Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
12
:
51
:
01
Menu

Zobacz również
22 lutego 2018

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy nabór do następujących klas pierwszych:

1. Technikum kształcące w zawodach:
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik ekonomista
2. Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie:,
mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
- oceniać stan techniczny, obsługiwać i użytkować pojazdy, maszyny rolnicze,
- prowadzić pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe,
- organizować naprawę i konserwację środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
- obsługiwać urządzenia systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach i maszynach,
- planować działania marketingowe i przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Technik ekonomista potrafi:
-obsługiwać programy komputerowe kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe oraz sprzedażowo-magazynowe,
- sporządzać dokumenty i załatwiać formalności związane z podjęciem działalności gospodarczej,
- projektować program badań marketingowych i konstruować prognozę rynkową,
- sporządzać inwentaryzację oraz oceniać sytuację majątkową i finansową firmy,
- obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada umiejętności z zakresu:
- obsługi, diagnostyki, eksploatacji i naprawy pojazdów samochodowych oraz ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,
- operacji ślusarskich i spawalniczych,
- obsługi obrabiarek mechanicznych.
16 marca 2018

Międzynarodowe Targi Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach

W dniu 16.03.2018r. grupa 56 uczniów wraz z pięcioma opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGROTECH 2018 w Kielcach.
35 uczestników wyjazdu skorzystało z pełnego dofinansowania w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Są to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej targi nowoczesnych maszyn organizowane w halach wystawienniczych.
Najbardziej oblegane były stoiska z ciągnikami i maszynami rolniczymi. Wielu zainteresowanych najnowszymi technologiami zwiedzała stoiska z ciągnikami rolniczymi Case IH i Steyr, New Holland, Claas, Valtra, Deutz - Fahr, Massey Ferguson, Fendt, John Deere, Zetora, Ursusa, Kuboty, oraz firm produkujących maszyny rolnicze, jak Kuhn, Krukowiak, Horsch, Dziekan, Korbanek, Bury, Bomet, MacHale.
Mnóstwo rolników korzystało z obecności specjalistów do spraw nawożenia i ochrony roślin, nasiennictwa i sadzenia takich firm jak Yara, BASF, Sumi Agro, Solana.
Dla uczniów szkół związanych z rolnictwem jest to najlepsza lekcja praktyczna pokazująca wszystkie gałęzie produkcji i usług na rzecz rolnictwa w jednym miejscu.
9 marca 2018

"Być kobietą, być kobietą..."

W dniu 09.03.2018 r. młodzież przedstawiła montaż słowno–muzyczny z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie biorący udział w akademii zaprezentowali kobiety w różnych odsłonach. Nasi szkolni aktorzy zafundowali publiczności ogromną dawkę humoru i wykazali się dużym dystansem do siebie.

Na zakończenie chłopcy biorący udział w akademii wręczyli Paniom pracującym w naszej szkole kwiaty. Do życzeń dołączył się także Dyrektor Szkoły p. Stanisław Rogalski.

Przygotowaniem inscenizacji zajęli się nauczyciele p. Dariusz Golec i p.Jerzy Stępień oraz uczniowie: Celestyna Michnik, Katarzyna Kondratowicz, Piotr Gorczyca, Karol Flor, Dawid Skorek, Mikołaj Bis, Kamil Gąbka, Rafał Szafraniec, Adrian Korkosz, Szymon Rutkowski. Dziękujemy.

8 marca 2018

Pożegnaliśmy byłego dyrektora naszej szkoły

5 marca w wieku 74 lat zmarł Bohdan Kiełbasa, pełniący w latach 1981 -1991 funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce (obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce).

Bohdan Kiełbasa urodził się 6 czerwca 1943 r. w Wygnanowicach w gminie Rybczewice. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Piaskach, następnie wydział prawa UMCS w Lublinie. Pracę rozpoczął jako nauczyciel w Piaskach, potem uczył w Wierzchowinie. Od 1972 r. do 1974 r. pełnił funkcję Gminnego Dyrektora Szkół w Żółkiewce. W latach 1974-1981 był Naczelnikiem Gminy Żółkiewka. Następnie w latach osiemdziesiątych został Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej. Jednocześnie od 1981 r. do 1991 r. pełnił funkcję Dyrektora Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Żółkiewce. Kierując szkołą przyczynił się do jej rozwoju, polepszenia warunków lokalowych i poszerzenia bazy dydaktycznej. W 1991 r. przeszedł na emeryturę.

Pan Bohdan Kiełbasa był głównym inicjatorem założenia, w 2003 r., Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Do 2014 r. był jego prezesem.

Pan Bohdan Kiełbasa jest autorem pierwszej monografii o Żółkiewce pt. „Dzieje Żółkiewki i okolic”. Wydał też album historyczno-fotograficzny „Mała i duża Żółkiew”, opowiadający o historii i współczesności Żółkiewki oraz Żółkwi na Ukrainie. Zorganizował też w Żółkiewce wiele wykładów historycznych skierowanych do młodzieży i  wszystkich, których interesowały losy rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Aktywność, pasja regionalisty i prezesa Towarzystwa doprowadziły do wydania pracy zbiorowej „Żółkiewscy w ziemi chełmskiej” a po dwóch latach do rozszerzenia tej publikacji i uzupełnienia. Doprowadził do wydania przez RTPŻ książki pt. „Historia Żółkwi – współczesnej Żółkiewki w powiecie krasnostawskim”, która ma naukowy charakter. Pan Bohdan był człowiekiem bardzo aktywnym w lokalnym środowisku, zaangażowanym i niezwykle pracowitym. Wyróżniał się kreatywnością i twórczą inicjatywą. Był motorem działania i siłą napędową Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki.

Pan Bohdan Kiełbasa spoczął na cmentarzu w Żółkiewce. Jego pogrzeb odbył się 8 marca. W ostatniej drodze towarzyszyli mu m. in.: poczet sztandarowy, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Zapamiętamy Go jako dyrektora naszej szkoły, wybitnego regionalistę, niezwykle energicznego człowieka o ogromnej wiedzy i wielkim sercu, poświęconego w pełni sprawom Małej Ojczyzny - Żółkiewki.

8 marca 2018

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych.

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce projektu pod nazwą „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac„ z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe, uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z zawodem, który zdobywają podczas nauki w technikum.
Zajęcia odbywają się poza godzinami lekcyjnymi w ustalonych z uczniami terminach i mają za zadnie rozwijanie umiejętności praktycznych w dwóch zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista.
Uczestnicy zajęć korzystają z bardzo nowoczesnego sprzętu i oprogramowania biurowego niezbędnego w pracy ekonomisty oraz maszyn, narzędzi, urządzeń i specjalistycznego oprogramowania diagnostycznego stosowanego w naprawie i diagnostyce nowoczesnych pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn rolniczych, zakupionego w ramach projektu.