Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
W końcu, nareszcie weekend!
04
:
10
:
41
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Filmy promujące szkołę

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów promujących szkołę

Poniżej umieszczamy linki do filmów.
Prezentacja video szkoły 2024r
ZS Żółkiewka cz. 1
ZS Żółkiewka cz. 2
Dzień Otwarty Szkoły 2024

Konsultacje z doradcą zawodowym

Rodzice i Uczniowie ósmoklasistów mają możliwość porozmawiania z doradcą zawodowym p. Karoliną Koman-Wardą o zasadach dokonywania wyboru szkoły.

Adres e-mail: komankarolina@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu.

Zawodowcy na czeskim rynku pracy


Informujemy, że Zespół Szkół w Żółkiewce realizuje projekt pt. „Zawodowcy na czeskim rynku pracy” działającą w partnerstwie z firmą Educare et Labora s.r.o. w Czechach.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+ i dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr FRESVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000069035 zawartej w dn. 01.09.2023 r pomiędzy Zespołem Szkół w Żółkiewce a Fundacją Rozwoju Sytemu Edukacji.
Projekt jest realizowany w terminie 01.08.2023 – 31.07.2024.

Cele projektu:

1. Doskonalenie umiejętności językowych uczniów ZS w Żółkiewce poprzez zagwarantowanie kontaktu z naturalnym językiem obcym, poprzez pobyt w obcym kraju,
2. Rozwój kompetencji zawodowych uczniów,
3. Rozwój procesu nauczania praktycznego na kierunku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki poprzez wdrażanie czeskich praktyk zawodowych,
4. Zwiększenie atrakcyjności szkoły poprzez umiędzynarodowienie procesu kształcenia,
5. Główne działanie w projekcie to organizacja 2-tygodniowych staży zagranicznych dla 16 uczniów, którzy wyjadą do Czech wraz z 2 opiekunami z organizacji wysyłającej.

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 - TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w naszej szkole w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest bardzo atrakcyjnym zawodem, który przygotowuje do:
- użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
- obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
- wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;
- obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej GPS stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
- organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Praktyka zawodowa, nauka jazdy i inne uprawnienia:
- liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin);
- miejsce realizacji praktyk zawodowych: szkolne pracownie mechanizacyjne i działki dydaktyczne, gospodarstwa rolne, grupy producentów rolnych, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe z branży rolniczej, jednostki publiczne i niepubliczne obsługi sektora rolniczego oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie;
- odbycie kursu na prawo jazdy w zakresie kategorii B i T zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami;
- zdobycie uprawnień do prowadzenia kombajnów zbożowych ora pras wysokiego stopnia zgniotu;
- uzyskanie świadectwa ukończenia kursu chemizacyjnego,
- możliwość zdobycia uprawnień do obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych.

Przedmioty rozszerzone:
- matematyka
W trakcie nauki zapewniamy:
- nowoczesną i bardzo bogatą bazę dydaktyczna do przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących,
- nabycie praktycznych umiejętności dotyczących naprawy i diagnostyki samochodów, ciągników i maszyn rolniczych,
- możliwość udziału w zagranicznych praktykach zawodowych organizowanych w ramach projektów Erasmus +,
- przyjazną atmosferę nauki i realizacji własnych zainteresowań,
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo pobytu w szkole oraz w trakcie wyjazdów pozaszkolnych,
- zwiedzanie ciekawych miejsc , zakładów produkcyjnych oraz organizowanych wystaw i targów związanych z zawodem.

Absolwent tego kierunku może pracować jako: - przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej - kierowca, mechanik pojazdów - prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne - specjalista ds. naprawy pojazdów i maszyn rolniczych - w przedsiębiorstwach związanych z produkcją rolniczą lub kontynuować naukę na wybranych studiach. Umożliwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz nadaje kwalifikacje rolnicze.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na rok szkolny 2024 -2025 na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK.
Kwalifikacja :ROL 04 Prowadzenie produkcji rolniczej.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole.

Menu górne - Panorama 360 .

Ostatnie wiadomości
6 czerwca 2024

Wycieczka do Lublina

W dniu 06.06.2024 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Wyjazd został dofinansowany przez Urząd Gminy w Żółkiewce w ramach realizacji projektu profilaktycznego, którego celem było: wskazywanie młodzieży pozytywnych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do poszerzania wiedzy o Lublinie i uczestnictwa w atrakcjach turystycznych regionu.

Na początku młodzież obejrzała spektakl teatralny pt. „Sposób na Alcybiadesa” w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Akcja kultowej książki dla młodzieży Edmunda Niziurskiego rozgrywa się na szkolnych korytarzach. Od tamtej pory zmienił się system nauczania, program, nauczyciele i uczniowie. Niezmienne pozostały odwieczne potyczki między nauczycielami a uczniami. Jak odwlec sprawdzian z polskiego? Jak przetrwać historię i chemię? Każdy nauczyciel ma swoją piętę achillesową, słabość, którą wystarczy poznać a potem realizować „sposób”. Akcja przedstawienia Piotra Ratajczaka i Piotra Rowickiego została przeniesiona do czasów współczesnych, do jednej z lubelskich szkół, a bohaterami byli: dziewczyny - Ciamcia i Słaba oraz chłopcy - Zasępa i Pędzel. To właśnie oni próbowali zdobyć sposób na historyka zwanego Alcybiadesem i powstrzymać szalone edukacyjne zapędy ciała pedagogicznego. Humorystyczny, wartki i dynamiczny sposób przekazu wzbudził zainteresowanie naszych uczniów.

Następnie młodzież podziwiała panoramę miasta z Wieży Trynitarskiej. Zwiedzała Stare Miasto, m. in. Archikatedrę Lubelską, Plac po Farze, Plac Rybny, Plac Litewski. Zapoznała się z wieloma faktami związanymi z  zakątkami Lublina i ciekawymi legendami lubelskimi podążając wraz z przewodnikiem Lubelską Trasą Podziemną.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe - gra w kręgle w Masters. Uczniowie podzielili się w grupy 3-4 osobowe i wzajemnie rywalizowali ze sobą.

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Karolina Koman-Warda, p. Justyna Roczeń i p. Maria Mirosław.

5 czerwca 2024

PUCHAR WIOSNY 2024

Już po raz dziewiętnasty, dnia 05.06.2024 r. na boisku Zespołu Szkół w Żółkiewce, odbył się turniej piłki nożnej „O Puchar Wiosny”.

Impreza sportowa miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, doskonalenie elementów technicznych i taktycznych, dążenie do osiągnięcia mistrzostwa sportowego oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowych. Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: fair play i zdrowego ducha walki podczas gry.

Na zakończenie turnieju Dyrektor Zespołu Szkół w Żółkiewce Pan Henryk Różyło wręczył zwycięzcom puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

    Wyniki kształtowały się następująco:
  • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Turobinie,
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce,
  • III miejsce - Zespół Szkół w Żółkiewce.

Organizatorem turnieju był Zespół Szkół w Żółkiewce. Dziękujemy opiekunom drużyn: Pani Marioli Buryta, Pani Ewie Pawełkiewicz i Pani Katarzynie Wal za sprawowanie opieki nad młodzieżą, uczniowi kl. II T Danielowi Morokiszka za sędziowanie turnieju oraz Pani Annie Koprucha za wykonanie zdjęć.

4 czerwca 2024

Egzaminy z kwalifikacji

W dniu 04.06.2024 r. rozpoczęły się egzaminy z kwalifikacji w sesji letniej 2024. Na początku odbywa się część pisemna egzaminów. Jest ona przeprowadzana na stanowiskach komputerowych. Do egzaminu przystępują uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Egzaminy zakończą się częścią praktyczną trwającą do 13.06.2024 r.

Życzymy wszystkim zdającym pozytywnych wyników egzaminów.


Prezentacja szkoły

prezentacja 2024


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl
_ _ _
Szkoła z klasąGóra groszaOtwarta firmaFundacja pomóż i TyMikroprofesor
Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ