Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
02
:
53
:
33
Menu

Zobacz również

Liceum Ogólnokształcące

Jest 3-letnią szkołą ogólnokształcącą, na podbudowie programowej gimnazjum, przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów. Obecnie w Liceum ogólnokształcącym prowadzony jest programu rozszerzony z wybranych przedmiotów.