f(x) =
x

  • f(x) = -2x² + 22x - 56
  • f(x) = -x² + 3x + 54
  • f(x) = x² + 19x + 90
  • f(x) = 3x² - 39x + 108
  • f(x) = 2x² - 18x + 40
  • f(x) = 3x² - 30x
  • f(x) = -3x² + 15x - 12
  • f(x) = -2x² + 4x + 6
  • f(x) = -2x² + 2x + 40
  • f(x) = -3x² - 3x + 36

Wygeneruj nowe Wersja do druku