Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
18
:
45
:
38
Menu

Zobacz również

Biblioteka

Szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną ZS w ŻółkiewceRegulamin szkolnego konkurs „Czytelnik Roku 2019-2020”

Cel konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
 • zainteresowanie czytelników dobrą lekturą,
 • zachęcanie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki,

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki w naszej szkole.
 2. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnika Roku jest największa liczba punktów uzyskanych za:
  • udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pobrany z biblioteki zestaw pytań (na początku każdego miesiąca) i przekazanie kart z odpowiedziami do bibliotekarza
  • największą liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek z literatury pięknej
  • przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.
  • udział w czytaniu „na głos” uczniom
  • zachęcanie do czytania społeczności szkolnej poprzez prezentację artykułów w kąciku „Warto przeczytać”.
 3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem czytelników wszystkich klas
 4. Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu.
 5. Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody książkowe.
 6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 7. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół w Żółkiewce

Czas trwania konkursu

Od 01 października 2019 r. do 20 kwietnia 2020 roku.
Dodatkowe informacje i szczegóły u nauczyciela - bibliotekarza.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „„Życie i twórczość Gustawa Herling-Grudzińskiego”I Organizator konkursu - biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego
II Termin: od 1 października 2019 r. do 15 grudnia 2019 r..
III CELE KONKURSU
- popularyzacja twórczości Gustawa Herling-Grudzińskiego stanowiącej świadectwo cierpień i czynów człowiek;;
- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży
- zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Gustawa Herling-Grudzińskiego;
- kształtowanie umiejętności łączenia autora oraz bohaterów z tekstem z literackim;
- rozbudzanie zainteresowań twórczością Gustawa Herling-Grudzińskiego;
- rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych;
- popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania;
- wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży;
- pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata;
- poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej;
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
IV Założenia ogólne konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Technikum.
2. 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty dodatnie do oceny z zachowania oraz bardzo dobre oceny z j. polskiego lub wiedzy o kulturze - zależnie od kategorii, w której uczestniczą.


V Organizacja konkursu:
1. Konkurs ma formę testu oraz pytań otwartych.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) I etap – na szczeblu klasy Biorą w nim udział wszyscy chętni uczniowie danej klasy. Do etapu następnego zakwalifikowanych zostanie 3-ech uczniów, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.
b) II – na szczeblu szkoły
Biorą w nim udział reprezentanci poszczególnych klas


3. Zadaniem uczniów jest wykazanie się wiedzą nt. życia i twórczości Gustawa Herling-Grudzińskiego poprzez prawidłowe udzielenie odpowiedzi na otrzymane zestaw pytań..
4. O zwycięstwie w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych w II etapie.
VI Terminy poszczególnych etapów konkursu:
a) I etap – ostatni tydzień października 2019 r.
b) II etap – pierwszy tydzień grudnia 2019 r.

VII Rozstrzygnięcie konkursu: koniec grudnia 2019 r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Dla laureatów przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:
bibliotekarz
nauczyciel języka polskiego

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2018/2019:

 1. W kategorii indywidualnej

  Jolanta Wilczopolska (kl. IV T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2017/2018:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2016/2017:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. I T) i Adrianna Jawor (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2015/2016:

 1. W kategorii indywidualnej

  Adrianna Jawor (kl. I T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa I T

Wyniki konkursu za rok szkolny 2014/2015:

 1. W kategorii indywidualnej

  I miejsce – Adriana Dobosz klasa I T

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T