Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
15
:
01
:
28
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Dzień Otwarty Szkoły 2024

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
5 lipca 2024

Zapraszamy na wydarzenie „Rajd Rowerowy w Krainie Obfitości”

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie zaprasza na wydarzenie pn. „ Rajd Rowerowy w Krainie Obfitości” z Piknikiem Rodzinnym, które odbędzie się 14 lipca 2024 r. na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3. Więcej szczegółów w linku poniżej:

"https://www.krasnystaw-powiat.pl/wiadomosci/92028/zapraszamy-na-wydarzenie-rajd-rowerowy-w-krainie-obfitosci"

21 czerwca 2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok szkolny i prosić o bezpieczne, wypełnione aktywnością, wolne od trosk, pełne ciekawych i inspirujących przeżyć wakacje.

Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej, w obecności Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Krasnostawskiego Pana Marcina Zająca, Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Olchowcu Księdza Franciszka Klizy, Dyrektora Zespołu Szkół w Żółkiewce Pana Henryka Różyło, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Piotra Mantaja, wychowawców, nauczycieli i uczniów odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024. Prowadzili ją uczniowie: Rafał Bartnik (kl. I T) i Mateusz Kneć (kl. IV T).

Jako pierwszy głos zabrał Pan Marcin Zając, który odczytał List Starosty Krasnostawskiego skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły, a następnie wręczył nagrody dla uczniów z najwyższymi wynikami w nauce – Stypendium Starosty Krasnostawskiego dla ucznia kl. IV T - Mateusza Knecia i nagrodę książkową dla ucznia kl. I T Rafała Bartnika.

Dyrektor Szkoły Pan Henryk Różyło dokonał podsumowania roku szkolnego, przedstawił sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach oraz zapoznał zebranych z wynikami klasyfikacji rocznej. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody, listy pochwalne i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, najwyższą frekwencję, osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły oraz godne reprezentowanie społeczności szkolnej w środowisku. Prezentując wyniki w nauce najbardziej podkreślił osiągnięcia ucznia kl. IV T Mateusza Knecia – stypendystę Stypendium Prezesa Rady Ministrów – laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (blok mechanizacja rolnictwa). Po części oficjalnej młodzież spotkała się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego Pan Marcin Zając, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Piotr Mantaj oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Henryk Różyło życzyli wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

6 czerwca 2024

Wycieczka do Lublina

W dniu 06.06.2024 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Żółkiewce w ramach realizacji projektu profilaktycznego, którego celem było: wskazywanie młodzieży pozytywnych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do poszerzania wiedzy o Lublinie i uczestnictwa w atrakcjach turystycznych regionu.

Na początku młodzież obejrzała spektakl teatralny pt. „Sposób na Alcybiadesa” w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Akcja kultowej książki dla młodzieży Edmunda Niziurskiego rozgrywa się na szkolnych korytarzach. Od tamtej pory zmienił się system nauczania, program, nauczyciele i uczniowie. Niezmienne pozostały odwieczne potyczki między nauczycielami a uczniami. Jak odwlec sprawdzian z polskiego? Jak przetrwać historię i chemię? Każdy nauczyciel ma swoją piętę achillesową, słabość, którą wystarczy poznać a potem realizować „sposób”. Akcja przedstawienia Piotra Ratajczaka i Piotra Rowickiego została przeniesiona do czasów współczesnych, do jednej z lubelskich szkół, a bohaterami byli: dziewczyny - Ciamcia i Słaba oraz chłopcy - Zasępa i Pędzel. To właśnie oni próbowali zdobyć sposób na historyka zwanego Alcybiadesem i powstrzymać szalone edukacyjne zapędy ciała pedagogicznego. Humorystyczny, wartki i dynamiczny sposób przekazu wzbudził zainteresowanie naszych uczniów.

Następnie młodzież podziwiała panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej. Zwiedzała Stare Miasto, m. in. Archikatedrę Lubelską, Plac po Farze, Plac Rybny, Plac Litewski. Zapoznała się z wieloma faktami związanymi z  zakątkami Lublina i ciekawymi legendami lubelskimi podążając wraz z przewodnikiem Lubelską Trasą Podziemną.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe - gra w kręgle w Masters. Uczniowie podzielili się w grupy 3-4 osobowe i wzajemnie rywalizowali ze sobą.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Karolina Koman-Warda, p. Justyna Roczeń i p. Maria Mirosław.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ