Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
03
:
04
:
28
Menu

Zobacz również

Biblioteka

Szkolne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną ZSP w ŻółkiewceRegulamin szkolnego konkurs „Czytelnik Roku 2017-2018”

Cel konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do czytania książek,
 • zainteresowanie czytelników dobrą lekturą,
 • zachęcanie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki,

Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki w naszej szkole.
 2. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Czytelnika Roku jest największa liczba punktów uzyskanych za:
  • udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pobrany z biblioteki zestaw pytań (na początku każdego miesiąca) i przekazanie kart z odpowiedziami do bibliotekarza
  • największą liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek z literatury pięknej
  • przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.
  • udział w czytaniu „na głos” uczniom
  • zachęcanie do czytania społeczności szkolnej poprzez prezentację artykułów w kąciku „Warto przeczytać”.
 3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem czytelników wszystkich klas
 4. Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu.
 5. Dla laureatów konkursu przeznaczone są atrakcyjne nagrody książkowe.
 6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 7. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Czas trwania konkursu

Od 01 października 2017 r. do 31 maja 2018 roku.
Dodatkowe informacje i szczegóły u nauczyciela - bibliotekarza.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „Życie i twórczość Stanisława Wyspiańskiego”I Organizator konkursu - biblioteka szkolna, nauczyciel języka polskiego
II Termin: od 10 listopada 2017 r. do 30 marca 2018 r.
III CELE KONKURSU
- popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego;
- zainspirowanie młodych ludzi do indywidualnego odbioru dzieł Stanisława Wyspiańskiego;
- kształtowanie umiejętności łączenia autora oraz bohaterów z tekstem z literackim;
- rozbudzanie zainteresowań twórczością Stanisława Wyspiańskiego;
- rozwijanie wyobraźni, pamięci uczniów oraz kompetencji literackich i kulturowych,
- popularyzacja wśród młodzieży czytelnictwa i wartościowej literatury; rozbudzanie pasji czytania;
- wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży;
- pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata;
- poszerzanie horyzontów i kształtowanie własnych opinii o rzeczywistości społecznej i historycznej;
- rozwijanie zdolności recytatorskich;
- zachęcanie do występów na scenie;
- prezentacja umiejętności uczniów;
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

IV Założenia ogólne konkursu:
1. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Technikum.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują punkty dodatnie do oceny z zachowania oraz bardzo dobre oceny z j. polskiego.
3. O zajęciu miejsca w konkursie decydują wyniki I i II etapu.

V Etapy konkursu:
1. Konkurs wiedzy
• Znajomość życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego

2. II etap Konkurs na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Do II etapu kwalifikuje się max. 10 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I etapie
• Prezentacja multimedialna powinna składać się z minimum 20 – maksimum 30 slajdów (pierwszy slajd powinien być opatrzony tematem konkursu, zaś ostatni musi zawierać bibliografię oraz informacje dotyczące autora, przygotowującego prezentację: imię, nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza autor wykonanej prezentacji.
• Uczestnicy konkursu przygotują prezentację w aplikacji Power Point nagranej na CD-ROM .


VI Termin składania:
1. Zgłoszeń uczestnictwa w konkursie do 05 listopada 2017 r..


VII Rozstrzygnięcie konkursu: do końca kwietnia 2018 r.
Nagrodzone prace zostaną wywieszone na gazetce ściennej w bibliotece oraz opublikowane na stronie internetowej szkoły.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
Dla laureatów przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:
bibliotekarz
nauczyciel języka polskiego

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2016/2017:

 1. W kategorii indywidualnej

  Wioletta Wilczopolska (kl. I T) i Adrianna Jawor (kl. II T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T

Wyniki konkursu czytelniczego za rok szkolny 2015/2016:

 1. W kategorii indywidualnej

  Adrianna Jawor (kl. I T)

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa I T

Wyniki konkursu za rok szkolny 2014/2015:

 1. W kategorii indywidualnej

  I miejsce – Adriana Dobosz klasa I T

 2. W kategorii klasy

  I miejsce – klasa IV T