Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
01
:
05
:
01
Menu

Zobacz również

Biblioteka

Szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną ZSP w ŻółkiewceRegulamin szkolnego konkurs „Czytelnik Roku 2018-2019”

Cel konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
 • zainteresowanie czytelników dobrą lekturą,
 • zachęcanie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki,

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki w naszej szkole.
 2. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnika Roku jest największa liczba punktów uzyskanych za:
  • udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pobrany z biblioteki zestaw pytań (na początku każdego miesiąca) i przekazanie kart z odpowiedziami do bibliotekarza
  • największą liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek z literatury pięknej
  • przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.
  • udział w czytaniu „na głos” uczniom
  • zachęcanie do czytania społeczności szkolnej poprzez prezentację artykułów w kąciku „Warto przeczytać”.
 3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem czytelników wszystkich klas
 4. Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu.
 5. Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody książkowe.
 6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 7. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Czas trwania konkursu

Od 01 października 2018 r. do 31 maja 2019 roku.
Dodatkowe informacje i szczegóły u nauczyciela - bibliotekarza.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Życie i twórczość Stefana Żeromskiego”I Organizator konkursu - biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego
II Termin: od 01 października 2018 r. do 30 listpada 2018 r.
III CELE KONKURSU
- popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego;
- zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stefana Żeromskiego;
- kształtowanie umiejętności łączenia autora oraz bohaterów z tekstem z literackim;
- rozbudzanie zainteresowań twórczością Stefana Żeromskiego;
- rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych,
- popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania;
- wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży;
- pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata;
- poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej;
- rozwijanie zdolności recytatorskich;
- zachęcanie do występów na scenie;
- prezentacja umiejętności uczniów;
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

IV Założenia ogólne konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Technikum.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty dodatnie do oceny z zachowania oraz bardzo dobre oceny z j. polskiego.
3. O zajęciu miejsca w konkursie decyduje liczba uzyskanych punktów.

V Organizacja konkursu:
1. Konkurs ma formę testu oraz pytań otwartych.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) I etap – na szczeblu klasy Biorą w nim udział wszyscy chętni uczniowie danej klasy. Do etapu następnego zakwalifikowanych zostanie 3-ech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
b) II – na szczeblu szkoły
Biorą w nim udział reprezentanci poszczególnych klas


3. Zadaniem uczniów jest wykazanie się wiedzą nt. życia i twórczości Stefana Żeromskiego poprzez prawidłowe udzielenie odpowiedzi na otrzymane zestaw pytań.
4. O zwycięstwie w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych w II etapie.
VI Terminy poszczególnych etapów konkursu:
a) I etap – ostatni tydzień października 2018 r.
b) II etap – pierwszy tydzień stycznia 2019 r.

VII Rozstrzygnięcie konkursu: koniec stycznia 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Dla laureatów przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:
bibliotekarz
nauczyciel języka polskiego

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2017/2018:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2016/2017:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. I T) i Adrianna Jawor (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2015/2016:

 1. W kategorii indywidualnej

  Adrianna Jawor (kl. I T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa I T

Wyniki konkursu za rok szkolny 2014/2015:

 1. W kategorii indywidualnej

  I miejsce – Adriana Dobosz klasa I T

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T