Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Oj, weekend już się kończy!
06
:
12
:
24
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - ROLNIK

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie ROLNIK:ROL04.- Prowadzenie produkcji rolniczej na rok szkolny 2022/2023.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
• wniosek rekrutacyjny (Wniosek do pobrania znajduje się w menu bocznym w zakładce: SZKOŁY DLA DOROSŁYCH/Kurs kwalifikacyjny)
• oryginał lub kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie
Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły lub otrzymać za pomocą poczty elektronicznej. Prośbę o wystawienie skierowania należy przesłać na adres: zspzolkiewka@op.pl. Badanie należy wykonać we własnym zakresie w dowolnym ośrodku medycyny pracy (badanie to nie jest refundowane, koszt badań ponosi kandydat)
Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkól w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka lub przesłać na adres e-mail: zspzolkiewka@op.pl.
Dany kurs może być uruchomiony w przypadku zebrania minimum 20 osób.
UWAGA !
Termin składania wniosków do 18.08.2022r.

EKO PIKNIK KRASNYSTAW 31.07.2022 r.

Szkoła Policealna - Technik BHP

Zespół Szkół w Żółkiewce prowadzi nabór do Szkoły Policealnej w zawodzie Technik bezpieczeństwa i higieny pracy : BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy na rok szkolny 2022/2023.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:
• wniosek rekrutacyjny (Wniosek do pobrania znajduje się w menu bocznym w zakładce: SZKOŁY POLICEALNA/Technik BHP - wniosek)
• oryginał lub notarialnie poświadczoną kserokopię świadectwa ostatnio ukończonej szkoły (na kserokopii należy umieścić zapis: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” z własnym podpisem i datą)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danym zawodzie
Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać osobiście w sekretariacie szkoły lub otrzymać za pomocą poczty elektronicznej. Prośbę o wystawienie skierowania należy przesłać na adres: zspzolkiewka@op.pl.
Badanie należy wykonać we własnym zakresie w dowolnym ośrodku medycyny pracy (badanie to nie jest refundowane, koszt badań ponosi kandydat)
Komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkól w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka lub przesłać na adres e-mail: zspzolkiewka@op.pl.
Dany kierunek może być uruchomiony w przypadku zebrania minimum 20 osób.

Zespół Szkół w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:
 • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizować prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
  Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować w:
 • fabrykach maszyn rolniczych;
 • przedsiębiorstwach obrotu maszynami, jako przedstawiciel handlowy producentów;
 • serwisach naprawczych sprzętu rolniczego;
 • firmach technicznej obsługi rolnictwa;
 • prowadzić samodzielną działalność gospodarczą;
 • prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne;
 • prowadzić warsztat naprawy samochodów, ciągników i maszyn rolniczych;
 • ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
  Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T oraz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kierowcy operatora kombajnów zbożowych.

W ramach rozwijania kompetencji zawodowych będą prowadzone zajęcia z diagnostyki pojazdów samochodowych

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości potrafi:
 • prowadzić rekrutację i selekcjonować kandydatów do pracy;
 • sporządzać dokumentację kadrową;
 • prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczać wynagrodzenia i składki pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzić analizy zatrudnienia, wynagrodzeń, ewidencji i rozliczeń podatkowych, rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
 • ewidencjonować operacje gospodarcze;
 • przeprowadzać inwentaryzację i rozliczać jej wyniki;
 • wyceniać składniki aktywów i pasywów;
 • ustalać wynik finansowy;
 • sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe;
 • prowadzić analizy finansowe.

  Technik rachunkowości może pracować w:
  • komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych;
  • sporządzać dokumentację kadrową;
  • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych;
  • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego; ;
  • firmach usługowych;
  • we własnej firmie.

  Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych

  Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych potrafi:
  • użytkować pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
  • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
  • oceniać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
  • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
  • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
   Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T.

   Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych może pracować w:
   • fabrykach maszyn rolniczych;
   • serwisach naprawczych sprzętu rolniczego;
   • firmach technicznej obsługi rolnictwa;
   • prowadzić samodzielną działalność gospodarczą;
   • prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne;
   • prowadzić warsztat naprawy samochodów, ciągników i maszyn rolniczych;
   • ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej;
    Ponadto w ramach zajęć uczeń odbywa bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B i T oraz otrzymuje świadectwo ukończenia kursu kierowcy operatora kombajnów zbożowych

  Ostatnie wiadomości
  24 czerwca 2022

  Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

  Zakończenie roku szkolnego to czas radosny, moment wyczekiwany przez młodzież marzącą o letnim wypoczynku. Zanim jednak on nastąpił zebraliśmy się w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Żółkiewce, aby podziękować Bogu za miniony rok szkolny i prosić o szczęśliwe wakacje.

  Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej w obecności Członka Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pana Jana Mroza, Dyrektora Szkoły Pana Henryka Różyło, wychowawców, nauczycieli i uczniów odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Prowadzili ją uczniowie z kl. II T: Karolina Wypych i Mateusz Kneć. Dyrektor Szkoły Pan Henryk Różyło dokonał podsumowania roku szkolnego, przedstawił sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach oraz zapoznał zebranych z wynikami klasyfikacji rocznej. Następnie wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody, listy pochwalne i dyplomy za wysokie wyniki w nauce, najwyższą frekwencję, osiągnięcia w konkursach, zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły oraz godne reprezentowanie społeczności szkolnej w środowisku. Prezentując wyniki w nauce najbardziej podkreślił osiągnięcia ucznia kl. II T Mateusza Knecia – obecnego i przyszłego stypendystę Stypendium Rady Ministrów. Za prace społeczne na rzecz szkoły szczególnie podziękował uczniowi kl. I T – Jakubowi Błaszczakowi. Wykonany przez ww. ucznia tekst misji szkoły metodą graffiti zdobi wnętrze szkoły. Po części oficjalnej młodzież spotkała się z wychowawcami, aby odebrać świadectwa.

  Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego Pan Jan Mróz oraz Dyrektor Szkoły Pan Henryk Różyło życzyli Wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji oraz zasłużonego odpoczynku.

  24 czerwca 2022, 7:00

  „Nowa” Misja szkoły

  Hol główny budynku szkoły od 23.06.2022 roku zdobi nowa wersja Misji szkoły
  „Szukajcie prawdy jasnego płomienia. Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg” Adam Asnyk.
  Obraz o wymiarach 120x245 cm w stylu graffiti wykonał uczeń klasy I technikum mechanizacji i agrotroniki Jakub Błaszczak.

  Dziękujemy za poświęcony czas i gratulujemy zdolności artystycznych.
  21 czerwca 2022

  Lekcje z ZUS

  Uczniowie kl. II technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w miesiącu czerwcu na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości uczestniczyli w realizacji projektu „Lekcje z ZUS”. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

  „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość naszej młodzieży, a ponadto dają im  praktyczną wiedzę jako przyszłym przedsiębiorcom na niżej wymienione tematy:

  Świadomy zawsze ubezpieczony
  • cel ubezpieczeń społecznych
  • historia ubezpieczeń
  • zadania ZUS
  • ZUS=/=FUS

  Co Ci się należy, gdy płacisz składki
  • system ubezpieczeń społecznych
  • praca zarobkowa a ubezpieczenia
  • świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
  • świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

  Renty i emerytury
  • świadczenia z ubezpieczeń rentowych
  • świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego
  • Emerytura - Twoja przyszłość w Twoich rękach

  E-ZUS, czyli firma pod ręką
  • rejestracja firmy
  • zgłoszenie do ubezpieczeń
  • ulgi w płaceniu składek
  • rozliczenia z ZUS.


  Prezentacja szkoły

  prezentacja 2022


  Kontakt

  Zaburze 46
  22-335 Żółkiewka
  woj. lubelskie

  tel/fax (084) 683-16-81

  E-mail: zspzolkiewka@op.pl
  _ _ _
  Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor
  Nasze strony wykorzystują pliki cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
  Polityka Prywatności
  Jak wyłączyć cookies?
  AKCEPTUJĘ