Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
10
:
01
:
39
Menu

Zobacz również
14 października 2017

W hołdzie żołnierzom wyklętym

W sobotę w Radecznicy odbyły się uroczystości pogrzebowe Mariana Pilarskiego ps. „Jar” i Stanisława Biziora ps. „Eam”. Obaj żołnierze wyklęci za walkę przeciwko komunistycznej zostali straceni w 1952 roku w więzieniu na lubelskim zamku. Ciał ich nie wydano rodzinie. Szczątki żołnierzy odkryto w styczniu tego roku podczas prac ekshumacyjnych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Uroczystości pogrzebowe "Jara" i "Eama" trwały dwa dni. Rozpoczęły się w piątek (13 października) od uroczystego wyprowadzenia trumien z Zakładu Medycyny Sądowej w Lublinie. Żołnierze zostali pochowani w bazylice w Radecznicy. Świątynia była dla nich miejscem schronienia w czasie działań przeciwko władzy komunistycznej.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył poczet Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce.

5 października 2017

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 05.10.2017 r. obyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, których celem było wyłonienie członków zarządu oraz opiekuna SU na nowy rok szkolny 2017/2018. Każdy uczeń biorący udział w głosowaniu miał prawo do oddania głosu na kandydatów z listy uczniów wcześniej zgłoszonych do wyborów.

Młodzież mogła zagłosować na jednego nauczyciela, który będzie pełnił funkcję opiekuna. Po zakończonym głosowaniu komisja przeliczyła głosy, które zostały oddane oraz wywiesiła wyniki na tablicy ogłoszeń.

Następnie zostało zorganizowane zebranie, na którym wybrano przewodniczącego, zastępcę, przewodniczącego, sekretarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została pani Katarzyna Podgórska – Szpyt.

30 września 2017

33 PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.
30 września grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, wychowawczynią oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 33 Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.
Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem metropolity lubelskiego abp Stanisława Budzika. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.
Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.
22 września 2017

AGRO SHOW 2017 w Bednarach

W dniu 22 września 18 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i dwóch opiekunów uczestniczyło w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW 2017 w Bednarach organizowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Jest to doskonałe miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, na której swoją aktualną ofertę pokazują również producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa.
Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. AGRO SHOW stało się platformą do poszerzania wiedzy, wymiany poglądów, kontaktów i doświadczeń.
15 września 2017

„Nie ma śmieci - są surowce"

24. EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA PRZEBIEGA POD HASŁEM:

„Nie ma śmieci - są surowce"

Dnia 15.09.2017r. w ramach akcji uczniowie klasy pierwszej pod opieką pani Karoliny Koman przystąpili do zbiórki odpadów na terenie przylegającym do szkoły.

Międzynarodowa kampania odbywa się na całym świecie, polega na zbiorowym sprzątaniu odpadów zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie segregacji odpadów.

Efekt naszej zbiórki to zebrane odpady i czyste środowisko.