Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
16
:
54
:
15
Menu

Zobacz również

Biblioteka

LITERACKA NAGRODA NOBLA

Uważana jest za najbardziej prestiżową międzynarodową nagrodę literacką na świecie. Ustanowiona została razem z czterema innymi nagrodami przez Alfreda Nobla w testamencie z 1895 roku. Przyznawana jest od 1901 r. przez Szwedzką Akademię. 10 grudnia w Sztokholmie odbywa się uroczysta Ceremonia Wręczenia Nagrody Nobla. Laureat jest wybierany we wrześniu, a jego nazwisko ogłasza się w październiku, zawsze w czwartek. Wśród laureatów dominują pisarze i poeci obszaru języka angielskiego.

Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla:
 • Henryk Sienkiewicz (1905)
 • Władysław Reymont (1924)
 • Czesław Miłosz (1980)
 • Wisława Szymborska (1996)
 • Olga Tokarczuk (2019)

KALENDARIUM WYBRANYCH ŚWIĄT ZWIĄZANYCH Z BIBLIOTEKĄ I KSIĄŻKĄ

 1. 3 marca – Światowy Dzień Pisarza
 2. 2 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej
 3. 23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
 4. 8 maja – Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek
 5. 8-15 maja – Tydzień Bibliotek

„SŁOWNICZEK POJĘĆ BIBLIOTECZNYCH” - KRÓTKIE HASŁA OMAWIAJĄCE TERMINY BIBLIOTECZNE

 • ADRES WYDAWNICZY – zespół danych określających miejsce i datę wydania wydawnictwa oraz nazwę wydawcy. W przypadku książki umieszczany jest najczęściej na dole karty tytułowej lub na jej odwrocie.
 • ARTYKUŁ – utwór publicystyczny, literacki lub naukowy (np. rozprawy), samodzielna piśmienniczo część większej całości (np. czasopisma).
 • BELETRYSTYKA – utwory literatury pięknej, głównie powieści i nowele, często o charakterze lekkim.
 • BIBLIOFILSTWO – zamiłowanie do zbierania książek, kolekcjonowania rzadkich i cennych druków.
 • BIBLIOGRAFIA – uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, którego celem jest pełnienie funkcji informacyjnych.
 • BROSZURA – wydawnictwo zwarte o objętości do 48 stron, szyte przez grzbiet lub z boku, oprawione w miękką kartonową okładkę lub papier, ma zwykle jedną kartę tytułową, a tytuł jest często umieszczany na okładce.
 • CYMELIA – grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrową.
 • EKSLIBRIS – artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwa instytucji, odbity na kartce przyklejonej na wewnętrzną stronę okładki.
 • ERRATA – wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie drukowania wydawnictwa, opublikowany (wraz ze sprostowaniem) na końcowych stronach lub w postaci osobnej kartki.
 • FISZKA – kartka do sporządzania notatek.
 • INDEKS – skorowidz, pomocniczy spis wybranych nazw, dat, cytatów wymienionych w danym dokumencie lub zbiorze dokumentów, sporządzony w układzie alfabetycznym, chronologicznym, umieszczany zazwyczaj na końcu dokumentu i wskazujący miejsce, w którym dane hasło indeksowe jest wspomniane w dokumencie (numer strony).
 • INKUNABUŁ – stary druk wydany przed 1510 rokiem.
 • LITERATURA PRZEDMIOTU – inaczej bibliografia załącznikowa, zestawienie bibliograficzne dołączone do książki lub artykułu, zawierające skrócone opisy bibliograficzne dokumentów, na które powołuje się autor publikacji, bądź tylko związanych z jej tytułem.
 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY – zespół danych według cech niezbędnych do jego identyfikacji oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane dla bliższego scharakteryzowania dokumentu.
 • PERGAMIN – materiał pisarski wyrabiany ze skóry zwierząt, zaczął konkurować z papirusem w II w. p. n. e.
 • PERIODYK – wydawnictwo ciągłe, ukazujące się w określonych odstępach czasu (np. czasopismo, gazeta)
 • PRZYPISY – komentarze, objaśnienia, uwagi dodatkowe autora lub wydawcy umieszczone zwykle u dołu strony, na końcu rozdziału, dokumentu.
 • RĘKOPIS – manuskrypt, tekst napisany ręcznie.
 • STARY DRUK – starodruk, druk wydany do 1800 roku włącznie.
 • WOLUMEN – wolumin, pojedynczy oprawiony egzemplarz druku, niezależnie od tego czy zawiera jedno dzieło, jego część czy też odrębnie opublikowane wydawnictwa, mechanicznie połączone wspólną oprawą.
 • WYDAWNICTWO CIĄGŁE – wydawnictwo o nieprzewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, częściami opatrzonymi wspólnym tytułem i zwykle oznaczonymi numerycznie lub chronologicznie (numery, zeszyty, tomy, roczniki)
 • WYDAWNICTWO ZWARTE – dzieło stanowiące zamkniętą całość (jedno lub wielotomowe)
 • ZESTAWIENIE TEMATYCZNE (BIBLIOGRAFICZNE) – opracowanie dokumentacyjne zawierające bibliografię dokumentów na określony temat ZWÓJ – najstarsza forma książki, znana od IV tysiąclecia p. n. e. Najwcześniejsze są zwoje papirusowe (Egipt, Grecja), następnie zwoje pergaminowe (Rzym, Bizancjum) i papierowe (Daleki Wschód). Tekst pisano na wewnętrznej stronie zwoju w kolumnach o szerokości ok. 35 znaków. Pełny tytuł dzieła (kolofon) umieszczano na końcu zwoju. Od II w. zwój był zastępowany przez kodeks.