f(x) =
x

  • f(x) = x² - 2x - 80
  • f(x) = -3x² + 30x - 27
  • f(x) = 2x² + 14x - 16
  • f(x) = -3x² - 18x - 24
  • f(x) = x² + 8x + 12
  • f(x) = -3x² + 42x - 144
  • f(x) = x² - 6x - 7
  • f(x) = -3x² + 24x - 45
  • f(x) = 3x² + 3x - 90
  • f(x) = -x² + 8x - 12

Wygeneruj nowe Wersja do druku