Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Poniedziałek. To na pewno będzie to dobry tydzień!
09
:
23
:
26
Menu

Zobacz również
26 czerwca 2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwca o godzinie 8.30 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce odbyła się msza święta kończąca rok szkolny 2014/2015 , a następnie w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 uświetnił Członek Zarządu Rady Powiatu Pan Marcin Zając.

Na wstępie na salę wprowadzono uroczyście sztandar szkoły i wszyscy odśpiewali hymn narodowy.

Następnie dyrektor ZSP w Żółkiewce Pan Stanisław Rogalski powitał zebranych: przedstawiciela powiatu krasnostawskiego, grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły.

W dalszej części uroczystości dyrektor przedstawił najwyższe osiągnięcia uczniów, wręczył nagrody, listy pochwalne i dyplomy uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanie w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i Samorządzie Uczniowskim.

Na zakończenie dyrektor Pan Stanisław Rogalski życzył uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły udanego wypoczynku podczas wakacji , dużo słońca i uśmiechu.

25 czerwca 2015

III miejsce dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

W czwartek 25 czerwca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie uroczyście podsumowano zawody sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, które odbywały się na szczeblu powiatowym w roku szkolnym 2014/2015.

Podsumowanie dotyczyło trzech kategorii: Igrzysk ( dla uczniów szkół podstawowych ), Gimnazjady (dla uczniów gimnazjów ) i  Licealiady (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Ponadto nagrody zespołowe otrzymały szkoły i instytucje, które zwyciężały w Eurobiegach.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce zajął w tej kategorii III miejsce.

Dyplom i statuetkę odebrał nauczyciel wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska – Szpyt.

15 czerwca 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA

W dniu 15 czerwca 2015 r. odbył się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa. Do egzaminu przystąpili absolwenci ostatnich klas Technikum i Technikum Uzupełniającego kształcących w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Etap praktyczny odbędzie się w dn. 16-17 czerwca 2015 r.

Jest to ostatni egzamin zawodowy przeprowadzany na starych zasadach.

Absolwentom życzymy powodzenia i uzyskania kwalifikacji zawodowych.

11 czerwca 2015

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE M.01; M.02; M.18; A.35; T.07

W dniu 11.06.2015 r. rozpoczęła się część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Do egzaminu jako pierwsi przystąpili uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (723103). Następnie do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie przystąpili uczniowie klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512) oraz uczniowie klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (834103).

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie odbędzie się dopiero 29-30 czerwca 2015 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa (311512). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji odbędzie się 19.06.2015 r. Przystąpią do niej uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista (331403). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikację T.07. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich odbędzie się 23.06.2015 r. Przystąpią do niej słuchacze semestru II Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej (515203).

Część pisemna egzaminów potwierdzających wyżej wymienione kwalifikacje odbędzie się w dniu 22.06.2015 r.

Naszym koleżankom i kolegom życzymy powodzenia zarówno podczas części praktycznej, jak i podczas części pisemnej.

10 czerwca 2015

PUCHAR WIOSNY 2015

Już po raz dwunasty, dnia 10.06.2015 r. odbył się turniej „ Puchar Wiosny”. Impreza sportowa miała na celu wyłonienie najlepszej drużyny turnieju, jak również propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowania sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej, doskonalenia sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, doskonalenia elementów technicznych i taktycznych, dążenid do osiągnięcie mistrzostwa sportowego, przygotowania do udziału w zawodach sportowych.

O godzinie 10 :00 dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski oficjalnie przywitał zebrane drużyny i ich opiekunów, życzył im powodzenia i zdobycia jak najlepszych wyników sportowych.

Do turnieju przystąpiły cztery drużyny: Gimnazjum z Żółkiewki, Gimnazjum z Rudnika, Gimnazjum z Gorzkowa i ZSP Żółkiewka.

Podczas imprezy sportowej wśród uczestników panowała miła, sympatyczna atmosfera. Uczniowie z gimnazjów i młodzież naszej szkoły kibicowali kolegom rozgrywającym mecze. Zawodnicy przestrzegali zasad turnieju ustalonych przed meczem: zasady fair play i zdrowego ducha walki podczas gry.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawiała się następująco:

I miejsce Gimnazjum w Żółkiewce

II miejsce Gimnazjum w Rudniku

III miejsce Gimnazjum w Gorzkowie

IV miejsce ZSP Żółkiewka

Na zakończenie turnieju dyrektor szkoły Pan Stanisław Rogalski wręczył zwycięzcom puchary i dyplomy oraz życzył im powodzenia w różnych zawodach sportowych

Zwycięskiej drużynie zostały wręczone pamiątkowe medale wykonane przez naszą młodzież.

Opiekę podczas turnieju sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego Pani Katarzyna Podgórska–Szpyt i Pani Anna Jawor.