Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
59
:
08
Menu

Zobacz również
19 czerwca 2018

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje M.01;M.02;A.35, T.08;TG.08 w sesji letniej 2018r.

W dniu 19.06.2018 r. została przeprowadzona część pisemna egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje, do których zadeklarowali przystąpienie uczniowie Technikum i Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce. W dniu 28.06.2018 r. rozpocznie się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512). W  dniu 26.06.2018r. zostanie również przeprowadzony egzamin obejmujący część praktyczną z kwalifikacji: TG.08. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich oraz T.08 prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Przystąpią do niej słuchacze semestru II i IV Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203). Następnie w dniu 02.07.2018 r. do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie przystąpią uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji odbędzie się 28.06.2018 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista (331403). Naszym koleżankom i kolegom życzymy powodzenia podczas egzaminów.
4 czerwca 2018

EUROBIEGI 2018

Już po raz XV odbyły się Powiatowe EUROBIEGI, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. W tym roku ZSP w Żółkiewce reprezentowała młodzież w składzie: Dariusz Zielonka,Artur Krzeczkowski, Jakub Jędruch. Jednym z głównych celów zawodów sportowych było wyłonienie najlepszych zawodników ze szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy na poszczególnych dystansach i w różnych kategoriach wiekowych. Drugim ważnym zadaniem jest wspieranie europejskiej idei popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska–Szpyt. Wszystkim uczestnikom składamy gratulacje i życzymy wspaniałych wyników sportowych w następnym roku.
30 maja 2018

Nowy samochód do nauki jazdy

W dniu 24 maja do szkoły przyjechał nowy samochód do nauki jazdy marki Opel Corsa zakupiony w ramach projektu „Modernizacja i dofinansowanie bazy szkolnictwa zawodowego na potrzeby rynku pracy w powiecie krasnostawskim: współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Krasnostawski.
13 czerwca 2018

I miejsce w konkursie „Złote Pióro” dla Joanny Maj uczennicy Technikum w Żółkiewce

Dn. 13.06.2018 r. w Strachosławiu powiat chełmski odbyło się podsumowanie XVI edycji Konkursu Poetyckiego im. Pauliny Hołysz pod nazwą „Złote Pióro”. Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Publiczne Gimnazjum w Strachosławiu przy wsparciu finansowym Gminy Kamień. Patronat Honorowy nad konkursem sprawowała Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i Kuratorium w Lublinie, a patronat Medialny Nowy Tydzień.

Jurorami konkursu byli: Pani Danuta Kurczewicz - poetka, malarka, członek lubelskiego oddziału związku Literatów Polskich, członek zarządu Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia Twórczego „Pasja” i Waldemar Taurogiński – wydawca, księgarz, poeta i krytyk literacki, współzałożyciel Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”, założyciel i redaktor naczelny pisma literacko – artystycznego „Egeria”.

W  Konkursie Poetyckim pod nazwą „Złote Pióro” wzięli udział dzieci i młodzież z powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego i krasnostawskiego. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. za uczennica Joanna Maj zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Asia napisała już wiele wierszy, ale na konkurs wybraliśmy 3 utwory pt.: W pogoni za Tobą, Świat nikogo nie rozpieszcza i Kołysankę, i to one zostały ocenione najwyżej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy też Pani Alinie Chromczak nauczycielowi języka polskiego w naszej szkole za sprawowanie opieki nad uczennicą i jej zainspirowanie do prezentacji swojej twórczości.

Każdy laureat konkursu oprócz nagród i dyplomów otrzymał mały tomik poezji, w którym zebrane zostały wiersze wszystkich uczestników konkursu. Będzie to piękna pamiątka dla młodych poetów, a także inspiracja do dalszej twórczości. Uroczystość wręczenia nagród miała świetną oprawę poetycko – muzyczną wykonaną przez młodzież Gimnazjum w Strachosławiu, nad którą czuwał Pan Robert Gałan.

30 maja 2018

Wyróżnienie dla Adrianny Jawor

W tym roku odbyła się już XIII edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Ocalmy naszą przeszłość”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej i II LO im. C. K. Norwida. Honorowy patronat sprawowali: Teresa Hałas poseł na Sejm RP, Janusz Szpak starosta krasnostawski i Hanna Mazurkiewicz burmistrz Krasnegostawu. Patronat naukowy sprawował Instytut Historii UMCS.

W uroczystości podsumowania i wręczeniu nagród, które odbyło się 30 maja 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, udział wzięli: Hanna Mazurkiewicz burmistrz miasta, Sławomir Kamiński naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Tomasz Żerebiec prezes PZK, dyrektorzy szkół, nauczyciele historii oraz uczestnicy konkursu. Gościem specjalnym był: dr hab. Mariusz Korzeniowski prof. UMCS, który pełnił funkcję przewodniczącego jury konkursu. Otwierając uroczystość dyrektor MBP Małgorzata Antoniak powitała gości i przedstawiła program uroczystości.

Prof. M. Korzeniowski wygłosił krótką prelekcję o wydarzeniach roku 1918, które doprowadziły Polskę do niepodległości. Następnie kustosz MBP Artur Borzęcki dokonał podsumowania tegorocznego konkursu.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych za pracę indywidualną wyróżnienie otrzymała uczennica ZSP w Żółkiewce Adrianna Jawor (opiekun nauczyciel Jerzy Stępień).

Ten konkurs to bardzo cenna inicjatywa, gratuluję uczniom nagród i wyróżnień, ale jestem bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie interesują się historią swojego państwa i swojej małej ojczyzny – powiedziała do uczestników burmistrz Hanna Mazurkiewicz. Naczelnik Sławomir Kamiński zwrócił uwagę na ciekawe tematy, które zaproponowali uczniom organizatorzy konkursu. Podkreślił osiągnięcia gospodarcze powiatu krasnostawskiego po roku 1945.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, nauczyciele prowadzący podziękowania i upominki książkowe, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy.