Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
Godło
ZSP
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
03
:
37
:
27
Menu

Zobacz również

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce

Zapraszamy na spacer po naszej szkole. Menu górne - Panorama 360 .

Nabór do Szkoły Policealnej

ZSP w Żółkiewce prowadzi nabór na semestr pierwszy Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ. Nauka trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu). Termin składanie podań - do 20 sierpnia 2018 r.
Ostatnie wiadomości
13 października 2018

34. PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW LUBELSKICH NA JASNĄ GÓRĘ

Jasna Góra przez cały rok nieustannie przyciąga pielgrzymki ludzi, którzy pragną zawierzyć swoje sprawy w ręce Matki Bożej. Trud pielgrzymowania, jak co roku podjęli również uczniowie naszej szkoły.

13 października grupa uczniów klasy IV Technikum wraz z księdzem katechetą, dyrektorem szkoły, wychowawcą oraz innymi nauczycielami wyruszyła w to szczególne miejsce, aby zawierzyć Czarnej Madonnie czekające ich egzaminy oraz swoje przyszłe życiowe decyzje. To wspólne pielgrzymowanie odbyło się w ramach 34. Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę.

Tradycyjnie już spotkanie młodzieży na Jasnej Górze rozpoczęło się w południe Drogą Krzyżową. Następnie był czas wolny, który uczniowie przeznaczyli głównie na zakup pamiątek i zwiedzanie zabytkowych krypt klasztornych, ołtarzy, czy też Jasnogórskiego Skarbca. Młodzież uczestniczyła w nabożeństwie ewangelizacyjnym Punktem kulminacyjnym była Msza święta w bazylice o godz. 15.30 pod przewodnictwem biskupa Mieczysławy Cisły, biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej. Podczas tej uroczystej Eucharystii młodzież modliła się nie tylko za maturzystów, ale również za całą społeczność szkolną, dyrekcję, grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi.

Dla wszystkich uczestników spotkanie pod hasłem „W MOCY BOŻEGO DUCHA” było z pewnością bardzo owocne. Wzmocniona duchowo młodzież wróciła do domów, aby przystąpić do dalszej wytężonej pracy i dobrze przygotować się do ważnego egzaminu w ich życiu.

7 października 2018

Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej

W dniu 07.10.2018 r. odbył się Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej. Była to impreza w ramach gminnych obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. ZSP w Żółkiewce reprezentowała uczennica kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista - Anna Pawłasek. Nasza reprezentantka zaśpiewała dwie piosenki: "Taki kraj" oraz "Miejcie nadzieję".

Przedstawione utwory bardzo się podobały zgromadzonej publiczności i zostały nagrodzone obfitymi brawami. Dziękujemy Ani za piękną interpretację piosenek oraz opiekunowi Pani Alinie Chromczak za przygotowanie uczennicy do występu.

21 września 2018

Udział w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 2018

W dniach 20.09 - 21.09.2018 r. grupa 35 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z opiekunami uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Maszyn Rolniczych AGRO SHOW 2018 w Bednarach k. Poznania. Wyjazd został sfinansowany z budżetu projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. Podczas wyjazdu uczniowie zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Licheniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Zabytków Kultury Technicznej w Gnieźnie. Najważniejszym celem wyjazdu było zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW organizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych. To również kompleksowa wystawa, podczas której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. Dzięki temu przybywający na AGRO SHOW mają możliwość zapoznania się z kompletną ofertą środków produkcji i usług dla rolnictwa. Mogą też spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą.

Prezentacja szkoły

prezentacja 2018


Kontakt

Zaburze 46
22-335 Żółkiewka
woj. lubelskie

tel/fax (084) 683-16-81

E-mail: zspzolkiewka@op.pl

Szkoła z klasąGóra groszaPomóż dzieciom przetrwać zimęFundacja pomóż i TyMikroprofesor