdania egzaminu dojrzałości, natomiast rodzicom podziękował za współpracę podczas organizacji balu. Ciepłe słowa w stronę młodzieży padły także z ust zaproszonych gości: Pana Andrzeja Leńczuka - Starosty Krasnostawskiego, Pana Jana Mroza - Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego, Pani Ewy Nieścior – Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Pana Jacka Lisa – Wójta Gminy Żółkiewka.

Korzystając z okazji uczniowie podziękowali dyrektorowi szkoły, wychowawcy oraz nauczycielom za stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, za trud włożony w nauczanie, za stwarzanie przyjaznej atmosfery, za wyrozumiałość i życzliwość. Z gorącymi podziękowaniami młodzież zwróciła się także do rodziców, doceniając ich zaangażowanie w przygotowanie studniówki.

Słowa podziękowania uczniowie skierowali również w stronę władz powiatowych i gminnych, doceniając ich troskę o rozwój szkoły oraz wspieranie jej działalności.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poloneza. Ten tradycyjny staropolski taniec rozpoczął również Studniówkę Anno Domini 2023. Zabawa trwała do przysłowiowego białego rana.

11 stycznia 2023

Egzaminy z kwalifikacji

W dniu 09.01.2023 r. została przeprowadzona część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Część pisemna, przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL.08 odbyła się 11.01.2022 r. Był to ostatni egzamin z kwalifikacji, zdawany przez uczniów kl. IV Technikum, aby uzyskać zawód technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Naszym starszym kolegom życzymy pozytywnych wyników egzaminów.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2023


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ